Promjene u vlasti Brčko distrikta BiH su nužne!

Sponzorisan članak / Autor: Predsjednik O HDZ 1990 Brčko distrikta BiH 

Vrijeme je za ljude sa vizijom razvitka i prije svega za ljude koje odlikuju radne navike i poštenje!

Na prvom mjestu mora biti čovjek i pravo čovjeka na dobar i kvalitetan život!

HDZ 1990 prema narodu će usmjeriti konkretne mjere radi OPSTANKA na ovom području, koje je sada demografski, gospodarski, politički i u mnogim drugim područjima devastirano.

Ovo su mjere koje HDZ 1990, skupa sa svojim partnerima, planira realizirati u Brčko distriktu BiH:

 • Formirati poslovne zone i poticati proizvodnju te stvaranje nove vrijednosti.
 • Privući  domaće i strane investitore te omogućiti svakom čovjeku da dobro živi od svog rada.
 • Poticati povratak naših građana i provesti program samozapošljavanja  povratnika iz inozemstva.
 • Aktivirati zapušteno poljoprivredno zemljište i poticati proizvodnju zdrave hrane.
 • Aktivirati  javnu imovinu u korist razvitka poduzetništva
 • Zaštiti domaće poduzetnike od nelojalne konkurencije iz okruženja.
 • Zaštitit radnike od iskorištavanja poslodavaca,zaštiti trudnice,oštro sankcionirati poslodavce koji krše prava radnika.
 • Podići standard radnika, ne samo u javnom , nego i u privatnom sektoru.
 • Izvršiti regulaciju rijeke Tinje i drugih vodotoka na prostoru Brčko distrikta BiH.
 • Izgraditi novi most i međudržavni granični prijelaz sa Republikom Hrvatskom u Goricama.
 • Cestovno se povezati sa Županijom Posavskom preko Krepšića i Vidovica.
 • Nastaviti postupak komasacije i uređenja zemljišta.
 • Okončati postupak izlaganja nekretnina i sređivanja gruntovnih i katastraskih podataka i vlasništva.
 • Obnova svih ratom porušenih objekata i pomoć u održivom povratku kroz konkretne mjere.
 • Povećati poticaje u poljoprivredi i gospodarstvu i uvesti niz novih potpora obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i obrtnicima.
 • Osigurati mehanizme koji poljoprivrednicima garantiraju otkupnu cijenu i spriječiti mešetarenje veletrgovaca koji na muci poljoprivrednika ostvaruju ekstra profit.
 • Omogućiti lokalnim poljoprivrednicima najam  zemljišta u vlasništvu Brčko distrikta BiH po posebnim uvjetima.
 • Stvoriti sustav robnih rezervi Brčko distrikta BiH.
 • Povećati dječiji doplatak na minimalno 200 KM po djetetu do kraja redovitog školovanja.
 • Povećati porodiljne naknade i proširiti prava na porodiljno odsustvo na 24 mjeseca.
 • Uvesti darovanje obitelji za svako novorođeno dijete, i to: 2.000 KM za prvorođeno dijete, 4.000 KM za drugo, 7.000 KM za treće, 10.000 KM za četvrto…
 • Uvesti mogućnost besplatnog cjelodnevnog boravka u školi po uzoru na zapadnoeuropske zemlje sa prehranom, prostorom za učenje, rekreaciju i ostalo.
 • Učiniti dječije vrtiće besplatnim i dostupnim za svu djecu.
 • Kvalitetno osnovno,srednje i visoko obrazovanje.
 • Proširiti prava i potpore djeci s poteškoćama u razvitku i njihovim roditeljima.
 • Uvesti program potpore za (samo)upošljavanje naših branitelja u iznosima od 20.000 KM, a ni jedan branitelj i njihova obitelj nesmije biti zaboravljen i prepošten sam sebi.
 • Subvencionirati ćemo obnovu i izgradnju stambenih objekata mladim bračnim parovima.
 • Subvencionirati umirovljenike koji imaju niska primanja i staračka domaćinstva nizom novčanih i materijalnih mjera (nabava ogrijeva, subvencija računa za utrošenu el.energiju,pomoć u liječenju, banjska rehabilitacija…)
 • Poboljšati kvalitetu zdravstvene usluge i uvesti sustav obiteljske medicine koja će dobro pokrivati cijeli prostor Brčko distrikta BiH, te proširiti listu subvencioniranih lijekova.
 • Omogućiti napredovanje u službi obrazovanim i sposobnim a ne samo podobnim.
 • Nulta stopa tolerancije na kriminal i korupciju.

Sustavnim pristupom rješavanju problema,

uz pozitivan duh – mi i naša djeca

Ostajemo tu!