Primopredaja arhivske građe između Tužilaštva BD BiH i Arhiva BD BiH

  U zgradi brčanskog arhiva, u ponedjeljak 20. VII. 2020. godine, završena je primopredaja arhivske građe brčanskog tužilaštva iz perioda 1966. do 2000. godine. Primopredajom je kompletiran arhivski fond “Tužilaštvo Brčko”, signatura fonda: BiH – AB / TBD; vremenski raspon građe: 1945 – 2001. godine. Radi se o prvom kompletnom fondu arhivske građe među brčanskim javnim registraturama.

  Predanu arhivsku građu čine upisnici krivičnih predmeta u količini od 23 knjige, koji su u očuvanom stanju dostavljeni Arhivu,  kao  dopuna  ranijim predajama arhivske građe izvršenim 2014. i 2015. godine.

  Podsjećanja radi, Tužilaštvo je tada Arhivu predalo zatečenu i naslijeđenu arhivsku građu nastalu radom sudskih vlasti (1892 – 1946), Sreskog tužilaštva (1947 – 1953), Okružnog tužilaštva (1954 -1964.), Opštinskog tužilaštva (1965 do 1985) i Osnovnog tužilaštva (1992 – 1995).

  Najveći dio ranije predate građe činili su krivični spisi iz perioda FNRJ, SFRJ i SR Bosne i Hercegovine, a njen ukupan obim, iznosio je oko trideset sedam dužnih metara prethodno sređene i propisno klasificirane građe.

  Preuzimanje  sačuvane arhivske građe od Tužilaštva Distrikta izvršeno je radi formiranja i daljnje zaštite tužilačkog arhivskog fonda kao općeg dobra, a rezultat je dugogodišnje uspješne saradnje dvaju organa na svim poljima zaštite registraturne i arhivske građe.

  Komisiju za primopredaju su činili zaposlenici Tužilaštva Brčko distrikta BiH: Samir Beganović, Amira Imamović i Goran Peštić, i zaposlenici Arhiva Brčko distrikta BiH: Radovan Lučić i Igor Banović.

  Građa kompletiranog arhivskog fonda “Tužilaštvo Brčko” svjedočanstvo je o postojanju tužilaštva i njegovog pravnog djelovanja na ovom području u različitim povijesnim okolnostima, administrativnim i političkim uređenjima tokom više od sedam decenija. Kao takva, građa ovog fonda od  neprocjenjive arhivističke važnosti, nadalje će biti pod stručnim nadzorom Arhiva, kako bi bila trajno sačuvana i dostupna za naučna istraživanja, publikovanje i javno korištenje.

  Primopredaju arhivske građe između Tužilaštva Distrikta i Arhiva pripremali su sekretar ovog tužilaštva Samir Beganović i arhivista za evidenciju i zaštitu arhivske građe van Arhiva Tamara Vijoglavin Mančić, dok je kontrola i predaja arhivske građe obavljena pod stručnim nadzorom zaposlenika Arhiva Brčko distrikta BiH: Esaf Lević, arhivista na sređivanju arhivske građe, Nedim Hadžić, arhivski tehničar za evidenciju i zaštitu arhivske građe van Arhiva i zaposlenici Tužilaštva Brčko distrikta BiH: Jasmin Tursunović i Goran Peštić.

  Autor: Arhiv Brčko distrikta BiH