Prim. dr. Zlata Paprić: Za savjetovanje je potrebna jedna uputnica i volja za promjenom

Foto: Zlata Paprić / Ustupljeno Otisku

[SAOPŠTENJE]  Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama Asocijacija žena Stranke za BiH organizovala je sinoć savjetodavno druženje sa ženama iz Brčko distrikta BiH u MZ Šatorovići. 

“Namjera je bila da započnemo jedan niz aktivnosti koji će dati konkretan doprinos lokalnim zajednicama i da se maknemo od centra. Temu su birale članice Asocijacije žena SBiH kako bi osnažile druge žene da pomognu, prije svega sebi, a onda i svojim prijateljicama, komšinicama koje, možda, trpe nasilje”, istakla je predsjednica Asocijacije žena SBiH Samida Mehić.

Svoje znanje i iskustvo prisutnim ženama podijelila je prim. Dr. Zlata Paprić koja je iznijela statističke podatke u vezi sa nasiljem u porodici za područje Distrikta te definisala vrste nasilja. 

“Treba napomenuti da prema našim podacima ima više prijavljenih slučajeva nasilja iz urbanih dijelova Distrikta, nego iz ruralnih; a česta je predrasuda da se nasilje više odvija u seoskim sredinama”, istakla je dr. Paprić.

Dodala je da su počinitelji nasilja često alkoholičari i da veoma rijetko dolaze po psihološku pomoć, što je zapravo dio kazne koja im se propisuje nakon počinjenog nasilja. 

Dr. Paprić je posebno pohvalila saradnju Policije Brčko distrikta BiH sa Centrom za mentalno zdravlje.

U razgovor se uključio i predsjednik Vijeća SBIH Brčko distrikt BiH prim. Dr. Zijad Nišić koji je govorio iz perspektive kardiologa. 

“Živimo u “muškoj” demokratiji, dominacija muškaraca opstaje i obnavlja se u asimetričnoj distribuciji moći u porodici i društvu. Integritet žena lokalno i globalno je krhkiji nego ikada i izložen diskriminaciji i raznim oblicima nasilja. Hronični stres kome su izložene žene, žrtve nasilja, je jedan od najznačajnih faktora rizika za pojavu, ne samo psihijatrijskih i imunoloških, već i kardiovaskularnih oboljenja; prije svega hipertenzije, koronarne bolesti i srčane slabosti, moždanog udara i slično”, poručio je dr. Nišić.

Nakon izlaganja Dr. Paprić i Dr. Nišić otvorena je diskusija; te smo svi svjedočili i emotivnom iskazu jedne od žena koja je svojim primjerom htjela poručiti svim prisutnim ženama da je moguće izdići se iznad nasilja i otrgnuti se od psihološkog zlostavljača.

Osim toga iznijet je niz problema bh. društva, kao što je nedostatak sistemske pomoći ženama koje napuštanjem zlostavljača često ostaju bez financijske pomoći. Te ostaje pitanje: Šta poslije sigurne kuće?

Govorilo se i o predrasudama okoline; koja često stječe utisak da žene trpe nasilje “jer to svjesno žele”, ne znajući da su takve žene često žrtve nasilja u porodici od ranog djetinjstva. 

Dr. Paprić je poručila da lokalna zajednica žene koje trpe nasilje može pitati vrlo jednostavno pitanje, a to je “Kako si?”, a zatim ih posavjetovati da se obrate Centru za mentalno zdravlje, što je prvi korak ka sagledavanju sopstvene situacije i pronalasku rješenja. Ona je još jednom naglasila da je jako bitno da i počinitelji nasilja potraže psihološko savjetovanje, ali da se to u praksi jako rijetko dešava.

“Smatramo da je ovakvo druženje nadišlo stranački predznak i da je nešto što je prijeko potrebno našim ženama, ako smo večeras uspjele barem jednu ženu ohrabriti da potraži psihološku pomoć, mi bismo bile prezadovoljne”, zaključila je Mehić.

Mehić se zahvalila prim. dr. Zlati Paprić što je pristala da bude dio druženja Asocijacije SBiH i time dala doprinos osnaživanju žena.

Prim. dr. Zlata Paprić, specijalista neuropsihijatrije i voditeljica Centra za mentalno zdravlje u Brčkom nominirana je za nagradu od Europskog centra za razvoj za dostignuća u svojoj oblasti.

Medicinski fakultet završila je u Rijeci 1985. godine. Radila je kao ljekar opće prakse u brčanskom Domu zdravlja, specijalizaciju završila 1996. godine., a do 2000. godine bila je šefica Odjeljenja neuropsihijatrije u brčanskoj Bolnici. Ubrzo nakon toga svoju poslovnu karijeru nastavlja u „Centru za mentalno zdravlje“ u Brčkom.

Asocijacija žena SBiH Brčko distrikt BiH
--