Priča oko nabavke kisika u Brčkom se nastavlja

Foto/Samir Tukulj

Priča oko nabavke kisika u Brčkom u Distriktu ne jenjava. Predstavnici NiP-a Brčko distrikta BiH su u Saopštenju, koje je danas stiglo i na adresu redakcije Otiska, odgovorili na jučerašnje Saopštenje menadžmenta JZU „Zdravstveni centar“ Brčko distrikta BiH u kojem se ističe da je kiseonik koji se koristi u „Zdravstvenom centru“ „izuzetne čistoće i (…) siguran za upotrebu i liječenje pacijenata“.

Međutim, iz NiP-a tvrde suprotno: „(..)Taj kiseonik nije medicinski i nije lijek obzirom da nema odobrenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode BiH kao jedine nadležne i validne da daje odobrenja u BiH za korištenje kiseonika u medicinske svrhe.“

Dodali su „da je u toku jučerašnjeg dana Agencija za lijekove i medicinske proizvode BiH jasno i nedvosmisleno saopštila da taj NALAZ koji je pored Menadžmenta iz Brčko distrikta BiH koristila i Vlada RS u labaratoriji LINDE GAS SRBIJA-BEČEJ nije validan i da se s tim NALAZOM ne može stavljati kiseonik u promet i koristiti kao medicinski“.

Još jednom su uputili apel i upozorenje Gradonačelniku Brčko distrkta BiH da je „dužan štititi ZAKONE države BiH na teritoriji Brčko distrikta BiH i (da) ne smije dozvoliti dalje ignorisanje INSTITUCIJA Bosne i Hercegovine“ te su najavili direktno konsultiranje s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode BiH kako bi „razjasnili cjelokupan postupak oko korištenja kiseonika u našem ZDRAVSTVENOM CENTRU.“

Međutim, iz JZU „Zdravstveni centar“ Brčko, također, na adresu Otiska stigao je i Demant u kojem se ističe da je NiP Brčko na jučerašnjoj konferenciji „iznio niz neistina koje se tiču nabavke medicinskog kisika od strane JZU“.

Obraćanje NiP-a nazvali su „malicioznim i tendencioznim“ te da se radi o neistinama, „dezinformacijama i zlonamjernim“ izjavama stranke koja je, kako pišu, „sebi za pravo da komentariše i iznosi određene podatke za koje nisu stručni“.

Iz JZU-a još jednom su podsjetili da je Izvještaj o ispitivanju akreditovane laboratorije „pokazao da je u pitanju medicinski kisik sa izmjerenom referentnom vrijednosti od 99, 97 % čistoće“.

Demantirali su i navode NiP-a o eksploziji stanice za kisik. „Odgovorno tvrdimo da stanica za kisik koja je spomenuta nikada nije eksplodirala niti je ikada bila u kvaru.“

„’Narod pravdu’ pozivamo da svojim konstruktivnim idejama i prijedlozima doprinese u našoj borbi sa COVID 19 umjesto da radi ,’lošu samopromociju’ targetiranjem JZU ‘Zdravstveni centar Brčko’“, zaključili su Demant iz JZU-a.

Autorica: Emina Osmić-Hajdarević
--