Predstavljen „Polugodišnji izvještaj o praćenju finansiranja neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“

Neformalna grupa građana okupljena oko inicijative „Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“ je danas u Brčkom na konferenciji za medije predstavila „Polugodišnji izvještaj o praćenju finansiranja neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“ .

Prezentator izvještaja o dodjeli i trošenju sredstava iz Brčko distrikta od 01.01. do 30.06.2020. godine Momir Dejanović je istakao da je civilnim praćenjem budžetskog finansiranja civilnih i drugih neprofitnih organizacija u Brčko distriktu utvrđeno da u pripremi budžeta za 2020. godinu predstavnici civilnog društva nisu bili na odgovarajući način uključeni.

Takođe, utvrđeno je da u predviđenom roku nisu donesena podzakonska akta i da su zbog epidemije korona virusa bila privremeno blokirana budžetska sredstva tekućih grantova za neprofitne organizacije u periodu od kraja marta 2020. do druge polovine juna 2020. godine, kao i  da je dodjela najvećeg dijela sredstva neprofitnim organizacijama u prvoj polovini 2020. vršena bez raspisanog javnog poziva, kriterijuma i dovoljno opravdanosti i da je bio zapostavljen najveći dio neprofitnih organizacija i njihovih potreba za finansiranjem iz budžeta Brčko distrikta.

Predstavljanju izvještaja je prisustvovao i dio predstavnika neprofitnih organizacija, koje su iskazale zainteresovanost za učešće u kampanji, čiji je cilj da doprinese transparentnoj raspodjeli i trošenju sredstava za neprofitne organizacije iz budžeta Brčko distrikta.

„Početni iskorak napravljen je donošenjem novog Zakona o budžetu i Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta, a javno objavljivanje na koji način su dodjeljivana i trošena sredstva će biti još značajniji, konkretniji pomak u demokratizaciji  Distrikta“ rekao je Božidar Jović iz Udruženja „Demos“.

Ferida Mešković iz Omladinskog centra „Vermont“ je istakla da u prikupljanju podataka za izvještaj nije bilo posebnih problema.

„Dobijali smo ih direktno u nadležnom Odjeljenju za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za podršku NVO i MZ. Dio podataka pribavili smo putem protokola, a sve ovo je takođe jedna od novina u transparentnosti koja u Brčko distriktu našim pojavljivanjem kao Grupe ide uzlaznom putanjom“.

U cilju  transparentnijeg finansiranja civilnih i drugih neprofitnih organizacija i svih dijelova civilnog društva u Brčko distriktu izvještajem se preporučuje uspostavljenje i objavljivanje registra aktivnih civilnih i drugih neprofitnih organizacija, objavljivanje informacija na internet stranama skupštine i vlade Brčko distrikta o izradi, javnoj raspravi i usvajanju budžeta, raspisanim pozivima za dodjelu budžetskih sredstava i podnesenim izvještajima, kao i uključenost reprezentativnih predstavnika civilnih i drugih neprofitnih organizacija u planiranje i pripremu budžeta i primjena novog modela budžetskog planiranja i finansiranja civilnog društva i neprofitnih organizacija.

Podsjećamo, krajem prošle godine na području Brčko distrikta formirana je Grupa sastavljena od predstavnika neprofitnih organizacija sa ciljem da doprinese transparentnoj i pravednoj, na preciznim kriterijima zasnovanoj, raspodjeli i trošenju sredstava za neprofitne organizacije iz budžeta Brčko distrikta, zaustavi praksu zloupotreba i koruptivnog ponašanja u ovom kontekstu i omogući da se raspoloživim sredstvima ostvari stimulisanje rada organizacija od kojih će građani Distrikta imati najviše koristi.

S poštovanjem,

Neformalna grupa građana okupljena oko inicijative „Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“