Predstavljanje Demokratske fronte

  Autor: DF Brčko

  Demokratska fronta u Brčkom osnovana je 2013. godine. Čine je naši sugrađani koji se nisu kompromitovali ranijim učešćem u strukturama vlasti niti u mnogobrojnim aferama. Stranka je lijeve provenijencije i građanske orijentacije.

  Osnovni ciljevi DF-a su:

  • očuvanje jedinstvene i multietničke Bosne i Hercegovine, sa jednakim pravima za sve njene građane,
  • ulazak BiH u evroatlantske integracije.

  Na lokalnom nivou zalažemo se za:

  • očuvanje Brčko distrikta kao jedinstvene multietničke sredine,
  • snažan razvoj privrede, za šta postoje realni resursi (imajući u vidu geografski položaj, ogroman budžet, kao i poseban pravno administrativni položaj u BiH),
  • snažan razvoj poljoprivrede, stimulisanjem ukrupnjavanja posjeda i javnog zadrugarstva dioničarskog tipa, sa akcentom na  razvoj prehrambeno-prerađivačkog sektora,
  • reorganizaciju i racionalizaciju javne uprave i javnih preduzeća,
  • uvođenje principa odgovornosti za sva politička imenovanja,
  • poštovanje zakonske regulative i njeno usklađivanje sa evropskim pravnim normama, i njenu dosljednu primjenu, u cilju poboljšanja kvaliteta života svih stanovnika Brčko distrikta BiH, sa posebnim osvrtom na rješenja koja se odnose na omladinu, sport i kulturu,
  • primjena zakona mora biti ista za sve građene Brčkog,
  • donošenje Zakona o porijeklu imovine,
  • što skorije donošenje Urbanističkog plana i uređenje čitave oblasti urbanizma.
  • smanjenje parafiskalnih nameta u Brčko distriktu BiH,
  • promjene u sudstvu i tužilaštvu koje će dovesti do efikasnije borbe protiv kriminala i korupcije,
  • uređenje oblasti javno zapošljavanja i javnih nabavki,
  • rigorozniju kontrolu planiranja i trošenja budžetskih sredstava.

  Poštujući programske ciljeve, Demokratska fronta u Brčkom nije pristala na nepricipijelne predizborne koalicije pa na Lokalne izbore izlazimo samostalno, nudeći na taj način biračima u Brčkom potpuno novu i jasnu političku opciju.