Pravilnik o unutrašnjoj kontroli – interni „zviždač“

Foto-ilustracija

Postoje različiti načini koji regulišu sistem prijave nezakonitih radnji i korupcije osim Zakona o zviždačima. Jedan koji se možda i najviše pojavljuje u javnom, realnom i civilnom sektoru i koji je u Bosni i Hercegovini uspostavljen prije nego sam Zakon o zviždačima, jeste Pravilnik o internoj kontroli. Nerijetko može se slobodno reći da je Pravilnik o internoj kontroli mehanizam zaštite „zviždača“ unutar određenog pravnog lica.

Šta je Pravilnik o internoj kontroli?

Pravilnikom o internoj kontroli se uređuje sistem interne kontrole rada i poslovanja pravnog lica, te utvrđuju načela kojima se moraju rukovoditi zaposlenici u pravnom licu prilikom stvaranja i ispunjavanja finansijsko – materijalnih obaveza i korištenja sredstava pravnog lica, kao i izvršavanja drugih radnih obaveza. Na taj način osigurava se efektivnost i efikasnost rada i poslovanja, pouzdanost finansijskog izvještavanja, transparentnost izvještavanja o radu i poslovanju, usklađenosti s relevantnim zakonima i propisima o izvršenju budžeta, u radu i poslovnim zadacima pravnog lica. Pravilnik o internoj kontroli kao i samu internu kontrolu dizajnira menadžment i zaposleni zajednički u skladu sa realnom situacijom u pravnom licu.

Šta je zadatak Pravilnika o internoj kontroli?

Osnovni zadatak Pravilnika interne kontrole je uspostava sistema kontrole nad sistemom funkcioniranja rada i poslovanja sa ciljem preventivnog djelovanja za sprječavanje nastajanja ili utvrđivanja nepravilnosti i pogrešaka u radu i poslovanju, te davanje prijedloga za njihovo otklanjanje uz stvaranje uslova za zaštitu svih onih koji prijavljuju nepravilnosti – sistema zaštite „zviždača“.

Kakvo je okruženje potrebno za implementaciju Pravilnika o internoj kontroli?

Postojanje odgovarajućeg kontrolnog okruženja predstavlja osnovu za uspostavu efikasnog sistema interne kontrole obzirom da ono daje ton organizacije, pruža odgovarajuću organizacionu strukturu i obuhvata integritet, etičke vrijednosti i kompetentnost, te daje osjećaj sigurnosti svim „zviždačima“. S tim u vezi jako je bitno da se razvije okruženje sa pozitivnim stavom prema internoj kontroli, te načinima prijave svih nepravilnosti i sistemom zaštite nakon prijave.

Ukoliko uzmemo u obzir da je Bosna i Hercegovina, pa samim tim i Brčko distrikt BiH, relativno nova zemlja u primjeni zaštite „zviždača“ bitno je upoznati svakog građanina koje su sve metode, mehanizmi i alati na raspolaganju unutar svakog pravnog lica za zaštitu ličnu i kolektiva od nepravilnosti. S tim u vezi jako je bitno da svaki zaposleni bude upoznat sa Pravilnikom interne kontrole kako bi zaštitio sebe i druge.

Ovaj članak je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog centra “Vermont” i Otisak.ba i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.

--