PPP Brčko: Izvod iz zbirke programa političkog zaokreta do 180º

Sponzorisan članak / Autor: PPP Brčko

  Ukratko o  političkim  programima  PPP Brčko ?  

PPP Brčko je registrovana 2004.godine, registrovali su je brčanski građani i privrednici,  koji su već za preve izbore izradili politički program  koji je predviđao sistemske ispravke koje su već tada 2004. godine mnogo štetile građanima i privredi Brčko distrikta, a pošto PPP nije izlazila na izbore, nastavila je da prati propuste vlasti i paralelno radila polotički program za sledeće izbore i sve do danas , tako da PPP ima čitavu zbirku  političkih programa za Brčko distrikt BiH  koja  sadrži  pojedinačne i konkretne programe za svako štetno sistemsko rješenje u Distriktu BiH  od 2000. godine do 2020. goidne, u kojem vremenu Distriktom BiH vladaju, štetno, političke stranke iz Entiteta  BiH.  .

A  za  ove lokalne izbore  15.11.2020. godine u Brčko distriktu ,PPP Brčko će objaviti  samo jedan  izvod  iz zbirke programa, političkog zaokreta do 180º,  a ovom prilikom  pozivamo samo nezadovoljne građanie u Brčko distriktu BiH, kao većina  u Distriktu, da pročitaju ovaj kraći  izvod,  ali je nesreća u tome što će ovaj program pročitati  i svi zadovoljni građani Distrikta BiH i još masovnije izaći na izbore da glasaju protiv  ovog  prgrama ZAOKRETA  PPP Brčko,  kako bi zadržali sve svoje privilegije, kao građana prvog reda u Distriktu BiH.  Nezadovoljni građani  Distrikta u svojoj  nesreći  i beznađu, nemaju vremena  ni vjere, ni u šata , pa  ni  volje za čitanje ovog izvoda iz političkih programa PPP, nevjeruju da uopšte mogu postojati  programi za  sreću i zadovoljstvo nezadovljnih građana u Distriktu. Nezadovoljni  u Bčko Distriktu kažu „ MA ZA  KOGA  DA GLASAM, SVI SU ONI ISTI „  i tako jedni nezadovoljni bojkotuju izbore,  jedni  od njih se  naivno nadaju bojem  i izlaze na izbore , a boljeg , evo 20 godina nema  pa nema , ali   sad je  vrijeme da se nezadovoljni trgnu i  da iskoriste šansu, jer „ NISU VIŠE SVI ISTI „ a sledeća  šansa  za nezadovoljne građane Distrikta je  tek  2025.godine, za one koji  prežive  do tada ?

Kakvi su  to politički programi PPP Brčko distrikta BiH, koji bi odgovarali nezadovoljnim biračima ?  

  Politički programi PPP Brčko su  univerzalano razvojni  i dijametralno sukobljeni, u odnosu na  sve  imaginarne programe  potrošenih  političara -Brčaka koji, kao predstavnici Entitetitetskih stranaka prošlosti u Brčko Distriktu ,alaču  po koje kakvim sijelima i igrankama, nebi li  opet omađijali  birače, pa da opet vladaju .

  Programi  PPP  su univerzalno razvojni zato što su primjenjivi i šire recimo i u Entitetima BiH i izvan BiH jer svi priželjkuju  razvojne političke programe, osim  plitičara  koji  štetno  valadaju Distriktom BiH 20 godina na osnovu samo jednog cilja i jednog programa koji glasi „BRČKO  DISTRIKT  BiH NE SMIJE NAPERDOVATI“, a potrošili su 5 milijardi KM za svoje nazadne vladavine.   

   Zato su za  političare – Brčake, koji  u Brčkom  vladaju 20 godina, ovi  RAZVOJNI politički programi zaokreta  PPP Brčko, apsolutno ne prihvatljivi,  jer bi istog trenutka, od strane svojih šefova iz Sarajeva, Banja Luke i Mostra bili smijenjeni sa funkcija u Brčkom,  iz razloga, što programi PPP Brčko  predviđaju takav revolucionaran razvoj i  zaokret u preraspodjeli Budžeta distrikta BiH po kojem je sav budžetski novac Distrikta unaprijed  raspoređen tako, da se najveći dio Budžeta vraća  građanima  za podizanje  njihovog standarda  i privredi Distrikta BiH za  njen oporavak i  ubrzani razvoj,  dok znatno manje javnog novca ostaje u  Budžet za  fiansiranje  reformisanih  institucija sistema Distrikta BiH, tako da  za kupovinu valsti preko građana prvog reda  kao birača ovog režima i za  političku korupciju,  trgovinu političkim uticajima, za štetne  ugovore i prelijevanje brčanskog novca u Entitete preko njihovih političkih firmi , za te igranke , novca u Budžetu Distrikta ,  više   NEMA..

Koji su to programi PPP Brčko tako značajni  i razvojni   ?

 PPP  Brčko  počinje  političkim  programom  Reformi  javne uprave  Distrikta biH , koja nikada nije izvršena u pravom smislu te riječi ,  na način da se maksimalno pojednostave procedure u svim institucijama sistema, smanje i ukinu nepotrebene  javne  nabavke putne i elekto infra strukture, kamiona ,  putničkih vozila, bagera, traktora,  energije, goriva , kompjutera, kancelariijskih namještaja,  repro materijali  itd.,  sve sa ciljem  racionalnog i jevtinog  funkcionisanja sistema  Distrikta BiH i tako osigura novac za  ulaganja  u  druge razvojne oblasti i za druge potrebe  građana  koje do sada nisu  finanisrane u Brčko Distriktu, uštedauBudžetu  na godišnjem nivou  caa  50.000.000 KM godišnje ..to je (ZAOKRET -160º )

-Program  smanjenja visokih i viših  plata zaposlenima u  sistemu Brčko distrikta BiH do nivoa visokih i viših plata  zaposlenih u privredi,.ovaj  program obezbjeđuje uštedu u Budžetu Brčko Distrikta za preraspodjelu  za  preče  građanske  potrebe,ušteda u Budžetu    caa 25.000.000,00 KM godišnje.  ..  (ZAOKRET –   50º )

-Program  zaustavljanja  zapošljavanja u institucijama sistema  Distrikta, caa  5000 zaposlenih po raznim osnovama je ogroman birokratski aparat koji jede Distrikt iznutra u kojem je neophodno odmah otpočeti  bolne reforme ukidanja izmišljenih i  nepotrebenih  referata,   bez da neko  dobije otkaz, ali  ko smatra da vrijedi više,  neka dođe  da radi  zajedno  sa nama  u privredu  ili neka ide u privatni biznis što će Distrikt podstiacaima stimulisati  itd. ušteda u Budžetu  caa 20.000,000,00 KM  godišnje  …..      (ZAOKRET – 50º )

-Program ukidanja pokrivanja gubitaka i sufinanisranja  iz Budžeta  Distrikta  u Javnim preduzećima  koja su  ne rentabilna  na tržištu jer su prenatrpana zaposlenim radnicima iz političkih stranaka, koje  vlast  nije mogla ubacit na Budžetske plate, već u  politička  javna preduzeća  , ovim  će se uštetditi u Budžetu Distrika BiH za preče svrhe caa 24.000.000.00 KM  godišnje  ( ZAOKRET – 30º  )

– Program ukidanja  grantova  udruženjima  građana, klubovima, društavima  bez svrhe  i članstav koja su ćutala na proteklim protestima građana što je zančilo, da je vlast  dobro uredila njihove oblasti djelovanja , znači da  isti ne trebaju više u društvenoj  zajednici  Distrikta BiH , a takvih je preko 400 , znači ostaje u Budžetu za druge potrebe u Distriktu još  caa  8.000.000,00  KM  godišnje. (ZAOKRET – 90º ) 

 Samo ovih 5 političkih  programa PPP Brčko , predviđaju uštedu 127 miliona KM u Budžetu Distrkta, postavlja se pitanje , postoje li u PPP programi  koji će  taj ušteđeni novac, po noovoj  budžetskoj preraspodjeli  uložiti u Distriktu  BiH ?

Naravno, kako bi politički programi  bili  razvojani , ako prethodno ti programi ne bi osigurali novac za razvoj , u Budžetu Distrikta BiH , pa pošto su samo ovih 5 političkih programa osigurali 127 milina KM novca, sada stupaju na scenu drugi politički programi koji tačno određuju u šta i gdje treba da se uloži taj osigurani novc, evo počet ćemo od :

– Programa PPP  o ustupanju dijela sistemskih  nadležnost   MJESNIM ZAJEDNICAMA  u  Brčko distriktu BiH,  na osnovu Zakona o usupanju javnih ovlaštenja Brčko distrikta BiH,  uz  osiguranje stalnih sredstava MZ-a za  finansiranje  preuzetih nadležnosti  u visini caa  300 KM po stanovniku  godišnje, pa neka   MZ-e same odlučuju šta  da rade sa tim novcem na svom području, a ne političari  koji  za svoj utucaj  uslovljavaju  glasanjem za njih,  prihod  novaca MZ-a  caa 30.000.000,00 KM godišnje  itd… ( ZAOKRET – 160 º )

-Programom   PPP o  izmjenama i dopunama   tri Zakona o podsticajuma u privredi Brčko distrita BiH kao i njihovih svih podzakonskih  akata i pravilnika  radi  utvrđivanja procenta  od 8 % za  izdvajanje iz Budžeta  Distrikta BiH , za privredu i privredni razvoj , što će povratno uzrokovati razvoj Distrikta BiH, povećanu potražnju radne snage, uspostavu tržišta rada, povećanje cijena rada, povećanje plata u  Distriktu , kao i povećanje standarda svih u Distrikta BiH,  caa 20.000.000,00KM  godišnje. ( ZAOKRET – 90º  )

Program ukidanja 50 %  raznih nepotrebnih  administrativnih taksi i drugih administrativnih nameta i naknada  (238 ) kao i ukidanje  mjesečnih naknada za električna brojila i mjesečnih naknada za brojila za vodu, to je direktna  ušteda građanima  za u džep   caa15.000.000,00 KM godišnje( ZAOKRET -110 º ) 

– Program PPP Brčko za poboljšanje  statusa penzionera u Distriktu  Brčko, naših roditelja, program  predviđa  donošenje zakona  koji će se propisati  prvenstveno segmet finansijske zaštite  penzionera i njihovog minulog rada i ostalih starih građa u Brčko distriktu BiH.  S obzirom da je u Distriktu BiH donesen Zakon o maldima Brčko distrikta BiH , PPP će insistirati da se  status penzionera i ostalih straih građana u Distriktu  reguliše novim  Zakonom  o starima Brčko distrikta BiH, kojim će se između ostalog regulisati i  segment novčanog podsticaja  kupovne moći  penzionera u Brčko distriktu BiH.  Ovaj program PPP predviđa  i inicijativu o formiranje Distriktovog penzinog fonda ako se Distrikt vrati sa krivog puta i opravi,  a do  tada PPP će Zakonom o starima  utvrditi   stalnu  godišnju stavku u Budžetu Distrikta  za finansijski podsticaj penzionera kojim će se elektronski prebacivati podsticaj na njihov računbez da u redovima čekaju kao za  dosadašnju milostinju od entitetskih stranaka u proteklih 20 godina njihove vlasti u  Distriktu BiH.   Ovim novim Zakonom o straima Brčko distrikta  BiH će se osigurati 1,5 % iz Budžeta Distrikta BiH za penzionere ili caa  3.750.000,00 KM  godišnje ( ZAOKRET – 150 º )

-Program  donošenja opšteg  socijalnog programa Brčko distrikta BiH , za socijalne slučajeve, stare , bolesne , napuštene i hendikeširane osobe i  opštu finansijsku  podršku radno nesposobnih  itd. sve radi  ošteg povećanja standarda garđana, veće sigurnosti i smanjenja kriminala, prostitucije, krađa  itd,taj programosigurava  grđanima caa 10.800.000,00 KM godišnje ( ZAOKRET – 140 º )

-Program  donošenja  posbnog programa za  nezaposlena radno sposobna  lica  koja  žive  u registrovanim domaćinstvima u kojima niko zvanično nije zaposlen, a takvih  radno sposobnih  lica u zajedničkim domaćinstvima u u Distriktu je  caa 3000 kojima treba osigurati iz Budžeta po caa 250 što će dovesti do povećanja standarda  članova takvih  porodica garđana, veće sigurnosti i smanjenja kriminala, prostitucije, krađa  itd,više grđanima caa 9.000.000,00 KM godišnje ( ZAOKRET – 160 º)

-Program  drastičnog  smanjenja  troškova  sudskih  procesa koji su u Brčko distriktu BiH  od  50 KM do 7.000.000,00 KM ,  da , dobro ste vidjeli,  7 miliona KM ,  za šta su potrošeni političari  Brčaci digli svoje ručice  u intresu  građana , ušteda za  građane caa  3.000.000,00 KM godišnje  itd. ( ZAOKRET – 90 º )

-Program  o mjerama  sprečavanja odliva javnog novca  iz Budžeta  Distrikta  što su  entiteske BiH stranke i nihovi političari  – Brčaci  za 20 godina vlasti u Distriktu  omogućili frmama  izvan Distrikta  da iznesu caa  1,8 MILIJARDI  novca iz  Budžeta Distrikta i što je uništilo domaću privredu  i  životni standard  70 % nezadovoljnih  građana  u  Brčko  Distriktu BiH.   Ovaj program  predviđa izradu  novih  pravilnika  o provođenju javnih nabavki i reinženjeringu unutar  službi nabava  koje  godinama raznim uvježbanim gimnastikama favorizuju privrednike nebračake  i uzrokuju veliki odliv javnog novca iz Ditsrikta BiH,  zaokretom  i  istim uigranim  gimnastikama  sa  tenderskim uslovima, kao i prije ,službe nabave će dalje isto tako zakonito favorizovati : brčanske  radnike, brčanske trgovace na malo i veliko , brčanske ugostitelje i hotelijere, bračanske estradne umjetnik, brčanske doktore , glumace, pisce, novinare , brčanske prevoznike , brčanske graditelje visokogradnje i niskogradnje itd. to će  osigurati  nabrojanima i ne nabrojanima , kao i građanima u Distriktu BiH, veći pihod  za caa. 30.000.000,00 KM  godišnje. ( ZAOKRET – 110 º )  

Evo to su  neki od  desetak  programa  iz zbireke političkih programa PPP Brčko,  čiji  efekti  velike vrijednosti se  mogu matematički  prikazati,   a ima ih još mnogo, od kojih će još neki biti  navedeni u ovom izvodu i svi su programi naklonjeni interesima građana i privrede Brčko distrikat BiH  čiji efekti su takođe od belikog zanačaja za vraćanje Distrikta BiH na pravi put, ka njegovoj namjenskoj lokaciji, u pravcu „Monaka“.

Iz  ovih  desetak  poltičkih pograma PPP Brčko se jasno  vidi  politička  orijentacija volonterske  politike PPP Brčko  u odnosu na ove profiterske politike sranaka iz  Entiteta  u Brčko distriktu koje vladaju Distriktom već 20 godina  i vode Brčko Distrikt zajedno sa građanima i privredom  krivim putem.  

Dakle, aktuelne političare u BiH  kao i ove njihove brčanske političare, ne interesuje volonterska politika,  njih interesuje samo profitno-prfiterska politkika, da nije tako,  njih uopšte nebi ni bilo u politici, zato  njihovi programi obiluju obećanjima i velikim amaterskim političkim  govorima tipa , dragi birači, mi sada poslije 20 godina  vlasti  znamo kako ćemo i šta ćemo, smo vi glasajte za nas , mi smo najbolji  ,a  ovi drugi,  ma oni su protiv nas i našeg naroda ….nemojte da rasipamo naše  glasove ,…..i tako od 1990 godine,  30  godina ?   

PPP  Brčko poziva  sve Entiteske političke stranke u Brčko distriktu BiH  i njihove  brčanske  lidere, da i oni  javno objave  svoje političke programe  građanima Brčko Distrikta, pa neka se njihovi programi i naši programi sukobe  pred građanima  i biračima  u Distriktu BiH  prije dana za glasanje,slobodni smo da prognoziramo  ishod ,  rezulta  će  biti  20 : 0   za programe PPP Brčko, na žalost, u ovoj neravnopravnoj, prljavoj  kampanji u Brčko Distriktu ,  izbori će najvjerovtnije  pokazati obrnut rezultat, šta da radimo ,  kada ne zaovoljna većina u Distriktu BiH nije za matematiku , već za  inat i patnju  ! .

Bez obzira na rezultate izbora 15.11.2020. goidne , poziv PPP za suočenje  političkih  programaa u javnosti,   ostaje i dalje,  i još plus ,  PPP Brčko je spremna pokloniti  svoj  razvojni politički program od interesa za građane i privredu Distrikta, svakoj od  ovih  liderskih stranaka iz Srajeva , Banja Luke i Mostara  u Brčkom  na realizaciju, ako oni nemaju svojih boljih političkih programa od  ovih  PROGRAMA  POLITIČKOG ZAOKRETA DO 180º ,  ali samo pod jednim uslovom , da javno prihvate  odgovornost za realizuju  ovih  programa PPP, a za uzvrat,  PPP Brčko će se povući sa ovih lokalnih izbora i svi  članovi PPP će  glasati za tu političku stranku bez obzira da li je ta  politička stranka  iz Srajeva, Banja Luke ili Mostra i  bili  bi srećni  da ponuda bude prihvaćena .  ?

Ovakvu ozbiljnu  političku ponudu,  u Brčko distriktu BiH može jvno ponuditi  samo suverena i nezavisna politička organizacija kao što je PPP Brčko Distrikta BiH, a  opcija ove  ponude  ostaje otvorena  do 29.10.2020. godine, kada će PPP Brčko javno objaviti,  da li je bilo zainteresovanih  za ovu  političku ponudu.