PPP Brčko: Biračima koji su izgubili povjerenje u politiku

Sponzorisan članak / Autor: PPP Brčko

O PARTIJI PRIVREDNOG PROGRESA BRČKO DISTRIKTA BiH

PPP Brčko je politička organizacija sa sjedištem u Brčko distriktu BiH čiji su osnivači građani i privrednici iz Brčko distrikta BiH, koji su zbog loših namjera entitetskih stranaka u Distriktu BiH odlučili 2004. godine da registruju brčansku političku organizaciju PPP Brčko, u kojoj će definisati lokalnu i nezavisnu politiku naklonjenu građanima i privredi Brčko distrikta BiH, sa kojom će se suprotstaviti štetnim entitetskim politikama u Brčkom koje 20 godina štetno vladaju Distriktom BiH, vodeći građane, privredu i Distrikt BiH, krivim putem.    

DISTRIKT BiH 20 GODINA NA KRIVOM PUTU

Međunarodna zajednica je 2000. godine poklonila građanima Opštine Brčko, Distrikt BiH kao lokacijsku nagradu i prednost za život i rad svih građana koji u Distriktu odluče da žive i rade sa pravom, da građani Distrikta BiH sami, bez uticaja i pritisaka sa strane urede i organizuju svoj zajednički život i rad na svom prostoru od preko 500 km² i sve te vrijednosti zaštite svojom zakonodavnom, izvršnom i sudskom vlašću i još plus uz to i caa 150 miliona KM svake godine kao podršku vlastima Distrikta da vode Distrikt BiH do njegove namjenske  lokacije putem, u pravcu Monaka i San Marina, a danas poslije 20 godina vlasti entitetskih stranaka u Distriktu BiH i potrošenih caa 5 milijardi KM (5000 miliona KM) na tom putu nade građana i privrednika Distrikta BiH, postavlja se pitanje, gdje je i na kojem se to putu nalazi danas Distrikt BiH zajedno sa svojim osiromašenim građanima i propalom privredom.

Odgovor na to pitanje glasi, Distrikt BiH i njegovih 70% osiromašenih i nezadovoljnih građana su na krivom putu i šata sad, da li da građani i Distrikt BiH nastave dalje istim krivim putem, ili da jednim logičnim zaokretom 15.11.2020. godine, nezadovljni građani vrate svoj Distrikt BiH na pravi put ka njegovoj namijenjenskoj lokacije, gdje će biti sreće za sve građane u naprednom Distriktu BiH?

Odluku o zaokretu Distrikta BiH sa krivog puta, mogu donijeti samo nezadovoljni građani i privrednici Distrikta BiH kao većina, oni trebaju 15.11.2020. godine da dokažu koliko ih je u Distriktu BiH, ali ne ostankom u svojim kućama i stanovima, već masovnim izlaskom na svoja biračka mjesta za glasanje.  

NA ČEMU PARTIJA PRIVREDNOG PROGRESA ZASNIVA SVOJU POLITIKU?

PPP Brčko zasniva svoju politiku na istini, poznatim činjenicama, drugačijim političkim pogledima i razmišljanjima usklađenim sa interesima građana i privrede i sa 12 političkih principa PPP Brčko na kojim vrijednostima je 16 godina nastajala čitava Zbirka konkretnih razvojnih političkih programa za Brčko distrikt BiH.

Svi politički programi PPP Brčko predviđaju ispravke svih loših sistemskih rješenja u Distriktu BiH u vidu zaokreta, od štetnih rasipničkih ka korisnim razvojnim sistemskim rješenjima, u omjeru od 0 – 180º stepeni, sve sa ciljem ubrzanog podizanja standarda svih građana i ubrzanog razvoja privrede Brčko distrikta BiH.

U ČEMU SE OGLEDA POLITIKA PPP BRČKO?

Politika PPP Brčko se ogleda u političkom zaokretu svega do 180º u Distriktu BiH, prvo politike i njene svrhe i ciljeva politike u odnosu na život građana i rad u Brčko distriktu BiH, zato su osnivači PPP Brčko i registrovali političku organizaciju koja će da promoviše podsticajnu i razvojnu politiku u Distriktu, za razliku od ovih potrošenih  i konfliktnih politika entitetskih stranaka u Distriktu BiH koje 20 godina štetno vladaju Distriktom BiH i siromaše  rađane i privredu u Brčko distriktu BiH.

A KOJI SU CILJEVI POLITIKE PPP BRČKO D. I NJENOG POLITIČKOG ZAOKRETA?

Ciljevi politike PPP Brčko su: da ukažu na sva loša i štetna zakonska i sistematska rješenja koja su uspostavili političari stranaka iz entiteta u toku 20 godina vlasti u Brčko distriktu BiH, zbog kojih je 70% građana i privrede u Distriktu nezadovoljno i nenadoknadivo oštećeno, zatim da pozove građane i birače Brčko distrikta BiH da ocijene i podrže politiku zaokreta do 180º PPP Brčko i njene konkretne političke programe koji predviđaju npr.: provođenje istinskih reformi javne uprave Distrikta koja nikada nije izvršena u Distriktu u pravom smislu te riječi, ukidanje pola od 238 vrsta administrativnih taksi i smanjenje ostatka taksi i ukidanje ostalih nepotrebnih nameta građanima i pravnim licima u Distriktu kao što su naknade za brojila za struju i brojila za vodu, preko kojih vlast Distrikta BiH svake godine osiromaši svoje građane za preko 15 miliona KM, zatim na osnovu Zakona o povjeravanju javnih ovlaštenja Brčko distrikta BiH i u sklopu reformi izvršiti prenos sistemskih nadležnosti mjesnim zajednicama Distrikta BiH kao osnovnim ćelijama svakog društva i obezbjeđenje stalnog izvora prihoda za njihovo funkcionisanje u iznosu od caa 300 KM po jednom stanovniku godišnje, zatim ukidanje isplate iz Budžeta Distrikta bespovratnih grantova raznim udruženjima bez članstva i bez svrhe njihovog postojanja, a takvih je preko 400, zatim ušteđenim novcem, od reformi i drugačije preraspodjele budžetskih pozicija, zatim u sklopu socijalnog programa početi finansirati sa oko 300 KM mjesečno svako domaćinstvo u Distriktu BiH u kojem niko nije zaposlen itd., itd., pa ako nezadovoljni građani i privrednici Distrikta BiH ove i ovakve političke promjene i programe zaokreta do 180º vide kao put i nova rješenja za mnogo bolji život u Distriktu, onda neka podrže i glasaju „ZA“ ovaj politički zaokret do 180º PPP Brčko distrikta BiH.        

KO STVARNO VLADA DISTRIKTOM BiH?

Distriktom BiH, na daljinski, vladaju političke stranke iz entiteta BiH, odnosno njihovi politički lideri iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara preko svojih stranaka u Brčkom i potkupljenih političara Brčaka koji 20 godina štetno vladaju u Distriktu BiH sve u skladu naloga svojih političkih šefova iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara.

KOME SMETA NAPREDAN I BOGAT DISTRIKT BiH?

Političkim liderima iz entiteta BiH koji su zajednički ocijenili još 2000. godine da će napredan i bogat Distrikt BiH biti dobar primjer za poređenje lošijeg stanja u entitetima BiH, što će, po ocjeni političara iz entiteta sigurno biti razlog za nezadovoljstvo i proteste građana u entitetima BiH koji će opravdano pitati, kako to u Distriktu može bolje, a u entitetima ne može, ko to nije sposoban, hoćemo političare iz Distrikta BiH za naše lidere itd.

Zato su 2000. godine entitetski političari zajednički odlučili i donijeli odluku:

“DISTRIKT BiH NE SMIJE NAPREDOVATI U ODNOSU NA DRUGE DIJELOVE BiH.”

ŠTA PPP BRČKO PREPORUČUJE BIRAČIMA DISTRIKTA BiH? 

Nezadovoljni građani Distrikta BiH treba da znaju, da bez uzimanja stvari u svoje ruke u Distriktu BiH i bez ličnog unutarnjeg zaokreta svakog punoljetnog građanina po pitanju njegove odluke na dan izbora u Distriktu, nema Distrikta BiH kao lokacijske nagrade i prednosti za život i rad ovih 70% nezadovoljnih građana i privrednika drugog reda u Distriktu BiH.

PPP Brčko preporučuje građanima i privrednicima drugog reda u Distriktu BiH koji za 20 godina nisu dobili ono što su očekivali od Distrikta BiH, da se trgnu iz svoje apatije i olovkama oduzmu vlast političkim strankama iz entiteta BiH i da izađu 15.11.2020. godine i pokažu koliko ima nezadovoljnih u Brčko distriktu BiH i tako vrate Distrikt BiH sa njegovog krivog puta na pravi.

Bez odustajanja od potrošenih političkih stranaka prošlosti  i njihovih politika stalnog konflikta i plašenja jednog naroda drugim i trećim narodom i obrnuto u BiH i bez podrške nove politike zaokreta, može godišnji Budžet Distrikta biti i 500 miliona KM, sve će biti isto u Distriktu BiH, samo će duplo više iznositi Distriktovog novca pomoću raznih gimnastika u entitete BiH i okolne države, duplo više će se izdvajati za plate iz Budžeta Distrikta, umjesto 100 milona KM, odvajat će se 200 miliona KM godišnje itd., itd., ali će i dalje bit 70% nezadovoljnih građana i privrednika u Brčko distriktu BiH. 

ZAŠTO POLITIČARIMA IZ ENTITETA SMETA BOGAT I NAPREDAN DISTRIKT BiH?

Zato što politički lideri iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara smatraju da bi napredan Distrikt i njegovi zadovoljni i bogati građani bili razlog neraspoloženja i protesta građana u entitetima, pa bi za loše stanje u entitetima birači okrivili nesposobne entitetske političare i tražili bi sposobne političare iz Brčko distrikta BiH za svoje političke lidere u entitetima i državi BiH.

Napredan Distrikt sa bogatim građanima i razvijenom privredom bi nesumnjivo bio pripisan kao rezultat sposobnih političara u Distriktu, a zašto bi političari iz entiteta BiH dozvolili sebi konkurenciju, nezadovoljstvo i nemire građana u entitetima zbog jednog naprednog Distrikta u BiH  i njegovih zadovoljnih građana visokog standarda.

Zato političari Sarajeva, Banja Luke i Mostara postavljaju u svoje stranke u Brčkom poslušne političare Brčake da vladaju Distriktom BiH i narede poniznima „što gore po Distriktto  bolje za vas, imate odriješene ruke, vladajte tako i nagrađujte svoje poslušne, a za takvu vlast nećete nikome odgovarati, naši ljudi su svuda raspoređeni u svim institucijama države BiH imate njihovu zaštitu za ne daj bože“.

Postavlja se pitanje, da li je u Distriktu BiH sa tolikim kletim javnim novcem i društvenom imovinom urađeno sve pošteno i bez mućki i da li je neko odgovarao, za neke milionske propuste, nerealne i skupe javne nabavke, montirane privatizacije ogromnih društevnih firmi npr.: za jednu ulaznu željeznu kapiju ili za 2 EURA, pa nije niko odgovarao zato što imaju zaštitu od političara iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara.

Eto zato Distrikt ne napreduje, već nazaduje 20 godina, a ko ne vjeruje, neka pogleda malo okolo svojim očima, u Bijeljinu, Srebrenik, Gračanicu, Tuzlu itd., itd.

ZAŠTO „ZA“ PARTIJU PRIVREDNOG PROGRESA BRČKO  DISTRIKT?

ZATO ŠTO JOŠ NIJE KASNO ZA GRAĐANE I PRIVREDU, DOK JE DISTRIKTA BiH.

ZATO ŠTO POLITIČKE STRANKE PROŠLOSTI NEMAJU PROGRAME, NUDE POTROŠENE PRIČE. 

ZATO ŠTO PPP BRČKO IMA ZBIRKU PROGRAMA ZA UBRZANI RAZVOJ DISTRIKTA BiH.