POZIV: Javna tribina “SAMO RECI DA , NEKA LJUDI ZNAJU DA SI DONOR”

Foto / Ustupljeno Otisku

[SAOPŠTENJE] Pozivamo Vas na Javnu tribinu “SAMO RECI DA , NEKA LJUDI ZNAJU DA SI DONOR” koja će se održati 21.10.2021.godine sa početkom u 18:00 sati u sali Omladinskog centra, Trg pravde broj.18., Brčko distrikt BiH.

UHBB "BUBREG" BRČKO
--