Potreban pojačan angažman institucija BiH po pitanju Brčko distrikta BiH

[SAOPŠTENJE] Danas je održana prva sesija na temu “Političko-sigurnosna situacija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“, kao i o izazovima pred kojim se nalazi u vrijeme najteže političke krize od Dejtona do danas.

Uvodničari na sesiji bili su gospodin Mirsad Đapo, akademik Ejup Ganić i gospodin Miro Lazović koji su istakli suočavanje Brčko distrikta BiH sa visokim stepenom korupcije, te je potrebno izraditi planove za smanjenje iste. Također je istaknuto da treba sačuvati postignuti stepen demokratije, poštovanja ljudskih prava i sloboda, kao i multietničnosti i raditi na njihovom daljem unapređenju, te u tom pogledu formirati ekspertni tim koji će analizirati sve zakone Skupštine RS i njihovo odražavanje na konačnu arbitražnu odluku za Brčko distrikt BiH.

Naglasili su također i apelovali na učesnike sesije da vrše lobiranje za dolazak NATO snaga u Brčko distrikt BiH.

Učesnici sesije su predložili zaključak:

“Potreban je pojačan angažman institucija BiH, Vlada oba entiteta BiH a posebno Vlade Federacije BiH, po pitanju Brčko distrikta BiH i njegove važnosti u ustavno-pravnom poretku BiH”.

U narednim aktivnostima učesnici će posebnu pažnju pokloniti potrebi da se na prostoru Brčko distrikta Bosne i Hercegovine obezbijedi dosljedno provođenje Konačne arbitražne odluke jer je to u interesu svih naroda i građana koji tu žive, te da će u saradnji sa Supervizorom za Brčko distrikt BiH, OHR-om i po potrebi sa Međunarodnim Arbitražnim Tribunalom spriječiti sve pokušaje podrivanja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Danas je u Brčko distriktu BiH održan i drugi sastanak opozicionih parlamentarnih stranaka iz Federacije BiH, koji djeluju u Predstavničkom domu i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Zajedničko saopštenje učesnika
--