Poslovni ambijent i mito i korupcija

Foto-ilustracija

Mito i korupcija u poslovnim ambijentima mogu biti ozbiljan problem. Pored jako visokih kazni koje država može izdati, pojava mita i/ili korupcije mogu oštetiti reputaciju biznisa, do granice kada to postaje nepopravljivo.

Ova činjenica ukazuje da je izuzetno važno razumjeti podmićivanje i korupciju na radnom mjestu, a može se primijeniti na interne i eksterne poslovne odnose.

Učenje prepoznavanja mita i korupcije ključna je vještina koju svaki pojedinac treba imati.

Pogledajmo kako međunarodni zakon o radu definira mito i korupciju.

Razlike u korupciji i podmićivanju

Korupcija je širi pojam za nepropisno ponašanje na radnom mjestu. U poslu postoji mnogo vrsta korupcije, a mito je jedan od oblika.

To znači da će podmićivanje uvijek biti korupcija, ali nisu svi oblici korupcije podmićivanje.

Zbog toga često miješamo mito i korupciju. U nastavku se nalaze pojedina pojašnjenja.

Vrste korupcije u poslovanju

Korupcija poprima mnoga lica i nije uvijek očita, ali spoljašnjem promatraču može biti suptilna. Neki oblici korupcije su česti i s nevoljom se prihvaćaju, postajući cijena poslovanja. Troškovi korupcije često se prenose na potrošače, što guši konkurenciju i podriva slobodno tržište. Evo različitih tipova:

Podmićivanje: prihvatanje predmeta ili daraza uzvrat preferencijalnog tretmana

Prevara: nečasne i nezakonite radnje koje čine pojedinci ili kompanije kako bi se tim osobama ili ustanovama osigurao povoljan finansijski ishod

Pronevjera: uzimanje robe ili sredstava kompanije za ličnu korist naziva se pronevjerom, plaćanja koja su dobavljači izvršili u zamjenu za ugovore koji pretjeruju u cijeni obavljenog posla na teret onih koji primaju usluge i plaćanja ugovora.

Ovaj članak je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog centra “Vermont” i Otisak.ba i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.