Politika zaštite privatnosti

Ova politika privatnosti služi da vam objasni koje podatke prikupljamo o vama i kako koristimo te podatke, kao i da vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa vašim podacima, a u vezi pretraživanja i ostavljanja komentara na sajtu Otiska.

Ova politika privatnosti dopunjuje pravila korištenja na ovom sajtu i mijenja je u dijelu koji se odnosi na zaštitu ličnih podataka.

U okviru funkcije ostavljanja komentara na vijesti na sajtu, Otisak omogućava korisnicima da ostave komentare sa sadržajem koji sami definiraju, kao i pod imenom – pseudonimom koji sami određuju.

Stoga, u vezi ostavljanja komentara, u skladu sa vašim pravom na slobodu istraživanja, vi sami birate koje ćete i da li ćete vaše lične podatke učiniti dostupnim javnosti i da li ćemo mi uopće imati vaše lične podatke.

Pored tih informacija u vezi sa komentarima koje vi učinite javnim na našem portalu, mi prikupljamo i vrijeme i datum komentara, kao i IP adresu sa koje je komentar postavljen.

Sve navedene podatke o vama prikupljamo isključivo u svrhu omogućavanja pretraživanja našeg sajta i ostavljanja komentara na vijesti.

Samim pristupom sajtu i ostavljanjem komentara vi prihvatate pravila korištenja, kao i ovu politiku privatnosti, koji su istaknuti na samom sajtu.

Pored toga, vaše podatke obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa da bismo otkrili i uklonili greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem sajta.

Također, vaše podatke po istom osnovu možemo obrađivati i u slučaju eventualnih zloupotreba naloga kao i sprečavanja istih na komentarima.

Ovo uključuje i blokiranje komentara koji krše naše pravila korištenja i relevantne zakonske propise.

Na kraju vaše podatke možemo otkriti ili podijeliti sa određenim državnim organima ako se to od nas zahtijeva na osnovu zakona.

Takođe iste možemo otkriti i na osnovu na zakonu utemeljene, pisane, sudske ili druge odluke državnog organa kojom se na osnovu relevantnih propisa može omogućiti uvid u lične podatke.

U vezi sa vašim komentarima čuvamo samo određene informacije, koje smo dužni da čuvamo na osnovu zakona tokom perioda koji je istim propisan kao minimalan period zadržavanja. S tim što tekst komentara ostaje sačuvan u online arhivi vijesti zajedno sa tekstom vijesti.

Na našem sajtu nalaze se naši kolačići kao i trećih strana koji vam omogućavaju da na lakši način koristite sajt i krećete se po istom.

Neki od tih kolačića se koriste i u svrhu analitike, plasiranja određenih reklama ili predlaganja određenih vijesti.

Svi kolačići su svrstani u sljedeće kategorije: neophodni, za unapređenje rada sajta, marketing, statistika i ostali. Bez neophodnih kolačića nije moguće pretraživati i koristiti naš sajt.

Otisak zadržava pravo da promijeni ili modifikuje ovu politiku. O važnim promjenama i dopunama Otisak može obavijestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na Portalu.

Korištenjem bilo kog sadržaja na Otisku smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima o uslovima korištenja, kao i politici privatnosti.