More

  Planovi za definiranje gradnje u Brčkom (VIDEO)

  - Advertisement -
  - Advertisement -

  Stručna savjetnica za prostorno-plansku dokumentaciju Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Ivana Blagojević za Otisak TV predstavila je 13 planova koji su u fazi izrade, što je rezultat aktivnosti započetih 2017. godine. Ovi planovi bi trebali definirati šta se na pojedinim parcelama u Distriktu može graditi, a šta ne.

  Blagojević ističe da se radi se o sljedećim planovima:

  1. Strategija prostornog razvoja Brčko distrikta BiH 2018.-2038.; 
  2. Prostorni plan Brčko distrikta BiH; 
  3. Izmjena Regulacionog plana stambenog naselja Srpska varoš;
  4. Regulacioni plan Klanac; 
  5. Izmjene i dopune Prostornog plana stambenog naselja Eš; 
  6. Regulacioni plan Rijeke 1; 
  7. Regulacioni plan izvorište vode Plazulje 1; 
  8. Regulacioni plan Kolobara 2; 
  9. Izmjene i dopune regulacionog plana dijela stambenog naselja Meraje; 
  10. Izmjene Regulacionog plana u dijelu urbanog područja Gornji Rahić centar; 
  11. Regulacioni plan Kolobara 1; 
  12. Izmjene Regulacionog plana dijela stambenog naselja Ivici; 
  13. Izmjene Regulacionog plana dijela stambenog naselja Mujkići 2. 

  „Svi ovi planovi, sem Prostornog plana, su u krajnjoj fazi završetka, odnosno fazi prijedloga i te faze prijedloge još uvijek nisu stigle Odjeljenje od nosioca izrade. Kada prijedlog plana stigne u Odjeljenje, komisija zadužena za pregledavanje će dati svoju konačnu znači riječ, a nakon toga će biti upućeni ti isti planovi na Vladu na razmatranje i usvajanje na Skupštini“, objašnjava Blagojević.

  Dodaje da se radi o stambenim objektima te da nema objekata od javnog značaja. „Sem, naprimjer, proširenje Bolnice koje bi trebalo da bude; proširenje Doma zdravlja koje bi, također, trebalo da bude; rekonstrukcija postojećih škola i tako dalje.“

  Blagojević poručuje da je Odjeljenje dužno na osnovu Zakona o prostornom planiranju i građenju da izdaje lokacijske uslove na osnovu raspoložive dokumentacije. 

  „Znači mi ne moramo da imamo sprovedbeni plan da bismo izdavali lokacijske uslove ali moramo da imamo neku plansku podlogu. Brčko distrikt ima planske podloge, a to je Prostorni plan Brčko distrikta i Urbanistički plan Brčko distrikta. Znači gdje god nemamo sprovedbenog plana, Odjeljenje je dužno da izdaje po raspoloživoj planskoj dokumentaciji“, dodaje.

  Veliki pomak

  Također, postoje i planovi koji su u fazi izrade kod Zavoda za planiranje, projektiranje i razvoj Brčko distrikta. Što će donijeti veliki pomak u ovoj oblasti. 

  „To su Regulacioni plan Rijeke 2; Regulacioni plan Centar 1; Regulacioni plan Centar 2;  Regulacioni plan Zona rada industrije baza McGovern; Izmjene i dopune Prostornog plana Brčko distrikta; Urbanistički projekt Ciglane.“

  Blagojević smatra da bi planiranje Zone rada industrije baza McGovern moglo poboljšati privrednu strukturu Brčko distriktu i dovesti nove investitore, kako domaće tako inostrane. Dodaje da su „javnosti interesantni“ i projekti Centar 2  (Burića brdo i Prnjavor) koji se „jako dugo nije mogao raditi“; Centar 1, bivša Pošta, te Izmjene i dopune Prostornog plana Brčko distrikta koje se rade zbog  utvrđivanja trase autoputa, nove deponije i mosta.

  Ističe i urbanistički projekt Ciglane, dio koji se veže za Ficibajer, a koji je kako kaže, „jedna jako atraktivna zona gdje bi se mogli izgraditi turistički kompleksi, hoteli, aquapark, vještačka jezera…“

  „Rokovi za izradu planova su godinu dana, a privođenje konačnoj namjeni zavisit će naravno od javnosti“, zaključuje Ivana Blagojević.

  Cijela emisija
  Autorica: Emina Osmić Hajdarević
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  POSLEDNJE VIJESTI

  - Advertisement -

  POVEZANE VIJESTI

  - Advertisement -spot_img