More

  PBD BiH upućuje apel građanima na oprez prilikom korištenja pirotehnike

  - Advertisement -
  - Advertisement -

  [Saopćenje] Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine podsjeća da je članom 18. Zakona o javnom redu i miru Brčko distrikta BiH propisano da će onaj ko pali pirotehnička ili eksplozivna sredstva na mjestima i na način kojim se izaziva uznemirenost građana, biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 100 do 1.000 konvertibilnih maraka. U vezi s tim, Policija Brčko distrikta BiH svako uznemiravanje građana na pomenuti način smatra prekršajem pa u skladu sa svojim nadležnostima, prekršajno i kažnjava lica koja počine isti. 

  Šef Policije Brčko distrikta BiH je dana 28.10.2021. godine na osnovu člana 22. stav (1) tačka d) Zakona o Policiji Brčko distrikta BiH  i člana 45 stav (3) Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti gasova Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, donio odluku o maloprodaji i upotrebi pirotehničkih sredstava za zabavu klase dva na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u periodu od 15. novembra 2021. godine do 15. januara 2022. godine. Navedena odluka ne oslobađa pojedince od prekršajne odgovornosti za prekršaj iz člana 18. Zakona o javnom redu i miru Brčko distrikta BiH. 

  S obzirom na uobičajenu praksu upotrebe pirotehničkih sredstava u vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika, treba naglasiti da njihovu upotrebu treba svesti na najmanju moguću mjeru, te ih koristiti oprezno i na otvorenom. Sasvim je sigurno da se upotreba petardi i druge pirotehnike negativno održava na većinu građana, ali i životinje, jer izaziva stres i nelagodu, a nisu isključene i povrede koje mogu nastati.

  Policija Brčko distrikta BiH postupa po konkretnim prijavama vezanim za probleme oko upotrebe pirotehnike ili neposrednim uočavanjem kada se korisnik pirotehnike upozori, a to se odnosi na sva lica koja na nepropisan način upotrebljavaju pirotehnička sredstva ili na mjestima gdje njeno korištenje nije bezbjedno.

  Policija Brčko distrikta BiH
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  POSLEDNJE VIJESTI

  - Advertisement -

  POVEZANE VIJESTI

  - Advertisement -spot_img