More

  PBD BiH učestvovala u obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

  Policija Brčko distrikta BiH kroz svoje redovne aktivnosti prepoznaje važnost teme koja se tiče sprečavanja rodno zasnovanog nasilja. Imajući to u vidu u okviru svojih aktivnosti nezaobilazna je saradnja i podrška nevladinom sektoru u realizaciji obilježavanja 25.novembra Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, a u okviru međunarodne kampanje 16 dana aktivizma.

  Kada je riječ o statističkim pokazateljima kojima Policija Brčko distrikta BiH raspolaže u periodu od januara do oktobra 2021. godine prijavljeno je ukupno 15 slučajeva krivičnih djela “Nasilje u porodici”, koji su rezultirali podnošenjem Izvještaja Tužilaštvu Brčko distrikta BiH o počinjenom krivičnom djelu protiv 15 lica. U 13 slučajeva počinioci nasilja u porodici su muškarci, a u dva slučaja žene, a preovladava starosna dob počinioca  između 31-ne i 50 godina, ukupno u osam slučajeva. U evidentiranim slučajevima dominira fizičko nasilje, dok je u dva slučaja zabilježeno psihičko nasilje nad žrtvom.

   Navedeni podaci u vezi krivičnih djela “Nasilje u porodici” za prvih deset mjeseci 2021. godine ne odstupaju od višegodišnjeg prosjeka. 

  Ako govorimo o prekršajima, policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH su u periodu od januara do oktobra postupali u 24 slučaja nasilja u porodici koji su rezultirali podnošenjem 24 zahtjeva Osnovnom sudu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za pokretanje prekršajnog postupka. Od tog broja preovladava nasilje nad ženama u 19 slučajeva, dok je u dva slučaja evidentirano nasilje nad maloljetnim djevojčicama. U oblasti prekršaja vezanih za nasilje u porodici bilježi se porast u odnosu na prošlu godinu.

  Bez obzira na do sada preduzete mjere i radnje u cilju sprečavanja nasilja u porodici  neophodno je uložiti dodatne napore svih relevantnih institucija kako bi se ova negativna društvena pojava svela na najmanju moguću mjeru.

  Policija Brčko distrikta BiH

  Čitano

  Povezani članci