PBD BiH provodi pojačane kontrole zloupotrebe parking prostora za osobe sa invaliditetom

[SAOPŠTENJE]  Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH u zadnje vrijeme pored redovnih aktivnosti provode pojačane kontrole zloupotrebe parking prostora namijenjenih osobama sa invaliditetom, u znak podrške povodom 3.decembra koji se obilježava kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

Policija Brčko distrikta BiH je to činila i u prethodnim godinama ukazujući na važnost ove teme sve s ciljem da bi se osobe sa invaliditetom osjećale ravnopravnim članovima društvene zajednice. Na prostoru ispred nove zgrade Policije među parking prostorima za motorna vozila stranaka osigurana su i parking mjesta  za invalide, dok je pristupnom rampom za ove osobe omogućen nesmetan ulaz u zgradu.

Policija Brčko distrikta BiH upućuje apel svim vozačima da prilikom parkiranja svojih motornih vozila na svim parkinzima u Brčko distriktu BiH, vode računa i ne zauzimaju parking prostore namijenjene osobama sa invaliditetom.         

Policija Brčko distrikta BiH
--