Partija privrednog progresa Brčko: Nisu više svi isti

  Sponzorisan članak / Autor: Partija privrednog progresa Brčko

  PPP Brčko, kao jedina lokalna politička organizacija u Brčkom i bez primjese i uticaja lidera iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara i šire, poručuje nezadovoljnim građanima Brčko Distrikta, da politike i političari u Distriktu BiH „NISU VIŠE SVI ISTI”, sada entitetske političke stranke, koje vladaju od kad je Distrikta BiH, imaju žestoku konkurenciju u domaćoj lokalnoj PARTIJI  PRIVREDNOG PROGRESA Brčko koja nudi nezadovoljnima u Distriktu čitavu zbirku konkretnih političkih programa koji su namijenjeni za brzi finansijski i svaki drugi oporavak svih nezadovoljnih u Brčko distriktu BiH.

  PPP Brčko poziva birače i privrednike u Distriktu BiH da iskoriste svoje biračko pravo za odlučnu demokratsku borbu 15.11.2020. godine sa privilegovanim pristalicama režima u distriktu BiH, koji 20 godina, štetno glasaju u Distriktu BiH dajući povjerenje političkim strankama iz entiteta BiH koje su u Distrikt došle, radi svojih interesa, a ne radi interesa građana Distrikta, što su i pokazale svojom štetnom vladavinom u Distriktu BiH proteklih 20 godina.

  PPP Brčko tvrdi da političke stranke iz entiteta BiH u Brčko distriktu BiH i njihovi politički lideri  iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara, ne žele razvijen Distrikt sa razvijenom privredom i bogatim građanima Distrikta BiH, da kao takvi strše u BiH, zato 20 godina štetno vladaju Distriktom BiH u kojem sprovode politiku stalnog rasipništva i siromašenja Distrikta vodeći ga tako krivim putem, sve u skladu jedinstvenih politika namijenjenih za Distrikt BiH koje glase „DISTRIKT NE SMIJE NAPREDOVATI U ODNOSU NA OSTALE DIJELOVE BiH“, jer politički lideri entiteta BiH, ne žele razvijen Distrikt sa razvijenom privredom i bogatim građanima, da kao takvi, strše u BiH kao dobar primjer, kako bi trebalo bolje urediti i entitete u BiH.

  PPP Brčko podsjeća građane Distrikta na činjenicu, da 20 godina vladaju Distriktom BiH stranke iz entiteta i da političari iz entiteta BiH preko svojih stranaka u Brčkom i poslušnih Brčaka u njihovim strankama, 20 godina forsiraju svoju BiH politiku i u Brčko Distriktu BiH kako bi istim političkim prepucavanjima usporavali razvoj Distrikta kao što usporavaju i razvoj države BiH. 

  Svjedoci smo da se njihovi političari poslušni Brčaci, najviše bave u Distriktu nekom stalnom politikom navodne zaštite svojih naroda, od  opasnosti od onih drugih naroda u Distriktu i da su im te politike 20 godina glavni politički programi, oni programa za razvoj Distrikta nemaju, niti smiju da imaju u Distriktu BiH.

  PPP Brčko i ovim putem poručuje građanima i biračima da u Distriktu BiH nema potrebe, da političke stranke iz entiteta BiH štite svoje  narode od drugih i trećih naroda i obrnuto, u Distriktu BiH, za to postoji ARBITRAŽNI KLJUČ, kojim je u Beču 2000. godine matematički zaštićen interes sva tri naroda u Brčko Distriktu BiH.

  Znači nema potrebe da ovi brčanski političari predstavljaju sebe kao neke velike patriote i zaštitnike svojih naroda i tako se lažno prikazuju kao tobože borci za svoj narod ne bi li tako dobili glasove, a to je osnovni cilj takvog njihovog predstavljanja u javnosti, znači u Distriktu BiH je svako radno mjeto, svaka KM i svaki drugi interes pripadnika iz sva tri konstitutivna naroda, određen KLJUČEM  4:4:2 ili 40:40:20%.

  Zato ovi političari Brčaci kao članovi stranaka iz entiteta BiH u Brčko distriktu, nisu imali potrebe da 20 godina međusobno političare koliko čega u Distriktu BiH pripada jednom, drugom i trećem narodu, to je umjesto niih odredila međunarodna zajednica na način, ako se u distriktu dijele jabuke, onda 4 jabuke pripadaju jednom narodu, 4 jabuke drugom narodu i 2 jabuke trećem narodu, dakle jasno je zašto oni 20 godina u distriktu BiH poslušno vode politiku svojih stranaka sa nivoa BIH i tako siromaše građane i privredu Distrikta, a uz to primaju enormno visoka primanja i dodatno priušte sebi i svim svojima velike sistemske privilegije u Distriktu BiH, sve na račun standarda nezadovoljnih građana, naravno sve su to građani Distrikta skupo platili sa 5000 miliona KM svog građanskog novca.

  Zato PPP Brčko poručuje svima u Distriktu da sada postoji domaća brčanska politička organizacija PPP Brčko, koja će da provodi u Distriktu suprotnu politiku svim dosdašnjim politikama, odnosno čisto privrednu politiku sa jednim ciljem, da iskoristi svu političku snagu koju dobije od birača i sve poluge Zakonodavne, Izvršne i Sudske moći Distrikta BiH i sistemskim promjenama, stvori uslove za nagli razvoj privrede što će uzročno dovesti do veće potražnje radne snage u Distriktu i povećanja cijene rada, većeg zapošljavanja i većih plata radanika u privredi do 1500 EURA u Distriktu BiH, a na drugoj strani, PPP Brčko će istovremeno svu svoju političku moć koju dobije od birača, iskoristiti za sasvim drugačiju preraspodjelu javnog novca iz Budžeta i svih drugih blagodeti Distrikta BiH u korist podizanja kupovne moći i standarda nezadovoljnih i svih drugih građana u Distriktu BiH.

  Dakle, PPP Brčko poručuje građanim i biračima Distrikta BiH da neće trošiti dragocijeno vrijeme po pitanju nacionalnih politika, već će svu svoju političku moć koju dobije od birača, usmjeriti samo na razvoj privrede, podizanje kupovne moći i standarda svih građana Distrikta BiH, pri čemu će sve preraspodjele svih blagodeti Distrikta BiH, sistemski urediti i raspodijeliti između naroda u Distriktu prvenstveno matematički, po matematičkom ključu 4:4 :2, koji je uspostavljen Arbitražnom odlukom za Brčko u Beču 2000. godine . 

  Za borbu protiv štetnih entitetskih politika u Distriktu, PPP Brčko kao domaća brčanska politička organizacija je spremila čitavu Zbirku konkretnih političkih programa za vraćanje Distrikta BiH sa krivog puta, kojima će ispraviti sva štetna i destimulativna sistemska  pravila i rješenja od kojih su najveći dio građana i privreda do sada, imali samo štetu i siromaštvo. PPP Brčko će, ako dobije povjerenje nezadovoljnih birača u Distriktu, sprovoditi politiku uspostave novih stimulativnih i razvojnih sistematskih pravila i rješenja u Distriktu, koja će biti naklonjena garađanima i koja će ići na ruku građanima i privredi Distrikta, od koje će svi imati velike koristi u Brčko Distrikta BiH.

  PPP Brčko poručuje građanima Distrikta da svi njeni konkretni politički programi za Distrikt BiH garantuju brz oporavka Distrikta i istovremeno veliku korist i viši standard za sve nezadovoljne građane i privredu, a prvi politički programi PPP već u Januaru 2021. godine su: 

  Odmah ukidanje naknade za brojila za struju i ukidanje naknade za brojila za vodu, čime se građani i privreda ošteti za preko 10 miliona KM godišnje, a u Februaru političkim programima PPP Brčko je predviđeno vraćanje nadležnosti MJESNIM ZAJEDNICAMA i osiguranje cca. 30 miliona KM godišnje za njihovo funkcionisanje i ukidanje mnogobrojnih taksi i smanjenje cijena preostalih taksi čime će građani i privreda uštediti caa. 3 miliona KM godišnje itd., program po program, što je sve predviđeno Akcionim planom rada PPP Brčko za 2021. godinu, koji će PPP Brčko objaviti takođe putem ovog portala u Petak 30.10.2020. godine.

  PPP Brčko podsjeća građane Distrikta BiH, da su OVI, koji vladaju Distriktom 20 godina svojim politikama uspostavljali sve ove namete i vilajete u Distriktu, koje PPP Brčko svojim političkim programima treba da ukine, ako dobije povjerenje nezadovoljnih građana Distrikta, jer ne traba zanemariti i sve one druge snage u Distriktu koje imaju, osim političkih razloga, mnoge druge sistemske privilegije kao razloge, da ovaj režim i svi njegovi nameti i pravila ostanu na vlasti i na snazi u Distriktu BiH, sve radi jedinstvenog političkog cilja sprečavanja sve opšteg razvoja društveno političkoj zajednici  Brčko distrikta BiH.

  Postavlja se pitanje, kome to još nije jasno, da je ogroman novac građana Distrikta bačen i rasfućkan, a da nema ništa značajno i kvalitetno u Brčkom srazmjerno tolikim potrešenim milionima KM tokom proteklih 20 godina ove nedobrobnamjerne vlasti u Distriktu BiH.

  PPP Brčko poručuje građanima, da će drugačijom preraspodjelom  Budžeta Distrikta vraćati građanima i privredi Distrikta godišnje 127 milina KM na ime raznih podsticajnih mjera u Distriktu BiH  itd. itd.

  Takođe PPP Brčko poručuje svim nezadovoljnima u Distriktu BiH, da će svi ovi konkretni politički programi PPP Brčko, ostati samo mrtvo slovo na papiru, ako nezadovoljni građani u Distriktu ne žele i neće ove podsticaje i novac iz Budžeta Distrikta za sebe, koje mogu ostvariti  samo realizacijom ovih konkretnih političkih programa PPP Brčko i ako odluče da opet ostanu u svojim stanovima i kućama na dan izbora.

  PPP Brčko takođe poručuje i mladim maloljetnim građanima Distrikta, da zamole svoje roditelje, da na dan izbora odu na glasanje i izaberu  boje političke opcije koje će i njima, kao njihovoj maloljetnoj djeci, omogućiti više životne sreće i bolje uslove za njihovo odrastanje do njihove punoljetnosti.

  “RADI  I ŽIVI , I  PUSTI  DRUGE DA ŽIVE”

  Zaokret svega do 180 º  =  PPP Brčko, trajno u službi građana i privrede u Distriktu BiH.