More

  Organizacije civilnog društva: Skandalozno uskraćivanje prava na dječiji dodatak u Brčkom

  Organizacije civilnog društva koje rade na poboljšanju prava djece najoštrije osuđuju jednoglasno usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti u prvom čitanju u Skupštini Brčko distrikta BiH, kojim se ukida pravo na dječiji dodatak za djecu koja iz bilo kog razloga nisu uključena u obrazovni proces ili ga redovno ne pohađaju, odnosno za djecu koja načine težu povredu školske discipline.

  Predloženi zakonodavni okvir je pravni presedan u Bosni i Hercegovini i u potpunoj suprotnosti je sa pravom djeteteta na odgovarajući životni standard iz člana 27. Konvencije o pravima djeteta koji obavezuje državu potpisnicu da svakom djetetu u stanju socijalne potrebe priznaju pravo na prednosti socijalne sigurnosti, uključujući socijalno osiguranje.

  Jedino ograničenje u ostvarivanju ovog prava, kako to propisuje Konvencija, može biti utvrđeno u slučaju zaposlenja djeteta ili drugog vida ostvarivanja materijalne sigurnosti. Uslovljavanje pristupa jednom pravu djeteta, u ovom slučaju pravu na dječiji dodatak, sa ostvarivanjem drugog prava djeteta, prava na obrazovanje, protuustavno i apsolutno nedopustivo. Pri tome, zakonodavac vrlo svjesno manipuliše ovom situacijom, predstavljajući dječiji dodatak kao posebnu novčanu naknadu koju ima roditelj, a ustvari – roditelj je dužan istim raspolagati u ime i za račun, a u najboljem interesu djeteta, čije je titular dijete.

  Organizacije civilnog društva upozoravaju donosioca odluka u Brčko distriktu da dijete ne smije snositi posljedice na način da mu se uskraćuju njegova zagarantovana prava, zato što njegov/i roditelji/staratelji zanemaruju svoje roditeljske dužnosti. Ono što nas posebno zabrinjava je što predlagač zakona i zakonodavac zanemaruju postojeći raspoloživi mehanizam zaštite djeteta u okviru obrazovnog procesa, u skladu s čl. 54. Zakona o obrazovanju i odgoju u osnovnim i srednjim školama u Brčko distriktu, u kojem je jasno navedeno da je roditelj osoba protiv koje se pokreće prekršajni postupak u slučaju da ne podstiče i sprečava obrazovanje djeteta odnosno, što ne koristi mjere iz porodično-pravne zaštite kada roditelj/staratelj zanemaruje brigu o redovnosti školovanja djeteta, tim više što je osnovno obrazovanje obavezno za svu djecu. Nadalje, prijedlog zakonskog rješenja da djetetu koje se nalazi na redovnom osnovnom obrazovanju prestaje pravo na dječiji dodatak u slučaju teže povrede discipline i obaveza učenika koje se odnose na neopravdano izostajanje sa nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, više od 36 nastavnih časova u toku školske godine, u suprotnosti je sa načelom zabrane dvostrukog kažnjavanja za istu „protupravnu radnju“ i principom najboljeg interesa djeteta.  

  Konačno, iz obrazloženja zakona se iščitava i zadnja namjera predlagača zakona – djecu koja svakako imaju teškoće pri uključivanju u obrazovanje, a posebno djecu iz romske zajednice, „izvesti“ iz prava! Krajnje implikacije neće biti discipliniranje nesavjesnih roditelja, već će se naprotiv samo povećati broj djece koja će se biti izložena prosjačenju i drugim vidovima eksploatacije. Njihova “nevidljivost“ za sistem će biti još izraženija i dovest će ih do potpune „društvene isključenosti“.

  Zbog svih gore navedenih argumenata, pozivamo predlagača zakona da na sutrašnjoj sjednici Skupštine Brčko distrikta zakon povuče iz skupštinske procedure, a međunarodna tijela i organizacije koje djeluju u Brčkom distriktu, u prvom redu Ured visokog predstavnika i njegovog zamjenika, Supervizora za Brčko i Misiju OSCE-a te, zatim Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Instituciju Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, da u okviru svojih nadležnosti, djeluju s ciljem zaštite prava svakog djeteta u Brčko distriktu, kroz zahtjev da se ispoštuje zakonodavna procedura u ovom slučaju u potpunosti, budući da nije održana javna rasprava o ovom zakonu, i da se predložena zakonska rješenja harmoniziraju sa obevezujućim međunarodnim standardima u oblasti prava djeteta – navedeno je u saopštenju.

  Potpisnice Saopštenja:                                                                      

  • Mreža NVO za prava djeteta Snažniji glas za djecu,
  • Udruženje Zemlja djece u BiH,
  • Wolrd Vision BiH,
  • Udruženje građana Naša djeca Sarajevo,
  • Udruženje Zdravo da ste Banja Luka,
  • SOS Dječija sela BiH,
  • World Vision International u BiH,
  • Save the Children,
  • Udruženje Sunce nam je zajedničko Trebinje.

  Čitano

  Organizacije civilnog društva: Skandalozno uskraćivanje prava na dječiji dodatak u Brčkom

  spot_imgspot_img

  Organizacije civilnog društva koje rade na poboljšanju prava djece najoštrije osuđuju jednoglasno usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti u prvom čitanju u Skupštini Brčko distrikta BiH, kojim se ukida pravo na dječiji dodatak za djecu koja iz bilo kog razloga nisu uključena u obrazovni proces ili ga redovno ne pohađaju, odnosno za djecu koja načine težu povredu školske discipline.

  Predloženi zakonodavni okvir je pravni presedan u Bosni i Hercegovini i u potpunoj suprotnosti je sa pravom djeteteta na odgovarajući životni standard iz člana 27. Konvencije o pravima djeteta koji obavezuje državu potpisnicu da svakom djetetu u stanju socijalne potrebe priznaju pravo na prednosti socijalne sigurnosti, uključujući socijalno osiguranje.

  Jedino ograničenje u ostvarivanju ovog prava, kako to propisuje Konvencija, može biti utvrđeno u slučaju zaposlenja djeteta ili drugog vida ostvarivanja materijalne sigurnosti. Uslovljavanje pristupa jednom pravu djeteta, u ovom slučaju pravu na dječiji dodatak, sa ostvarivanjem drugog prava djeteta, prava na obrazovanje, protuustavno i apsolutno nedopustivo. Pri tome, zakonodavac vrlo svjesno manipuliše ovom situacijom, predstavljajući dječiji dodatak kao posebnu novčanu naknadu koju ima roditelj, a ustvari – roditelj je dužan istim raspolagati u ime i za račun, a u najboljem interesu djeteta, čije je titular dijete.

  Organizacije civilnog društva upozoravaju donosioca odluka u Brčko distriktu da dijete ne smije snositi posljedice na način da mu se uskraćuju njegova zagarantovana prava, zato što njegov/i roditelji/staratelji zanemaruju svoje roditeljske dužnosti. Ono što nas posebno zabrinjava je što predlagač zakona i zakonodavac zanemaruju postojeći raspoloživi mehanizam zaštite djeteta u okviru obrazovnog procesa, u skladu s čl. 54. Zakona o obrazovanju i odgoju u osnovnim i srednjim školama u Brčko distriktu, u kojem je jasno navedeno da je roditelj osoba protiv koje se pokreće prekršajni postupak u slučaju da ne podstiče i sprečava obrazovanje djeteta odnosno, što ne koristi mjere iz porodično-pravne zaštite kada roditelj/staratelj zanemaruje brigu o redovnosti školovanja djeteta, tim više što je osnovno obrazovanje obavezno za svu djecu. Nadalje, prijedlog zakonskog rješenja da djetetu koje se nalazi na redovnom osnovnom obrazovanju prestaje pravo na dječiji dodatak u slučaju teže povrede discipline i obaveza učenika koje se odnose na neopravdano izostajanje sa nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, više od 36 nastavnih časova u toku školske godine, u suprotnosti je sa načelom zabrane dvostrukog kažnjavanja za istu „protupravnu radnju“ i principom najboljeg interesa djeteta.  

  Konačno, iz obrazloženja zakona se iščitava i zadnja namjera predlagača zakona – djecu koja svakako imaju teškoće pri uključivanju u obrazovanje, a posebno djecu iz romske zajednice, „izvesti“ iz prava! Krajnje implikacije neće biti discipliniranje nesavjesnih roditelja, već će se naprotiv samo povećati broj djece koja će se biti izložena prosjačenju i drugim vidovima eksploatacije. Njihova “nevidljivost“ za sistem će biti još izraženija i dovest će ih do potpune „društvene isključenosti“.

  Zbog svih gore navedenih argumenata, pozivamo predlagača zakona da na sutrašnjoj sjednici Skupštine Brčko distrikta zakon povuče iz skupštinske procedure, a međunarodna tijela i organizacije koje djeluju u Brčkom distriktu, u prvom redu Ured visokog predstavnika i njegovog zamjenika, Supervizora za Brčko i Misiju OSCE-a te, zatim Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Instituciju Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, da u okviru svojih nadležnosti, djeluju s ciljem zaštite prava svakog djeteta u Brčko distriktu, kroz zahtjev da se ispoštuje zakonodavna procedura u ovom slučaju u potpunosti, budući da nije održana javna rasprava o ovom zakonu, i da se predložena zakonska rješenja harmoniziraju sa obevezujućim međunarodnim standardima u oblasti prava djeteta – navedeno je u saopštenju.

  Potpisnice Saopštenja:                                                                      

  • Mreža NVO za prava djeteta Snažniji glas za djecu,
  • Udruženje Zemlja djece u BiH,
  • Wolrd Vision BiH,
  • Udruženje građana Naša djeca Sarajevo,
  • Udruženje Zdravo da ste Banja Luka,
  • SOS Dječija sela BiH,
  • World Vision International u BiH,
  • Save the Children,
  • Udruženje Sunce nam je zajedničko Trebinje.

  Čitano

  Povezani članci