Opozicija zahtijeva transparentniji proces zapošljavanja u institucijama Brčko distrikta BiH

Foto: Samir Tukulj

Klubovi poslanika Naroda i Pravde, Saveza za bolju budućnost i Socijalističke partije danas su održali press konferenciju na kojoj su predstavili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko distrkta BiH koji su uputili u skupštinsku proceduru. Ideja za izmjenu ovog Zakona potekla je nakon obavljenih razgovora sa 100 mladih ljudi iz Brčko distrikta, koji su potvrdili da najveći problem u Distriktu predstavlja proces zapošljavanja.

„Cilj ovog dokumenta je da se na transparentniji, odgovorniji i efikasniji način sprovede kompletna procedura zaposlenja. Na izradi dokumenta učestvovalo je desetak vrsnih pravnika iz reda ove tri političke partije, ali i pravnika koji su apolitični, jer su shvatili da je kompletan proces zapošljavanja uzeo danak”, istakla je Ina Pamukčić poslanik u Skupštini Brčko distrikta BiH.

Suština izmjene Zakona  o državnoj službi u organima uprave Distrikta odnosi se prvenstveno na uvođenje monotoringa u zapošljavanje od strane Zavoda za Zapošljavanje ili Kancelarije za borbu protiv korupcije. Također veoma je važno i uvođenje novog softvera koji će vršiti testiranje kandidata koji izlaze na konkurs, tako da kandidati više neće imati priliku da dva dana unaprijed dobiju pitanja koja će biti na konkursu.

„Kandidat kada sjedne za računar, softver će mu sam odrediti pitanja iz baze od 300-400 pitanja. To će biti provjerljivo jer će taj zapis biti spremljen i dostupan svim organima ukoliko bude sumnje u konkursnu proceduru”, kazao je Rasim Smajlović, Politički sekretar Naroda i Pravde Brčko distrikta BiH.

Kada je u pitanju usmeni dio ispita, u planu je da  prisustvuju  svi kandidati koji su se prijavili na konkurs, te da se usmeni dio ispita odvija kao što je praksa na fakultetima.

„Na usmenom dijelu ispita kandidat će imati priliku da izvuče karticu sa tri pitanja na koja će odgovarati pred svim drugim kandidatima, što do sada nije bila praksa„, naglasio je Smajlović.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko distrkta BiH pred poslanicima bi trebao da se nađe na 15. redovnoj sjednici Skupštine Distrikta.

Autorica teksta: Suada Malkanović   
--