More

  Okončani svi predmeti haške „A“ oznake: Tokom 10 godina u Brčkom procesuirano 14 osoba

  Tužilaštvo Brčko distrikta BiH okončalo je postupanje u svim predmetima ratnih zločina haške A oznake ispunivši, prije njenog revidiranja, glavni strateški cilj iz državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina. Od četrnaest osoba iz predmeta ove oznake, u Brčkom ih je šestoro pravosnažno osuđeno na ukupno trideset i jednu godinu zatvora. Procesuiranje njih četvoro ustupljeno je drugim nadležnim organima, dok su istrage protiv isto toliko osumnjičenih obustavljene.

  U periodu najintenzivnijeg rada na predmetima ratnih zločina, od 2004.g. do 2014. g, Tužilašvo Distrikta procesuiralo je svih četrnaest osoba iz predmeta kojima je Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju u Hagu dodijelio A oznaku složenosti. U tom periodu, na ukupno trideset i jednu godinu zatvora, pred sudovima Distrikta pravosnažno je osuđeno šest osoba. Među njima su Konstantin Simonović (6 godina), Kosta Kostić (15 godina), Pero Rikanović (5 godina i 6 mjeseci), Monika Kara Ilić (2 godine i 6 mjeseci), Miladin Tošić (1 godina) i Dragan Živković (1 godina). U skladu s tada važećom državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina, procesuiranje tri osobe ustupljeno je Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a za jednu od njih krivično gonjenje s ove instance ustupljeno je Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije. Srbijanskom pravosuđu Tužilaštvo Distrikta takođe je ustupilo procesurainje jedne osobe. Usto, ovo tužilaštvo obustavilo je istrage vođene u odnosu na četiri osumnjičena. Za njih tri utvrđeno je da nije bilo dokaza da su počinili krivično djelo, dok je istraga u jednom slučaju obustavljena usljed smrti osumnjičenog.

  Revidirana državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina usvojena je 2020. g. s ciljem da unaprijedi procesuiranje predmeta ratnih zločina u sudovima i tužilaštvima u BiH, posebno kroz odgovarajuću raspodjelu predmeta ratnih zločina između pravosuđa na nivou BiH, entiteta i distrikta Brčko. Aneksom B Strategije predviđa se efikasnije procesuiranje najsloženijih i najprioritetnijih predmeta ratnih zločina, među kojima su prije svih predmeti protiv lica sa A-liste Pravila puta, odnosno predmeti s ranijom standardnom oznakom A. Ovaj strateški cilj pravosuđe Brčko distrikta BiH ostvarilo je čak šest godina prije uvajanja revidirane strategije, zaključno s 2014. godinom. Na nivou Tužilaštva Distrikta trenutno su u radu istražni predmeti manje složenosti, od čega se prioritetno rješavaju sve otvorene istrage po poznatom osumnjičenom – njih tri, dok se pored zastupanja ranije podignutih optužnica pred sudovima, intenzivno radi i na rješavanju svih slučajeva ratnih zločina po nepoznatnom počiniocu.

  Tužilaštvo Brčko distritka BiH

  Čitano

  Povezani članci