Održana prva redovna sjednica novog saziva Vlade

Autor: Vlada Brčko distrikta BiH

Na prvoj redovnoj sjednici novog saziva Vlade Brčko distrikta BiH na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge usvojen je Program utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za javne fondove Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. do 31. 3. 2021. godine, u visini od 2.000.000 KM. Svrha Programa utroška sredstava je ispunjavanje zakonske obaveze, propisane Zakonom o zdravstvenom osiguranju Brčko distrikta BiH i Odlukom o postupku prijave na obavezno zdravstveno osiguranje lica starijih od šezdeset pet godina. Usvojen je i Program utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za zdravstvo JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. do 31. 3. 2021. godine u visini od 3.000.000 KM.

Na prijedlog Odjeljenja za javnu sigurnost odobrene su smjernice za niz pravilnika i to: Pravilnik o aktivnostima i mjerama zaštite i spašavanja; Pravilnik o odjeći i oznakama pripadnika jedinica i timova za zaštitu i spašavanje; Pravilnik o vrsti i količini opreme i materijalno-tehničkim sredstvima koje koristi Štab za zaštitu i spašavanje, jedinice, timovi i povjerenici zaštite i spašavanja; Pravilnik o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada u sistemu zaštite i spašavanja; Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije obveznika zaštite i spašavanja i Pravilnika o načinu upotrebe znaka zaštite i spašavanja za vrijeme stanja prirodne i druge nesreće.

Članovi Vlade primili su k znanju Informaciju Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu o problemu isplate novčanih sredstava udruženjima građana za 2021. godinu. Informacija je proslijeđena u skupštinsku proceduru.

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine razmatrala je Nacrt zakona o izmjeni Zakona o službenicima i namještenicima u Skupštini Brčko distrikta BiH koji je predložen od strane poslaničkog kluba SNSD-a, SDA, HDZ-a i PDP-a, te konstatovala da nema primjedbi na navedeni Nacrt zakona. Razmatran je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH, i konstatovano je da nema primjedbi na navedeni Nacrt zakona, a koji je također predložen od strane poslaničkog kluba SNSD-a, SDA, HDZ-a i PDP-a.

Na današnjoj sjednici usvojene su izmjene Odluke o imenovanju članova Jedinice za implementaciju projekta „Luka Brčko“.

Na prijedlog Odjeljenja za obrazovanje usvojene su smjernice za izradu sljedećih pravilnika: Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaju akreditovane i licencirane visokoškolske ustanove na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; Pravilnik o načinu vođenja matičnih knjiga i evidencija o izdatim diplomama i dodacima diploma; Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o sadržaju, postupku upisa i načinu vođenja registra visokoškolskih ustanova na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Pravilnik o drugim načinima obrazovanja učenika u Brčko distriktu BiH.

Usvojen je Zaključak o davanju saglasnosti na Nacrt pravilnika o elektronskom podnošenju poreznih prijava, na prijedlog Direkcije za finansije BiH.

Članovi Vlade usvojili su i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Akcioni plan za provođenje Strategije Bosne i Hercegovine za sprečavanje širenja oružja za masovno uništavanje, na prijedlog Odjeljenja za javnu sigurnost te Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na prijedlog okvirnog programa izvještavanja o provođenju međunarodnih ugovora o ljudskim pravima za period 2020–2025. godina.