Održana Izborna sjednica Skupštine Privredne komore Brčko distrikta BiH

Foto: Ilustracija / Otisak

[SAOPŠTENJE] Brčko, 30.11.2021 – Privredna komora Brčko distrikta BiH održala je danas u skladu sa statutom komore izbornu sjednicu Skupštine Privredne komore Brčko distrikta BiH za mandatni period u trajanju od 24 mjeseca, koji počinje teći od dana registracije ovlaštenih zastupnika u Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH 2021. godine. 

Kvorumom je na Izbornoj sjednici, u skladu sa aktima Privredne komore Brčko distrikta BiH, verifikovan mandat članova Skupštine Privredne komore Brčko distrikta BiH, te su imenovani predsjednik i dva potpredsjednika, članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti. Funkciju predsjednika u prvom mandatu obavljaće Sanela Hadžajlić, a potpredsjednici će biti Velibor Jakić i Dragan Đukić, koji će se rotirati na funkciji predsjednika svakih 8 mjeseci u okviru mandata od dvije godine.

Privredna komora Brčko distrikta BiH u protekle dvije godine zabilježila je rast članova komore od 21,62%. U odnosu na 2019. godinu kada je brčanska komora imala 74 člana, danas je ukupno 90 privrednih subjekata koji su članovi komore, saopšteno je iz Privredne komore.

Privredna komora Brčko distrikta BiH
--