Održana 27. redovna sjednica Vlade Brčko distrikta BiH

Foto/Ustupljeno Otisku

[SAOPŠTENJE]  Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na 27. redovnoj sjednici Pravilnik o plutajućim objektima na prijedlog Odjeljenja za javne poslove, a koji ima za cilj uređivanje oblasti koja se odnosi na plutajuće objekte u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj plovidbi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Vlada je usvojila i Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od požara Brčko distrikta BiH, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izdavanju licenci i iskaznica za vozače, kao i Pravilnik o dodjeli sredstava za finansiranje programa i projekata od javnog interesa u Odjeljenju za javne poslove.

Članovi Vlade odobrili su prijedloge Direkcije za finansije o usvajanju Zaključka o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama zaposlenih u Pravosuđu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i nacrt Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i drugim naknadama pravobranilaca i zamjenika pravobranilaca u Pravobranilaštvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Smjernice za izradu nacrta pravilnika  izmjenama i dopunama Pravilnika o izgledu i sadržaju zahtjeva, obrazaca, obavještenja i ostalih pratećih dokumenata uz fiskalne sisteme.

Usvojen je i prijedlog Odluke o imenovanju tima za pripremu dokumentacije i vođenje pregovora o kreditu Svjetske banke te Zaključak o zaduženju organa i institucija Brčko distrikta BiH radi realizacije zadataka tima za pripremu dokumentacije i vođenje pregovora o kreditu Svjetske banke.

Vlada je na sjednici usvojila i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Nacrt odluke o izmjeni i dopuni Statuta Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta BiH kao i prijedlog Odluke o načinu raspodjele sredstava za dodjelu donacija mjesnim zajednicama na području Brčko distrikta BiH.

Vlada Brčko distrikta BiH primila je k znanju informacije o sticanju uz naknadu nekretnine označene kao parcela broj 4073, kao i Izvještaj o radu člana Upravnog odbora JP „Putevi Brčko“ iz reda službenika zaposlenih u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta BiH za period 4. 6. 2021. do 31. 8. 2021. godine.

Vlada Brčko distrikta BiH
--