Održan drugi nastavak 80. redovne sjednice Vlade BDBiH

Foto: Arhiva

Vlada Brčko distrikta BiH jutros je održala drugi nastavak 80. redovne sjednice na kojem je, na prijedlog Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, raspravljano o projektnom zadatku „Izrada analize potreba i davanje preporuka za unapređenje usluga i uspostavljanje prioritetnih elektronskih usluga Vlade Brčko distrikta BiH“.

Članovi Vlade usvojili su zaključak da Odjeljenje za stručne i administrativne poslove izradi spomenuti projektni zadatak i pokrene procedure nabavke projekta.

Nadzor nad realizacijom vršit će komisija sastavljena od zaposlenika institucija koji na bilo koji način učestvuju u pružanju izabranih prioritetnih usluga građanima.

Članovi Vlade usvojili su i Odluku o imenovanju člana Upravnog odbora i članova radnih grupa u projekat „Strategija i Akcioni plan životne sredine 2030+“.

Primljena je k znanju i Informacija u vezi s korištenjem sistema Lotus u radu zaposlenika pri obradi zahtjeva koji se odnose na ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji.

Autor: Vlada Brčko distrikta BiH