Odluka o određivanju lokacija biračkih mjesta

  Izvor fotografije: Canva / Ilustracija
  Autor: Izborno povjerenstvo Brčko distrikta BiH

  Temeljem članka 2.13 i članka 5.1 stavka (5) Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), članka 2.4 Izbornog zakona Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 17/08, 43/08 i 49/18), sukladno članku 5. Naputka o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta (prečišćeni tekst) („Službeni glasnik BiH“ broj: 25/20), Izborno povjerenstvo Brčko distrikta BiH je, na 293. sjednici održanoj 29.10.2020. godine, d o n i j e l o

  O D L U K U

  o određivanju lokacija biračkih mjesta

  Član 1.

  Lokacije biračkih mjesta za glasovanje na Lokalnim izborima u BiH 15.11.2020. godine u Brčko distriktu BiH se određuju kako slijedi:

  R/br. Šifra biračkog mjesta Naziv biračkog mjesta   Pripadajuće ulice / naselja Lokacija
  1.                    200C001 1. MAJ Đorđa Kojdića, Ivana Mažuranića, Koste Neškovića, Mihajla Lalića, Milana Konjevića, Milutina Bojića, Prote Rajka Sofrenovića, Rastka Petrovića, Srpka Petrovića, Prostorije MZ
    200C002 1. MAJ – ČAĐAVAC Vukosavačka, Čađavac Prostorije MZ
    200C003 4. JULI – Dio 1 4. Juli I, 4. Juli II, 4. Juli III, Augustina Augustinovića, Dragice Pravice, Duška Radovića, Gustava Krkleca, Josipa Bosnara Prostorije MZ
    200C004 4. JULI – Dio 2 Pere Zrelca, Poljoprivrednik I, II i III, Zaima Mušanovića, dio: od kbr.2-38 i od kbr.1-51 Poslovni prostor uz prostorije MZ
    200C005A BIJELA Bijela Dom
    200C005B BIJELA Bijela Dom
    200C006 BIJELJINSKA CESTA – Dio 1 Braće Ribnikar, dio: od kbr.1-17 i od kbr. 2-50, Dr. Safeta Muratovića I OŠ (Jelenka Voćkić)
    200C007 BIJELJINSKA CESTA – Dio 2 Marina Držića I OŠ (Jelenka Voćkić)
    200C008 BIJELJINSKA CESTA – Dio 3 Paje Jovanovića I OŠ (Jelenka Voćkić)
    200C009 BIJELJINSKA CESTA – Dio 4 Bijeljinska, Industrijska, Safeta Pašalića I OŠ (Jelenka Voćkić)
    200C010 BOĆE Boće Dom
    200C011 BODERIŠTE Boderište Prostorije MZ
    200C012A BREZOVO POLJE Brezovo Polje OŠ Brezovo Polje
    200C012B BREZOVO POLJE Brezovo Polje OŠ Brezovo Polje
    200C013 BREZOVO POLJE SELO Brezovo Polje selo Prostorije MZ
    200C014A BRKA Brka OŠ Brka
    200C014B BRKA Brka OŠ Brka
    200C014C BRKA Brka OŠ Brka
    200C015 BROD – Dio 1 Brođanska, Hasana Kafija Prušćaka, Huseina Šalapića, Kolonija, Mostarska, dio: od kbr.199-509 i od kbr.210-510, kao i svi kbr.sa oznakom BB OŠ Brod
    200C016 BRODUŠA – Dio 1 Bašeskija, Broduša I, Broduša II Prostorije MZ
    200C017 SULJAGIĆA SOKAK – Dio 1 Suljagića Sokak: svi parni brojevi Igralište “GAJ”
    200C018 BUKOVAC Bukovac Prostorije MZ
    200C019 BUKVIK Bukvik Donji, Bukvik Gornji, Gajevi, Lukavac, Vujičići OŠ Bukvik
    200C020 BUZEKARA Buzekara Prostorije MZ
    200C021 CENTAR 2 – Dio 1 – Brčko Novo 8.Marta, Biskupa Josipa Stadlera Ekonomska škola
    200C022 CENTAR 2 – Dio 2 – Brčko Novo Antona Gustava Matoša, Antonija Isakovića, Braće Kobića, Hercegovačka, Jakova Mitrovića, Marka Marulića, Rine Čulića, Željeznička, Fra Šimuna Filipovića dio: od kbr. 1-15 Ekonomska škola
    200C023 CENTAR 2 – Dio 3 – Brčko Novo Jusufa Čampare, Krešimira Ćosića, Mehmeda Kapetanovića Ljubušaka, Milana Rakića, Studentska, Matije Gupca, Ekonomska škola
    200C024 CENTAR 3 – Dio 1 Braće Ribnikar dio: od kbr. 19-75 i svi BB, Miroslava Krleže , Mujage Mula Mehmedovića Prostorije MZ (Soliter Bosna)
    200C025 CENTAR 3 – Dio 2 Bosanskih Kraljeva, Branka Ćopića, Branka Radičevića, Skendera Kulenovića Zgrada Gimnazije
    200C026 CENTAR 3 – Dio 3 Njegoševa, dr. Fridmana, Tursića, Vase Pelagića, prof. Esada Pitića, Braće Ćuskića dio:od kbr. 2-8 i od kbr. 1-11, Zgrada Gimnazije
    200C027 200C000 CENTAR 4 – Dio 1 Bosne Srebrne – neparna strana, Meše Selimovića, IV OŠ (Tamara Begović)
    200C028 CENTAR 4 – Dio 2 Branislava Nušića, Bulevar Mira, Ive Andrića, Laze Kostića, Ljudevita Gaja, Hasana Bećirovića, Trg Pravde IV OŠ (Tamara Begović)
    200C029 CENTAR 5 – Dio 1 Bosne Srebrne – parna strana i svi BB, Dr. Abdulaha Bukvice, Jevrejska, Prnjavor, Safet beg Bašagić, Savska, Vilića IV OŠ (Tamara Begović)
    200C030 CENTAR 5 – Dio 2 Mehmedagića, Konačko brdo, Trg Mladih, Šetalište, Stambeno – (ulaz 3)
    200C031 CENTAR 5 – Dio 3 Burića, Edhema Mulabdića, Hasana Kikića, Omerovića, Prof. Murata ef. Sinanagića, Tin Ujevića, Fra Šimuna Filipovića dio: od kbr. 2-16 Prostorije MZ (Đermanović)
    200C032 CENTAR 5 – Dio 4 August Šenoe, Đermanovića, Maka Dizdara, Prof. Aleksandra Nikolića Direkcija za finansije
    200C033 CERIK Cerik Prostorije MZ
    200C034 ĆOSETA Ćeseta Prostorije MZ
    200C035 DIZDARUŠA – Dio 1 Ćamila Sijarića, Derviša Sušića, Džemala Bijedića, Ismeta Mujezinovića, Osmana Mehmedovića, Zaima Mušanovića, dio: od kbr. 40-460, od kbr. 53-459 Dom
    200C036A DONJA SKAKAVA Donja Skakava OŠ Donja Skakava
    200C036B DONJA SKAKAVA Donja Skakava OŠ Donja Skakava
    200C037 DONJE DUBRAVICE Donje Dubravice OŠ Donje Dubravice
    200C038 DONJI BREZIK – Dio 1 Semberska – parna strana, Donji Brezik, Ljubomira Krsmanovića: parni brojevi od 2-318, neparni brojevi od 1-101, Semberska – parna strana OŠ Donji Brezik
    200C039 DONJI RAHIĆ Donji Rahić Prostorije MZ
    200C040 DONJI ZOVIK Donji Zovik Dom
    200C041A DUBRAVE-SEONJACI Dubrave, Seonjaci OŠ Dubrave
    200C041B DUBRAVE-SEONJACI Dubrave, Seonjaci OŠ Dubrave
    200C042 GLUHAKOVAC – DEJTONSKA – Dio 1 Dejtonska, dio: od kbr. 88-350, od kbr. 69-349 i svi sa oznakom kbr. bb, Plazuljska dio: par. str. od 2-30, nep. br. 1-29 Prostorije MZ
    200C043 GLUHAKOVAC – LEJLIĆA – Dio 2 Lejlića, Ulički put Prostorija MZ
    200C044 GORICE Gorice, Lovačka kuća – Gorice
    200C045 GORNJA SKAKAVA Gornja Skakava OŠ Gornja Skakava
    200C046 GORNJE DUBRAVICE Gornje Dubravice Prostorije MZ
    200C047 GORNJI BREZIK Gornji Brezik, Ljubomira Krsmanovića dio: par. br. 320-500, nep. br. 103-499 i svi bb Prostorije MZ
    200C048A GORNJI RAHIĆ Gornji Rahić OŠ Gornji Rahić
    200C048B GORNJI RAHIĆ Gornji Rahić OŠ Gornji Rahić
    200C048C GORNJI RAHIĆ Gornji Rahić OŠ Gornji Rahić
    200C049 GORNJI ZOVIK Gornji Zovik OŠ Gornji Zovik
    200C050A GRBAVICA Grbavica, Plazuljska diopar. br. 32-500, nep. br. 31-499,  svi bb OŠ Grbavica
    200C050B GRBAVICA Grbavica, Plazuljska diopar. br. 32-500, nep. br. 31-499,  svi bb OŠ Grbavica
    200C050C GRBAVICA Grbavica, Plazuljska dio par. br. 32-500, nep. br. 31-499,  svi bb OŠ Grbavica
    200C051 GRČICA – Dio 1 Braće Kaurinovića, Mihajlo Petrović-Mike Alasa, Nikole Tesle, Vladimira Preloga OŠ Grčica
    200C052 GRČICA – Dio 2 Braće Ćuskića dio: od kbr. 10-84, od kbr. 13-85,  svi sa oznakom kbr.BB, Hilandarska, Krfska, Mihajla Pupina OŠ Grčica
    200C053 GRČICA – Dio 3 Borisava Stankovića, Ćirila i Metodija, Dositeja Obradovića, Đure Jakšića, Filipa Višnjića, Janka Veselinovića, Radivoja Koraća, Sime Matavulja OŠ Grčica
    200C054 GRČICA – Dio 4 Milovana Glišića, Prote Mateja Nenadovića, Radoja Domanovića, Stevana Mokranjca OŠ Grčica
    200C055 GRČICA – Dio 5 Pavla Savića, Braće Felner, Jakova Gotovca, Milana Hadži-Ristića OŠ Grčica
    200C056 GREDICE 1 – Dio 1 Gredice Prostorije MZ
    200C057 ILIĆKA – Dio 1 Ilićka I, Ilićka II, Ilićka III, Ilićka IV, Ilićka V, Ilićka VI OŠ Ilićka
    200C058 IVICI – Dio 1 Bakije Selimovića Prostorije MZ
    200C059 IVICI – Dio 2 Jakova Ignjatovića, Osmana Derviševića, Prvomajska, Rajfeta Ahmetbašića Prostorije OFK Brčko
    200C060 KLANAC – Dio 1 Fra Šimuna Filipovića, dio: od kbr. 17-119, od kbr. 18-120 i svi sa oznakom kbr. bb, Evlije Čelebije, Ivana Meštrovića, Joakima Vujića, Klanac I, Klanac II OŠ Klanac
    200C061 KLANAC – Dio 2 Kulina Bana, Mushvina Rizvića, Stevana Hristića, Stevana Sremca, Suljo Kahriman, Vašarska OŠ Klanac
    200C062 KOLOBARA – Dio 1 Ajanovića, Banjalučka dio: od kbr. 2-40 i kbr. 1, Danilo Kiša, Dobrice Cesarića, Islahijet, M.Malića i I.Džindića, Musala, Pere Marijana, Vasif H. Zejčirević, Mujdanovača, Svete Ristića Svračeta III OŠ (Zaim Mušanović)
    200C063 KOLOBARA – Dio 2 Dr. Sakiba Edhemovića, Eldina Hadžića, Husein-efendije Trebinjčevića, Kantardžića, Kučukalića, Miloša Crnjanskog, Rizaha Štetića,  S. S. Kranjčević, Svetozara Ćorovića, Trobradovića sokak, Hafiza Seida Zenunovića III OŠ (Zaim Mušanović)
    200C064 KRBETI Krbeti Prostorije MZ
    200C065 KREPŠIĆ Krepšić OŠ Krepšić
    200C066 LIPOVAC Lipovac Prostorije MZ
    200C067A MAOČA Maoča, Islamovac Dom
    200C067B MAOČA Maoča, Islamovac Dom
    200C067C MAOČA Maoča, Islamovac Dom
    200C067D MAOČA Maoča, Islamovac Dom
    200C068 MARKOVIĆ POLJE Marković Polje Prostorije MZ
    200C069 MERAJE – Dio 1 Alosmana Topčića, Bolnička, Braće Suljića, Faruka Kučukalića-Mate, H. H. Jerkovića, Hasana Aganovića Tača, Ahmeda Vahdetije Bošnjaka, Alije Isakovića, Prostorije MZ
    200C070 MERAJE – Dio 2 Irfana Čolića-Čole, Klebića, Meraje I, Meraje II, Meraje III, Muderisa Ibrahimbegovića, Najfe Šehić Prostorije MZ
    200C071 MUJKIĆI  – Dio 1 Dejtonska dio: od kbr. 2-76 i od kbr. 1-67, Banjalučka dio: od kbr. 42-200; od kbr. 3-77 i svi kbr. bb, Ciglana, Ćumurovića Prostorije MZ
    200C072 MUJKIĆI – Dio 2 Berberovića, Ferhata Mujanovića, Huseina kap. Gradaščevića, Izidora Poljak, Milene Pavlović-Barili, Mujkići I, Mujkići II, Mujkići III Prostorije MZ
    200C073 OGRAĐENOVAC Ograđenovac Prostorije MZ
    200C074 OMERBEGOVAČA Omerbegovača, Begovačka OŠ Omerbegovača
    200C075A PALANKA Palanka Dom
    200C075B PALANKA Palanka Dom
    200C076 POLJACI – JAGODNJAK Poljaci, Jagodnjak OŠ Poljaci
    200C077 POPOVO POLJE Popovo Polje Prostorije MZ
    200C078A POTOČARI Potočari, Steve Cvjetkovića Prostorije MZ
    200C078B POTOČARI Potočari, Steve Cvjetkovića Prostorije MZ
    200C079 PRIJEDOR Prijedor Sala uz prostorije MZ
    200C080 PRUTAČE Prutače OŠ Prutače
    200C081 RAŠLJANI Rašljani OŠ Rašljani
    200C082 RAŽLJEVO Ražljevo Dom
    200C083 RIJEKE – Dio 1 Adila ef. Čokića, Dr. Mehmeda Spahe dio: od kbr. 27-199; od kbr. 42-200 i svi kbr. bb, Omladinska Prostorije MZ
    200C084 SANDIĆI Sandići, Prostorije MZ Sandići
    200C085A ŠATOROVIĆI-REPINO BRDO Šatorovići, Repino Brdo Prostorije MZ Šatorovići
    200C085B ŠATOROVIĆI-REPINO BRDO Šatorovići, Repino Brdo Prostorije MZ Šatorovići
    200C086 SLIJEPČEVIĆI Slijepčevići Prostorija MZ
    200C087 SRPSKA VAROŠ – Centar 6 – Dio 1 Dušana Vasiljeva, Isidore Sekulić, Jelenke Voćkić, Lučka, Miroslava Mike Antića, Mladena Maglova, Posavska, Tome Maksimovića, Vuka S. Karadžića Prostorije MZ
    200C088 SRPSKA VAROŠ – Centar 6 – Dio 2 Cvijete Zuzorić, Dr. Frica – Ferida Proskauera, Epis. Nikolaja Velimirovića, Jovana Dučića, Jovana Skerlića IV OŠ (Tamara Begović)
    200C089 SRPSKA VAROŠ – Centar 6 – Dio 3 Svetog Save, Alekse Šantića, Ivan Franjo Jukić Dom kulture
    200C090 SRPSKA VAROŠ – Centar 6 – Dio 4 B. Kisića, Desanke Maksimović, Gundulićeva, Ilije Milosavljevića-Kolarca, Josifa Pančića, Slavka Bašića IV OŠ (Tamara Begović)
    200C091 STANOVI Stanovi Prostorije MZ
    200C092 STARI RASADNIK – Dio 1 Ahmeda Hantalaševića Ahme, Stari Rasadnik Prostorije MZ
    200C093 STARI RASADNIK – Dio 2 Mostarska dio: od kbr. 1-197 i od kbr. 2-208, Dr. Mehmeda Spahe dio: od kbr. 1-25 i od kbr. 2-40, Hadži Mehmed-ef. Osmića Brođe, Tabakovića, Avde Međedovića, Fazanerija Prostorije MZ
    200C094 STOLIN Birčanska, Josipa Eugena Tomića, Jovana Hadžića,  Laze Lazarevića, Semberska-neparna strana od 1-199  i svi kbr. bb, Vojislava Ilića Društvene prostorije- MZ Donji Brezik
    200C095 ŠTREPCI Štrepci Prostorije MZ
    200C096 TRNJACI Trnjaci Prostorije MZ
    200C097 ULICE Ulice OŠ Ulice
    200C098 ULOVIĆ Ulović Prostorije HAŠK “Napredak”
    200C099 VITANOVIĆI Vitanovići, Vitanovići Donji, Vitanovići Gornji OŠ Vitanovići
    200C100 VUČILOVAC Vučilovac Prostorije MZ
    200C101 VUKŠIĆ GORNJI – VUKŠIĆ DONJI Vukšić Gornji, Vukšić Donji Prostorije MZ Vukšić Gornji
    200C102 DIZDARUŠA – Dio 2 4. Juli IV, 4. Juli V, 4. Juli VI, Zaim Mušanović svi sa kbr. bb, Dom
    200C103 4. JULI – Dio 3 Josipa Kozarca, Jovana Sterije Popovića, Magazinovića, Petra Kočića, Sulejmana Hadžialijagića, Isaka Samokovlije Prostorije MZ
    200C104 BROD – Dio 2 Brod, Novi Brod, Novobrodska, Stari Brod OŠ Brod
    200C105 SULJAGIĆA SOKAK – Dio 2 Suljagića Sokak: svi neparni brojevi i svi bb Igralište “GAJ”
    200C106 CENTAR 4 – Dio 3 Nadbiskupa J. J. Štrosmajera, Klosterska IV OŠ (Tamara Begović)
    200C107 ČANDE Čande Prostorije MZ
    200C108 PLAZULJE Plazulje Prostorija MZ
    200C109 KLANAC – Dio 3 Arifa Derviševića, Fra Serafina Zečevića, Marije Jurić Zagorke, Musa Ćazim Ćatić, Šehovića, Tuzlanska OŠ Klanac
    200C110 DONJI BREZIK Brezik OŠ Donji Brezik
    200C111 DIZDARUŠA – Dio 3 Bareš, Dizdaruša I, Dizdaruša II, Dizdaruša III, Fran Mažuranić, Rogozan Dom
    200C112 RIJEKE – Dio 2 Rijeke I, Rijeke II, Rijeke III, Rijeke IV Prostorije MZ
    200C113 BIJELJINSKA CESTA – Dio 5 Uzunovića I OŠ (Jelenka Voćkić)
    200C114 IVICI – Dio 3 Ivici I, Ivici II, Braće Derviševića-Skeledžija, Jovana Kerezovića, Sabita Aladina Užičanina, Smaila Balića, Vjekoslava Klaića Prostorije OFK Brčko
    200C115 LANIŠTA Laništa Prostorije MZ
    200C116 ILIĆKA – Dio 2 Ilićka VII, Ilićka VIII, Ilićka IX OŠ Ilićka
    200C117 ILIĆKA – Dio 3 Ilićka X, Ilićka XI, Ilićka XII OŠ Ilićka
    200C118 ILIĆKA – Dio 4 Ilićka OŠ Ilićka
    200C119 DONJI BREZIK – Dio 2 Luke Ćelovića, Blizna, Jure Kaštelana OŠ Donji Brezik
    200C120 GREDICE 1 – Dio 2 Dušana Budžena, Fra Ilije Starčevića, Nikole Šopa, Gredice I Prostorije MZ
    200C121 KOLOBARA – Dio 3 Antuna Branka Šimića, Rejsa Džemaludina Čauševića, Asima Derviševića, Dražena Petrovića III OŠ (Zaim Mušanović)
    200C122 BRODUŠA – Dio 2 Kožara, Sarajevska Poslovni prostor Sarajevska br. 21  (preko puta MZ)
    200C123 SRPSKA VAROŠ – Centar 6 – Dio 5 Jovana Jovanovića Zmaja IV OŠ (Tamara Begović)
    200C0124 GREDICE 2 Gredice 2 Prostorije MZ Gredice 2
    200C501/NNN GLASANJE U ODSUSTVU/BIRAČKO MJESTO OVLAŠTENO ZA IZDAVANJE NEPOTVRĐENIH GLASAČKIH LISTIĆA Zgrada Gimnazije

  Član 2.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  Član 3.

  Eventualne izmjene i dopune ove Odluke donose se na način i po postupku njenog donošenja.

  Sponzorisan članak
  --