Odluka o određivanju lokacija biračkih mjesta

Izvor fotografije: Canva / Ilustracija
Autor: Izborno povjerenstvo Brčko distrikta BiH

Temeljem članka 2.13 i članka 5.1 stavka (5) Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), članka 2.4 Izbornog zakona Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 17/08, 43/08 i 49/18), sukladno članku 5. Naputka o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta (prečišćeni tekst) („Službeni glasnik BiH“ broj: 25/20), Izborno povjerenstvo Brčko distrikta BiH je, na 293. sjednici održanoj 29.10.2020. godine, d o n i j e l o

O D L U K U

o određivanju lokacija biračkih mjesta

Član 1.

Lokacije biračkih mjesta za glasovanje na Lokalnim izborima u BiH 15.11.2020. godine u Brčko distriktu BiH se određuju kako slijedi:

R/br. Šifra biračkog mjesta Naziv biračkog mjesta   Pripadajuće ulice / naselja Lokacija
1.                    200C001 1. MAJ Đorđa Kojdića, Ivana Mažuranića, Koste Neškovića, Mihajla Lalića, Milana Konjevića, Milutina Bojića, Prote Rajka Sofrenovića, Rastka Petrovića, Srpka Petrovića, Prostorije MZ
  200C002 1. MAJ – ČAĐAVAC Vukosavačka, Čađavac Prostorije MZ
  200C003 4. JULI – Dio 1 4. Juli I, 4. Juli II, 4. Juli III, Augustina Augustinovića, Dragice Pravice, Duška Radovića, Gustava Krkleca, Josipa Bosnara Prostorije MZ
  200C004 4. JULI – Dio 2 Pere Zrelca, Poljoprivrednik I, II i III, Zaima Mušanovića, dio: od kbr.2-38 i od kbr.1-51 Poslovni prostor uz prostorije MZ
  200C005A BIJELA Bijela Dom
  200C005B BIJELA Bijela Dom
  200C006 BIJELJINSKA CESTA – Dio 1 Braće Ribnikar, dio: od kbr.1-17 i od kbr. 2-50, Dr. Safeta Muratovića I OŠ (Jelenka Voćkić)
  200C007 BIJELJINSKA CESTA – Dio 2 Marina Držića I OŠ (Jelenka Voćkić)
  200C008 BIJELJINSKA CESTA – Dio 3 Paje Jovanovića I OŠ (Jelenka Voćkić)
  200C009 BIJELJINSKA CESTA – Dio 4 Bijeljinska, Industrijska, Safeta Pašalića I OŠ (Jelenka Voćkić)
  200C010 BOĆE Boće Dom
  200C011 BODERIŠTE Boderište Prostorije MZ
  200C012A BREZOVO POLJE Brezovo Polje OŠ Brezovo Polje
  200C012B BREZOVO POLJE Brezovo Polje OŠ Brezovo Polje
  200C013 BREZOVO POLJE SELO Brezovo Polje selo Prostorije MZ
  200C014A BRKA Brka OŠ Brka
  200C014B BRKA Brka OŠ Brka
  200C014C BRKA Brka OŠ Brka
  200C015 BROD – Dio 1 Brođanska, Hasana Kafija Prušćaka, Huseina Šalapića, Kolonija, Mostarska, dio: od kbr.199-509 i od kbr.210-510, kao i svi kbr.sa oznakom BB OŠ Brod
  200C016 BRODUŠA – Dio 1 Bašeskija, Broduša I, Broduša II Prostorije MZ
  200C017 SULJAGIĆA SOKAK – Dio 1 Suljagića Sokak: svi parni brojevi Igralište “GAJ”
  200C018 BUKOVAC Bukovac Prostorije MZ
  200C019 BUKVIK Bukvik Donji, Bukvik Gornji, Gajevi, Lukavac, Vujičići OŠ Bukvik
  200C020 BUZEKARA Buzekara Prostorije MZ
  200C021 CENTAR 2 – Dio 1 – Brčko Novo 8.Marta, Biskupa Josipa Stadlera Ekonomska škola
  200C022 CENTAR 2 – Dio 2 – Brčko Novo Antona Gustava Matoša, Antonija Isakovića, Braće Kobića, Hercegovačka, Jakova Mitrovića, Marka Marulića, Rine Čulića, Željeznička, Fra Šimuna Filipovića dio: od kbr. 1-15 Ekonomska škola
  200C023 CENTAR 2 – Dio 3 – Brčko Novo Jusufa Čampare, Krešimira Ćosića, Mehmeda Kapetanovića Ljubušaka, Milana Rakića, Studentska, Matije Gupca, Ekonomska škola
  200C024 CENTAR 3 – Dio 1 Braće Ribnikar dio: od kbr. 19-75 i svi BB, Miroslava Krleže , Mujage Mula Mehmedovića Prostorije MZ (Soliter Bosna)
  200C025 CENTAR 3 – Dio 2 Bosanskih Kraljeva, Branka Ćopića, Branka Radičevića, Skendera Kulenovića Zgrada Gimnazije
  200C026 CENTAR 3 – Dio 3 Njegoševa, dr. Fridmana, Tursića, Vase Pelagića, prof. Esada Pitića, Braće Ćuskića dio:od kbr. 2-8 i od kbr. 1-11, Zgrada Gimnazije
  200C027 200C000 CENTAR 4 – Dio 1 Bosne Srebrne – neparna strana, Meše Selimovića, IV OŠ (Tamara Begović)
  200C028 CENTAR 4 – Dio 2 Branislava Nušića, Bulevar Mira, Ive Andrića, Laze Kostića, Ljudevita Gaja, Hasana Bećirovića, Trg Pravde IV OŠ (Tamara Begović)
  200C029 CENTAR 5 – Dio 1 Bosne Srebrne – parna strana i svi BB, Dr. Abdulaha Bukvice, Jevrejska, Prnjavor, Safet beg Bašagić, Savska, Vilića IV OŠ (Tamara Begović)
  200C030 CENTAR 5 – Dio 2 Mehmedagića, Konačko brdo, Trg Mladih, Šetalište, Stambeno – (ulaz 3)
  200C031 CENTAR 5 – Dio 3 Burića, Edhema Mulabdića, Hasana Kikića, Omerovića, Prof. Murata ef. Sinanagića, Tin Ujevića, Fra Šimuna Filipovića dio: od kbr. 2-16 Prostorije MZ (Đermanović)
  200C032 CENTAR 5 – Dio 4 August Šenoe, Đermanovića, Maka Dizdara, Prof. Aleksandra Nikolića Direkcija za finansije
  200C033 CERIK Cerik Prostorije MZ
  200C034 ĆOSETA Ćeseta Prostorije MZ
  200C035 DIZDARUŠA – Dio 1 Ćamila Sijarića, Derviša Sušića, Džemala Bijedića, Ismeta Mujezinovića, Osmana Mehmedovića, Zaima Mušanovića, dio: od kbr. 40-460, od kbr. 53-459 Dom
  200C036A DONJA SKAKAVA Donja Skakava OŠ Donja Skakava
  200C036B DONJA SKAKAVA Donja Skakava OŠ Donja Skakava
  200C037 DONJE DUBRAVICE Donje Dubravice OŠ Donje Dubravice
  200C038 DONJI BREZIK – Dio 1 Semberska – parna strana, Donji Brezik, Ljubomira Krsmanovića: parni brojevi od 2-318, neparni brojevi od 1-101, Semberska – parna strana OŠ Donji Brezik
  200C039 DONJI RAHIĆ Donji Rahić Prostorije MZ
  200C040 DONJI ZOVIK Donji Zovik Dom
  200C041A DUBRAVE-SEONJACI Dubrave, Seonjaci OŠ Dubrave
  200C041B DUBRAVE-SEONJACI Dubrave, Seonjaci OŠ Dubrave
  200C042 GLUHAKOVAC – DEJTONSKA – Dio 1 Dejtonska, dio: od kbr. 88-350, od kbr. 69-349 i svi sa oznakom kbr. bb, Plazuljska dio: par. str. od 2-30, nep. br. 1-29 Prostorije MZ
  200C043 GLUHAKOVAC – LEJLIĆA – Dio 2 Lejlića, Ulički put Prostorija MZ
  200C044 GORICE Gorice, Lovačka kuća – Gorice
  200C045 GORNJA SKAKAVA Gornja Skakava OŠ Gornja Skakava
  200C046 GORNJE DUBRAVICE Gornje Dubravice Prostorije MZ
  200C047 GORNJI BREZIK Gornji Brezik, Ljubomira Krsmanovića dio: par. br. 320-500, nep. br. 103-499 i svi bb Prostorije MZ
  200C048A GORNJI RAHIĆ Gornji Rahić OŠ Gornji Rahić
  200C048B GORNJI RAHIĆ Gornji Rahić OŠ Gornji Rahić
  200C048C GORNJI RAHIĆ Gornji Rahić OŠ Gornji Rahić
  200C049 GORNJI ZOVIK Gornji Zovik OŠ Gornji Zovik
  200C050A GRBAVICA Grbavica, Plazuljska diopar. br. 32-500, nep. br. 31-499,  svi bb OŠ Grbavica
  200C050B GRBAVICA Grbavica, Plazuljska diopar. br. 32-500, nep. br. 31-499,  svi bb OŠ Grbavica
  200C050C GRBAVICA Grbavica, Plazuljska dio par. br. 32-500, nep. br. 31-499,  svi bb OŠ Grbavica
  200C051 GRČICA – Dio 1 Braće Kaurinovića, Mihajlo Petrović-Mike Alasa, Nikole Tesle, Vladimira Preloga OŠ Grčica
  200C052 GRČICA – Dio 2 Braće Ćuskića dio: od kbr. 10-84, od kbr. 13-85,  svi sa oznakom kbr.BB, Hilandarska, Krfska, Mihajla Pupina OŠ Grčica
  200C053 GRČICA – Dio 3 Borisava Stankovića, Ćirila i Metodija, Dositeja Obradovića, Đure Jakšića, Filipa Višnjića, Janka Veselinovića, Radivoja Koraća, Sime Matavulja OŠ Grčica
  200C054 GRČICA – Dio 4 Milovana Glišića, Prote Mateja Nenadovića, Radoja Domanovića, Stevana Mokranjca OŠ Grčica
  200C055 GRČICA – Dio 5 Pavla Savića, Braće Felner, Jakova Gotovca, Milana Hadži-Ristića OŠ Grčica
  200C056 GREDICE 1 – Dio 1 Gredice Prostorije MZ
  200C057 ILIĆKA – Dio 1 Ilićka I, Ilićka II, Ilićka III, Ilićka IV, Ilićka V, Ilićka VI OŠ Ilićka
  200C058 IVICI – Dio 1 Bakije Selimovića Prostorije MZ
  200C059 IVICI – Dio 2 Jakova Ignjatovića, Osmana Derviševića, Prvomajska, Rajfeta Ahmetbašića Prostorije OFK Brčko
  200C060 KLANAC – Dio 1 Fra Šimuna Filipovića, dio: od kbr. 17-119, od kbr. 18-120 i svi sa oznakom kbr. bb, Evlije Čelebije, Ivana Meštrovića, Joakima Vujića, Klanac I, Klanac II OŠ Klanac
  200C061 KLANAC – Dio 2 Kulina Bana, Mushvina Rizvića, Stevana Hristića, Stevana Sremca, Suljo Kahriman, Vašarska OŠ Klanac
  200C062 KOLOBARA – Dio 1 Ajanovića, Banjalučka dio: od kbr. 2-40 i kbr. 1, Danilo Kiša, Dobrice Cesarića, Islahijet, M.Malića i I.Džindića, Musala, Pere Marijana, Vasif H. Zejčirević, Mujdanovača, Svete Ristića Svračeta III OŠ (Zaim Mušanović)
  200C063 KOLOBARA – Dio 2 Dr. Sakiba Edhemovića, Eldina Hadžića, Husein-efendije Trebinjčevića, Kantardžića, Kučukalića, Miloša Crnjanskog, Rizaha Štetića,  S. S. Kranjčević, Svetozara Ćorovića, Trobradovića sokak, Hafiza Seida Zenunovića III OŠ (Zaim Mušanović)
  200C064 KRBETI Krbeti Prostorije MZ
  200C065 KREPŠIĆ Krepšić OŠ Krepšić
  200C066 LIPOVAC Lipovac Prostorije MZ
  200C067A MAOČA Maoča, Islamovac Dom
  200C067B MAOČA Maoča, Islamovac Dom
  200C067C MAOČA Maoča, Islamovac Dom
  200C067D MAOČA Maoča, Islamovac Dom
  200C068 MARKOVIĆ POLJE Marković Polje Prostorije MZ
  200C069 MERAJE – Dio 1 Alosmana Topčića, Bolnička, Braće Suljića, Faruka Kučukalića-Mate, H. H. Jerkovića, Hasana Aganovića Tača, Ahmeda Vahdetije Bošnjaka, Alije Isakovića, Prostorije MZ
  200C070 MERAJE – Dio 2 Irfana Čolića-Čole, Klebića, Meraje I, Meraje II, Meraje III, Muderisa Ibrahimbegovića, Najfe Šehić Prostorije MZ
  200C071 MUJKIĆI  – Dio 1 Dejtonska dio: od kbr. 2-76 i od kbr. 1-67, Banjalučka dio: od kbr. 42-200; od kbr. 3-77 i svi kbr. bb, Ciglana, Ćumurovića Prostorije MZ
  200C072 MUJKIĆI – Dio 2 Berberovića, Ferhata Mujanovića, Huseina kap. Gradaščevića, Izidora Poljak, Milene Pavlović-Barili, Mujkići I, Mujkići II, Mujkići III Prostorije MZ
  200C073 OGRAĐENOVAC Ograđenovac Prostorije MZ
  200C074 OMERBEGOVAČA Omerbegovača, Begovačka OŠ Omerbegovača
  200C075A PALANKA Palanka Dom
  200C075B PALANKA Palanka Dom
  200C076 POLJACI – JAGODNJAK Poljaci, Jagodnjak OŠ Poljaci
  200C077 POPOVO POLJE Popovo Polje Prostorije MZ
  200C078A POTOČARI Potočari, Steve Cvjetkovića Prostorije MZ
  200C078B POTOČARI Potočari, Steve Cvjetkovića Prostorije MZ
  200C079 PRIJEDOR Prijedor Sala uz prostorije MZ
  200C080 PRUTAČE Prutače OŠ Prutače
  200C081 RAŠLJANI Rašljani OŠ Rašljani
  200C082 RAŽLJEVO Ražljevo Dom
  200C083 RIJEKE – Dio 1 Adila ef. Čokića, Dr. Mehmeda Spahe dio: od kbr. 27-199; od kbr. 42-200 i svi kbr. bb, Omladinska Prostorije MZ
  200C084 SANDIĆI Sandići, Prostorije MZ Sandići
  200C085A ŠATOROVIĆI-REPINO BRDO Šatorovići, Repino Brdo Prostorije MZ Šatorovići
  200C085B ŠATOROVIĆI-REPINO BRDO Šatorovići, Repino Brdo Prostorije MZ Šatorovići
  200C086 SLIJEPČEVIĆI Slijepčevići Prostorija MZ
  200C087 SRPSKA VAROŠ – Centar 6 – Dio 1 Dušana Vasiljeva, Isidore Sekulić, Jelenke Voćkić, Lučka, Miroslava Mike Antića, Mladena Maglova, Posavska, Tome Maksimovića, Vuka S. Karadžića Prostorije MZ
  200C088 SRPSKA VAROŠ – Centar 6 – Dio 2 Cvijete Zuzorić, Dr. Frica – Ferida Proskauera, Epis. Nikolaja Velimirovića, Jovana Dučića, Jovana Skerlića IV OŠ (Tamara Begović)
  200C089 SRPSKA VAROŠ – Centar 6 – Dio 3 Svetog Save, Alekse Šantića, Ivan Franjo Jukić Dom kulture
  200C090 SRPSKA VAROŠ – Centar 6 – Dio 4 B. Kisića, Desanke Maksimović, Gundulićeva, Ilije Milosavljevića-Kolarca, Josifa Pančića, Slavka Bašića IV OŠ (Tamara Begović)
  200C091 STANOVI Stanovi Prostorije MZ
  200C092 STARI RASADNIK – Dio 1 Ahmeda Hantalaševića Ahme, Stari Rasadnik Prostorije MZ
  200C093 STARI RASADNIK – Dio 2 Mostarska dio: od kbr. 1-197 i od kbr. 2-208, Dr. Mehmeda Spahe dio: od kbr. 1-25 i od kbr. 2-40, Hadži Mehmed-ef. Osmića Brođe, Tabakovića, Avde Međedovića, Fazanerija Prostorije MZ
  200C094 STOLIN Birčanska, Josipa Eugena Tomića, Jovana Hadžića,  Laze Lazarevića, Semberska-neparna strana od 1-199  i svi kbr. bb, Vojislava Ilića Društvene prostorije- MZ Donji Brezik
  200C095 ŠTREPCI Štrepci Prostorije MZ
  200C096 TRNJACI Trnjaci Prostorije MZ
  200C097 ULICE Ulice OŠ Ulice
  200C098 ULOVIĆ Ulović Prostorije HAŠK “Napredak”
  200C099 VITANOVIĆI Vitanovići, Vitanovići Donji, Vitanovići Gornji OŠ Vitanovići
  200C100 VUČILOVAC Vučilovac Prostorije MZ
  200C101 VUKŠIĆ GORNJI – VUKŠIĆ DONJI Vukšić Gornji, Vukšić Donji Prostorije MZ Vukšić Gornji
  200C102 DIZDARUŠA – Dio 2 4. Juli IV, 4. Juli V, 4. Juli VI, Zaim Mušanović svi sa kbr. bb, Dom
  200C103 4. JULI – Dio 3 Josipa Kozarca, Jovana Sterije Popovića, Magazinovića, Petra Kočića, Sulejmana Hadžialijagića, Isaka Samokovlije Prostorije MZ
  200C104 BROD – Dio 2 Brod, Novi Brod, Novobrodska, Stari Brod OŠ Brod
  200C105 SULJAGIĆA SOKAK – Dio 2 Suljagića Sokak: svi neparni brojevi i svi bb Igralište “GAJ”
  200C106 CENTAR 4 – Dio 3 Nadbiskupa J. J. Štrosmajera, Klosterska IV OŠ (Tamara Begović)
  200C107 ČANDE Čande Prostorije MZ
  200C108 PLAZULJE Plazulje Prostorija MZ
  200C109 KLANAC – Dio 3 Arifa Derviševića, Fra Serafina Zečevića, Marije Jurić Zagorke, Musa Ćazim Ćatić, Šehovića, Tuzlanska OŠ Klanac
  200C110 DONJI BREZIK Brezik OŠ Donji Brezik
  200C111 DIZDARUŠA – Dio 3 Bareš, Dizdaruša I, Dizdaruša II, Dizdaruša III, Fran Mažuranić, Rogozan Dom
  200C112 RIJEKE – Dio 2 Rijeke I, Rijeke II, Rijeke III, Rijeke IV Prostorije MZ
  200C113 BIJELJINSKA CESTA – Dio 5 Uzunovića I OŠ (Jelenka Voćkić)
  200C114 IVICI – Dio 3 Ivici I, Ivici II, Braće Derviševića-Skeledžija, Jovana Kerezovića, Sabita Aladina Užičanina, Smaila Balića, Vjekoslava Klaića Prostorije OFK Brčko
  200C115 LANIŠTA Laništa Prostorije MZ
  200C116 ILIĆKA – Dio 2 Ilićka VII, Ilićka VIII, Ilićka IX OŠ Ilićka
  200C117 ILIĆKA – Dio 3 Ilićka X, Ilićka XI, Ilićka XII OŠ Ilićka
  200C118 ILIĆKA – Dio 4 Ilićka OŠ Ilićka
  200C119 DONJI BREZIK – Dio 2 Luke Ćelovića, Blizna, Jure Kaštelana OŠ Donji Brezik
  200C120 GREDICE 1 – Dio 2 Dušana Budžena, Fra Ilije Starčevića, Nikole Šopa, Gredice I Prostorije MZ
  200C121 KOLOBARA – Dio 3 Antuna Branka Šimića, Rejsa Džemaludina Čauševića, Asima Derviševića, Dražena Petrovića III OŠ (Zaim Mušanović)
  200C122 BRODUŠA – Dio 2 Kožara, Sarajevska Poslovni prostor Sarajevska br. 21  (preko puta MZ)
  200C123 SRPSKA VAROŠ – Centar 6 – Dio 5 Jovana Jovanovića Zmaja IV OŠ (Tamara Begović)
  200C0124 GREDICE 2 Gredice 2 Prostorije MZ Gredice 2
  200C501/NNN GLASANJE U ODSUSTVU/BIRAČKO MJESTO OVLAŠTENO ZA IZDAVANJE NEPOTVRĐENIH GLASAČKIH LISTIĆA Zgrada Gimnazije

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Eventualne izmjene i dopune ove Odluke donose se na način i po postupku njenog donošenja.

Sponzorisan članak