More

  Odjeljenje za obrazovanje Brčko distrikta ima čak 96% nerealizovanih revizorskih preporuka

  - Advertisement -
  - Advertisement -

  Portal Revizije info je specijalizovani novinski portal fokusiran na temu revizije, odnosno kontrole utroška javnog novca i rada javnih stanova i firmi u skladu sa zakonom, prenosimo njihov članak o stanju u Brčanskom odjeljenju za obrazovanje:

  ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE VLADE BRČKO DISTRIKTA – KATASTROFALNI REZULTATI BEZ ADEKVATNE REAKCIJE

  Odjeljenje za obrazovanje Brčko distrikta ima čak 96% nerealizovanih revizorskih preporuka. Što ukazuje na potpuno ignorisanje Ureda za reviziju i odsustvo želje rukovodstva ovog odjeljenja da svoj i rad Odjeljenja unaprijede. A ukazuje i na zabrinjavajuću indolentnost onih koji bi ovakvo ponašanje i rezultate trebali da sankcionišu.  

  Nakon što je negativnom ocjenom finansijske revizije za 2017. završen trogodišnji period u kome je Odjeljenje za obrazovanje Brčko distrikta, od Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu, dobijalo najlošiju moguću ocjenu za svoje poslovanje, u posljednje tri godine dobija mišljenje s rezervom.

  Ali je i dalje, po nalazima i preporukama, bliže negativnom, nego pozitivnom mišljenju.

  U obrazloženju date ocjene revizori su naveli da je Odjeljenje, tokom 2020. godine, vršilo angažovanje nastavnog osoblja, za redovno odvijanje nastave u obrazovnim ustanovama, zaključivanjem ugovora o privremenim poslovima u iznosu od 1.315.296 KM, bez postojanja unaprijed utvrđenih i provedenih procedura i kriterija koji bi osigurali načelo transparentnosti u postupku izbora izvršilaca i utvrđivanja visine naknade, što nije u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH i Pravilnikom o radu službenika i namještenika u organima javne uprave Brčko distrikta BiH.

  Takođe, vršeno je i angažovanje lica radi obavljanja posebnih (administrativnih) poslova u iznosu od 234.772 KM, koji se jednim dijelom odnose na obavljanje redovnih stručnih poslova iz djelatnosti Odjeljenja, za koja su predviđena radna mjesta (poslovi sekretara škola, bibliotekara, kućnog majstora, poslovi kuharice-servirke).

  Ugovori su zaključivani na period kraći od godine dana, ali se isti produžuju, tako da ukupno angažovanje pojedinih lica traje duže od jedne godine – čak i pet i više godina.

  Revizori dalje upozoravaju da je kod izdataka za usluge prevoza učenika i javnog prevoza za period 01.01.-31.12.2020. godine, koji su ostvareni u iznosu od 1.508.658 KM, primjećeno kršenje Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama u Brčko distriktu BiH, jer se kao kriterij za potrošnju budžetskih sredstava ne koristi broj učenika koji imaju pravo na besplatan prevoz, niti se poštuju upisna područja.

  Mjesečni obračun troškova prevoza učenika vrši prevoznik tako što dnevnu cijenu prevoza (koja je podložna promjeni u zavisnosti od promjene cijene goriva) množi sa brojem nastavnih dana. Dnevna cijena prevoza nije dovedena u korelaciju sa brojem učenika koji imaju pravo na besplatan prevoz, kako je propisano članom 9, odnosno 19 Zakona, čime je onemogućena korekcija obima usluga na osnovu broja učenika.

  Revizori su utvrdili i da realizacija odobrenog tekućeg budžeta, na pojedinim pozicijama, nije pratila planiranu dinamiku. Sredstva odobrena u okviru tekućeg budžeta, nisu izvršena u iznosu od 3.546.723 KM, a nisu oslobođena i rebalansom data na raspolaganje za potrebe drugih budžetskih korisnika, što nije u skladu sa Zakonom o budžetu Brčko distrikta BiH i Zakonom o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za 2020. godinu.

  I konačno, potraživanja po osnovu datih usluga boravka djece u obdaništima u iznosu od 169.269 KM nisu obuhvaćena popisom, niti je izvršena procjena vrijednosti sumnjivih i spornih sredstava, što nije u skladu s odredbama Uputstva o radu popisnih komisija i obavljanju popisa sredstava, potraživanja i obaveza.

  U cilju otklanjanja uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti, revizori su Odjeljenju za obrazovanje Brčko distrikta dali 23 preporuke. Identično kao i prethodne godine.

  Pritom su konstatovali dosad najlošiju realizaciju preporuka ovog odjeljenja, koja je istovremeno i najlošija realizacija preporuka jednog revidiranog subjekta zabilježene u posljednjem ciklusu finansijskih revizija. Od 23 preporuke date nakon finansijske revizije za 2019., za godinu dana realizovana je samo jedna. Sve ostale su nerealizovane, pri čemu 6 od njih taj status imaju najmanje tri godine.

  Izrazimo li to u procentima, Odjeljenje za obrazovanje Brčko distrikta ima čak 96% nerealizovanih preporuka. I u kontinuitetu ima visok broj preporuka i njihovu nisku ili zanemarivu realizaciju. Što ukazuje na potpuno ignorisanje Ureda za reviziju i odsustvo želje rukovodstva ovog odjeljenja da svoj i rad Odjeljenja unaprijede. A ukazuje i na zabrinjavajuću indolentnost onih koji bi ovakvo ponašanje i rezultate trebali da sankcionišu.

  (T.H., Revizije info)

  Stavovi izraženi u ovom tekstu autorovi su i ne odražavaju nužno uredničku politiku portala Otisak.ba.

  - Advertisement -spot_imgspot_img

  POSLEDNJE VIJESTI

  - Advertisement -

  POVEZANE VIJESTI

  - Advertisement -spot_img