Odjel za javnu sigurnost BDBiH: Upozorenje građanima

  Foto: Arhiva

  Dolaskom proljeća i lijepih dana te budući da su već započeli radovi na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina, te spaljivanja korova, suhe trave i ostalog niskog rastinja, a imajući u vidu da su u posljednje vrijeme, kao i u prethodnim godinama, evidentirani brojni požari na otvorenim prostorima, prvenstveno šumama i poljoprivrednim površinama koji su izazvali velike materijalne štete, Odjeljenje za javnu sigurnost, Profesionalna vatrogasna jedinica, upozorava građane Brčko distrikta BiH da je zabranjeno bilo kakvo loženje vatre u blizini šumskih površina ili površina pod usjevima, stambenih naselja, vodova dalekovoda i sl.

  Posebno podsjećamo da su lica koja izvrše spaljivanje korova ili loženje vatre na otvorenom prostoru dužna mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti ugasiti, da je zabranjeno spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću, kao i da je više vlasnika odnosno korisnika zemljišta koji organizovano vrše spaljivanje na većoj poljoprivrednoj površini dužno o tome obavijestiti vatrogasce.

  - Reklama -

  Pripadnici PVJ svakodnevno učestvuju na poslovima dezinfekcije javnih površina radi suzbijanja širenja korona virusa.

  Zbog toga molimo naše sugrađane da nam dodatno ne otežavaju posao nekontrolisanim paljenjem na otvorenom prostoru, čije gašenje zahtijeva angažovanje većeg broja ljudstva i tehnike.

  U slučaju nekontrolisanog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na tel. broj 123, ili policiju na tel. broj 122.

  Napominjemo građane da su u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara Brčko distrikta BiH i Krivičnim zakonom predviđene sankcije kazne zatvora i novčane kazne u slučajevima kada usljed spaljivanja nastane požar koji ima za posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote.

  Autor: Odjel za javnu sigurnost BDBiH