More

  Od sutra anketa o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno na području BDBiH

  - Advertisement -
  - Advertisement -

  Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, provodi istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno (IKT_D) na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.

  Cilj istraživanja je da se prikupe podaci o zastupljenosti i korištenju informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima u Bosni i Hercegovini koji će biti kvalitetan izvor podataka, za analize, planiranje i kreiranje politika razvoja  informacionog društva u BiH.

  Agencija za statistiku BiH, u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 26/04 i 42/04) obavještava građane Brčko distrikta da, za potrebe ovog istraživanja, počinje sa anketiranjem 3. juna i da će biti anketirano 920 domaćinstava.

  Podaci se ove godine prikupljaju  isključivo putem telefonskog anketiranja (CATI metoda), tretiraju se kao povjerljivi podaci i koristiće se isključivo u statističke svrhe.  

  Tokom Ankete prikupljaće se podaci o upotrebi računara u domaćinstvima, pristupu internetu, o vrstama mobilnih uređaja koje Bosanci i Hercegovci najviše koriste, za koje usluge/svrhe/potrebe ih koriste, podaci o demografskim i obrazovnim karakteristikama korisnika, kao i o razlozima zbog kojih ih neka domaćinstva ili pojedinci ne koriste.  

  Agencija za statistiku BiH i entitetski zavodi za statistiku garantuju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti.

  Autor: Agencija za statistiku BiH 
  - Advertisement -spot_imgspot_img

  POSLEDNJE VIJESTI

  - Advertisement -

  POVEZANE VIJESTI

  - Advertisement -spot_img