Od početka godine sanirano osam klizišta u Brčko distriktu

  Autor: Portal Radija Brčko

  Trenutno je u Brčko distriktu registrovano 72 aktivna, manje i više opasna, klizišta. Ona, koja su po svojoj prirodi opasnija za ljude i imovinu, saniraju se sredstvima iz budžeta Brčko distrikta. Plan za ovu godinu je sanacija 14 klizišta na 12 lokacija, za šta je obezbijeđeno oko milion KM.

  Od početka godine urađena je sanacija klizišta na sedam lokacija u Brčko distriktu. Klizišta su sanirana u Gornjem Rahiću, Šatorovićima, Rašljanima (tri lokacije), Gornjoj Skakavi i Donjem Breziku.

  Muhamed Gibić

  Muhamed Gibić, šef Odsjeka civilne zaštite, vladin Odjel za javnu sigurnost, naveo je da je za sanaciju ovih klizišta, i onih čija sanacija treba da započne, obezbijeđeno milion KM operativnih sredstava iz budžeta Distrikta.

  Trenutno se čeka potpisivanje ugovora sa odabranim izvođačima radova za sanaciju sedam klizišta na lokalitetima Ograđenovac, Gornji Rahić, Šatorovići, Maoča (dvije lokacije), putne komunikacije Gornji Rahić- Gornji Zovik i Gornji Zovik-Šatorovići i Rašljani. Za ove radove obezbijeđeno je budžetskih 500.000 KM.

  U 2020. godini iz budžeta Distrikta za ove namjene obezbijeđeno je oko milion KM, a sve planirane sanacije bi trebale biti završene do kraja godine.

  Gibić je je iznio mišljenje da će ovakav dobar trend sanacije klizištu u Brčko distriktu biti nastavljen i planom rada resornog odjela za narednu godinu, uz očekivanje da neće biti umanjivanja sredstava od oko milion maraka za ove namjene.