Od 20. maja anketa o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u preduzećima na području BDBiH

  Foto-ilustracija: Pixabay.com / Arhiva

  Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, provodi redovno statističko istraživanje „Upotreba informaciono-komunikacijskih tehnologija u preduzećima Bosne i Hercegovine“. 

  Cilj i svrha istraživanja je da se prikupe podaci o upotrebi računara, korištenju interneta, elektronskom poslovanju preduzeća i ostalim informacijskim i komunikacionim tehnologijama u preduzećima.

  Tim povodom Agencija za statistiku BiH, u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 26/04 i 42/04) obavještava poslovne subjekte u Brčko distriktu da će 20.05. 2020. godine početi sa istraživanjem na području Distrikta.

  Podaci će se prikupljati putem telefonskog anketiranja (CATI) i  koristiće se isključivo za statističke svrhe. 

  Agencija za statistiku BiH i entitetski zavodi za statistiku garantuju da će se svi prikupljeni podaci, u skladu sa članom 23. Zakona o statistici BiH, smatrati povjerljivim i da će se poštovati  načelo zaštite tajnosti pojedinačnih podataka, te mole odgovorne osobe u preduzećima za saradnju u realizaciji ove značajne statističke aktivnosti. 

  Autor: Agencija za statistiku BiH