Obustava svih deložacija iz alternativnih smještaja u Brčko distriktu BiH

Urednik: Adis Mujdanović
Videonovinar: Kristian Bilić

Vlada Brčko distrikta BiH je na današnjoj vanrednoj sjednici razmatrala Informaciju u vezi sa prinudnim iseljenjem porodice iz stana u naselju Bukvik (Gajevi) te donijela zaključak o obustavljanju svih deložacija porodica koje se nalaze u stanju socijalne potrebe, a koriste alternativni smještaj u vlasništvu Brčko distrikta BiH, dok traju nepovoljne klimatske prilike tokom zime i proljeća.

Damir Radenković: Apel Vladi da zaustavi deložaciju iz alternativnih smještaja (25. novembar)

Saopštenje Policije (24. novembar)

Odjel za raseljena lica – osobe izbjeglice i stambena pitanja Vlade Brčko distrikta BiH je Policiji Brčko distrikta BiH uputilo zahtjev za asistenciju prilikom deložacije jedne višečlane porodice za dan 24. 11. 2020. godine koja bespravno koristi stan u alternativnom smještaju u naselju Prutače.

S obzirom na to da u pripremi deložacije, nadležne institucije nisu na adekvatan način riješile smještaj deložirane porodice, te imajući u vidu pogoršanu epidemiološku situaciju na području Brčko distrikta BiH i trenutne vremenske uslove, Policija Brčko distrikta BiH je odustala od asistencije.

--