Objavljene Preliminarne kandidatske liste i kandidati za Lokalne izbore 2020. godine

    Autor: CIK BiH 

    Centralna izborna komisija BiH jučer je na web-stranici www.izbori.ba objavila Preliminarne kandidatske liste i kandidate za Lokalne izbore 2020. godine.

    Za Lokalne izbore 2020. godine ovjereno je ukupno 30.789 kandidata i to: 425 kandidata za načelnika/gradonačelnika od čega 29 (6,82%) žena i 396 (93,18%) muškaraca; 196 predstavnika nacionalnih manjina od kojih je 40 (20,41%) žena i 156 (79,59%) muškaraca  i 30.168 kandidata za općinska vijeća/skupštine opština/gradska vijeća/skupštine grada/Skupštinu Brčko Distrikta BiH od kojih 12.753 (42,27%) žena i 17.415 (57,73%) muškaraca.

    Politički subjekti i kandidati imaju mogućnost provjeriti objavljene podatke na sljedećem linku:
    https://www.izbori.ba/Documents/Lokalni_izbori_2020/Ostalo/Preliminarne_kandidatske_liste_2020_14_9.pdf