Objavljen Drugi Javni poziv za finansiranje projekata

Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata [Otisak.ba - Arhiva]

[SAOPŠTENJE] Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH objavilo je Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje prijedloga programa i projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih lica.

Ovaj Drugi Javni poziv ostaje otvoren do 19. oktobra. Pravo učešća, način i kriterijumi apliciranja, aneksi, ostali detalji javnog poziva kao i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju prijedloga programa i projekata od javnog interesa nalaze se na linku:

http://sap.bdcentral.net/Publication/Read/2021-10-drugi-javni-poziv

Vlada Brčko distrikta BiH

--