Obavijest za građane Brčko distrikta BiH

  Autor fotografije: Otisak.ba / Arhiva
  Sponzorisan članak / Autor: Izborno povjerenstvo Brčko distrikta BiH

  Središnje izborno povjerenstvo BiH je propisalo proceduru ostvarivanja prava na glasovanje birača koji su pozitivni na COVID-19 ili birača kojima je određena izolacija/samoizolacija ili su hospitalizirani putem posebno formiranog mobilnog tima.

  Birači pozitivni na Covid-19 i hospitalizirani birači dostavljaju Izbornom povjerenstvu Brčko distrikta BiH:

  medicinski nalaz koji potvrđuje da je pozitivan na COVID-19 ilidokaz da je birač hospitaliziran,

  Birači kojima je određena izolacija/samoizolacija dostavljaju Izbornom povjerenstvu Brčko distrikta BiH:

  akt sanitarnog inspektora kojim se određuje izolacija/samoizolacija biraču.

  Zahtjev za prijavu glasovanja putem „Posebno formiranog mobilnog tima“ s navedenom dokumentacijom dostavlja se Izbornom povjerenstvu Brčko distrikta BiH najkasnije u roku od 72 sata prije dana izbora lično (putem e-maila ili faxa) ili putem drugog lica na adresu Dr. Abdulaha Bukvice br. 1, tel/fax: 049/218-177, e-mail: ik_brcko@teol.net.

  Birači obuhvaćeni gore pomenutim kategorijama kojima je dijagnosticirano oboljenje COVID-19 nakon isteka roka od 72 sata prije dana izbora, zahtjev za glasovanje je dužan dostaviti odmah, a birač kojem je dijagnosticirano navedeno oboljenje na dan izbora zahtjev za glasovanje može dostaviti na sam dan izbora.

  --