Nova naredba Kriznog štaba Brčko distrikta BiH

Nakon održane 96. sjednice Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH donio je naredbu:

 • Zabranjuje se kretanje osobama na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u narednih 15 (petnaest) dana u vremenskom periodu od 23.00 do 05.00 sati.
 • Dozvoljava se tokom trajanja zabrane kretanja rad dežurnih apoteka, benzinskih stanica samo u dijelu koji se bavi točenjem goriva, rad privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom.
 • Odredbe stava (1) ovog člana ne primjenjuju se na zaposlene koji vrše službene dužnosti ili su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti u vezi s proglašenjem stanja prirodne nesreće zbog korona virusa, kao i zaposleni u pravnim licima u kojima se radi kontinuiteta proizvodnje rad odvija u smjenama.
 • Za provođenje ove naredbe zadužuje se Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
 • Prema osobama koje se ponašaju suprotno od člana 1. stava (1) ove naredbe Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine postupa u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru Brčko distrikta BiH.
 • Nalaže se obavezno nošenje zaštitne maske (prekrivena usta, nos i brada) u zatvorenim prostorima, a na otvorenom prostoru u grupi od dva ili više lica i da održavaju fizičku distancu od 2 metra, osim članova užeg domaćinstva.
 • Ograničava se rad svim privrednim subjektima na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, osim privrednim subjektima iz člana 1. stav (2) i (3) ove naredbe do 21.00 sati.
 • (2) Od stava (1) ovog člana izuzimaju se apoteke na teritoriji Brčko distrikta BiH kojima se dozvoljava rad do 22.00 sata.
 • Dozvoljava se do 22.00 sata šalterska prodaja pekarama na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
 • Dozvoljava se do 22.00 sata dostava hrane ugostiteljskim objektima na teritoriji Brčko distrikta BiH.
 • Radno vrijeme privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, u dijelu prometa krajnjim kupcima ograničava se do 21.00 sati.
 • Dozvoljavaju se rekreativne aktivnosti koje se obavljaju u zatvorenom prostoru do 21.00 sati.
 • Zabranjeno je svako organizovano okupljanje s muzikom uživo, di-džejevima i slično.
 • Zadužuje se Ured gradonačelnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – Inspektorat i Policija Brčko distrikta BiH da u skladu u svojim nadležnostima vrše pojačanu kontrolu poštovanja mjera i naredbi Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u ugostiteljskim objektima, broj predmeta: 02-000049/20, broj akta: 01.1141SM-213/20 od 11. 5. 2020. godine, kao i kontrolu poštovanja svih preporuka u skladu s vrstom djelatnosti, koje nisu u suprotnosti s ovom naredbom, a sve s ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa – COVID-19, te ukoliko se utvrdi nepoštovanje epidemioloških mjera u ugostiteljskom objektu istom onemogući daljnji rad do kraja radnog vremena tog radnog dana.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“.

- Reklama -

Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH donio je naredbu gdje se zadužuje JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH da hitno pokrene postupak javne nabavke 10 ( deset ) aparata za „High flow“ ventilaciju a sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiHi i saopštenjem Agencije za javne nabavke BiH, navedeno je u saopštenju.