NiP: Otvoreno pismo supervizoru Brčko distrikta BiH

    Autor: Narod i Pravda Brčko

    Ovim putem apelujemo na prekid  ugovora o privremenim i povremenim poslovima i ugovore na određeno vrijeme  u Vladi i javnim institucijama Brčko distrikta BiH.

    Narod i Pravda Brčko distrikta BiH, kao novi politički subjekt na političkoj sceni našeg grada, sa ambicijama da na predstojećim izborima ostvari relevantan rezultat kao istinska alternativa vladajućim političkim partijama, podržava Vaše aktivnosti koje ste do sada pokrenuli i koje se trenutno počinju implementirati pred sami kraj mandata, a posebno kada je riječ o transparentnoj podjeli grantova. Transparentna podjela grantova igra veliku ulogu u reduciranju i samom iskorjenjavanju neviđene političke korupcije koja je pod pokroviteljstvom vladajuće koalicije. Posebnu pažnju posvećujemo i ukazivanju na sistemske greške kada je riječ o biračkim spiskovima, gdje je izbrisano  već oko 1300 umrlih lica. Upoznati smo i sa najavom provjere adresa građana a sve sa ciljem poništavanja prebivališta fiktivno prijavljenih građana u Brčko distriktu BiH , kojih prema procjenama resornog šefa Odjeljenja u Vladi Brčko distrikta BiH ima oko 3000, a ranije su participirali na izborima u funkciji vladajućih  stranaka. Na ovaj način obezbijedili ste uslove za fer ili bar relativno fer izbore sa mnogo manje mogućih izbornih prevara kojih je na našem području zabilježeno na pretek.

    Građani Brčko distrikta  BiH trenutno se bore sa jednim veoma moćnim oružjem vladajućih koalicija koju veoma često koriste neposredno pred same izbore kao klasičan vid političke korupcije u najcrnjem obliku, a to je rad na određeno vrijeme po raznim osnovama  kao izmišljena kategorija za stranačko i netransparentno zapošljavanje.  To se odnosi i na ugovore o djelu ili ugovore o privremenim poslovima u javnim preduzećima  s obzirom da je prema našim procjenama trenutno zaposleno oko 500 lica, od toga je samo u obrazovnom sektoru oko 200 lica,  a u javnim preduzećima najmanje 100.  Evidentno je svakodnevno zapošljavanje stranački podobnih a ne sposobnih, koje već sada možemo vidjeti na stranačkim skupovima vladajuće elite. Vrhunac licemjernog ponašanja istih je odluka Vlade da u institucijama iste od 1. januara ukine zapošljavanje na osnovu ugovora na određeno vrijeme uz obavezno uvođenje zapošljavanja na osnovu konkursa. Možemo svi zamisliti koje to sve negativne posljedice na početku školske godine proizvodi zapošljavanje oko 200 uposlenika u obrazovni sistem, koji se uključuju u vaspitno-obrazovni rad bez ikakvih provjera i kriterija  osim stranačke iskaznice. Možemo zaključiti da je sve to posljedica neprovođenja obrazovanih reformi koje je  kao i zdravstvo upitnog funkcionisanja. U drugim sredinama koje uspješno funkcionišu nezamislivo je da nas obrazuju i liječe zaposlenici po ugovoru o djelu i zbog toga  u ime Naroda i Pravde Brčko distrikta BiH  izražavamo nadu da ćete prihvatiti ovaj apel i biti direktni učesnik „liječenja“ ovog sistema na transparentan i fer način, uvažavajući pri tome i interese svih građana Brčko distrikta BiH  bez obzira na religijsku, nacionalnu, etničku ili bilo koju drugu pripadnost.    

    --