Nautički klub Brčko: Obilježavanje međunarodnog dana rijeke Save

  Foto: Facebook/ Nautički klub Brčko

  „Nautički klub Brčko“  31. maja. 2020. godine (nedjelja)  organizuje obilježavanje međunarodnog dana rijeke Save sa početkom u 10:00 sati na Ficibajeru.

  U četiri države u slivu rijeke Save, Sloveniji – Hrvatskoj – BiH i Srbiji 1. juni obiježava se kao dan rijeke Save.

  Sava je najveća rijeka u BiH te treća po dužini pritoka Dunavu.

  U vremenima kada su nam rijeke pod velikim pritiskom, važno je da što više naglašavamo njihovu važnost za naš opstanak.

  Brčko je grad čiji je centar grada najvećim dijelom vezan za rijeku Savu obzirom da se nalazi uz samu rijeku te je bitno da ne zaboravimo kolike blagodati nam Sava svakodnevno pruža kako u privrednom smislu tako i u društvenom.

  Stoga smo odlučili da pokrenemo akciju obilježavanja dana rijeke Save i ukazivanja na sve blagodati koje nam ista pruža, raznim aktivnostima pored Save.

  Planirano je da se sibmolično 31. maja 2020. godine sa početkom u 10:00 sati na Ficibajeru okupi veliki  broj ljubitelja rijeke Save te da raznim aktivnostima kao što su: čišćenje, prikupljanje i paljenje granja, čišćenje oko prostorija Nautičkog kluba Brčko, ukaže na važnost rijeke Save u našem gradu.

  Za učesnike je planirano da se obezbijedi vojnički grah koji će se služiti na kraju svih aktivnosti, gdje bismo svi skupa pored Save uživali u blagodatima koje nam ista svakodnevno nesebično pruža.

  Autor: Nautički klub Brčko