Nakon upita Otiska: Tužilaštvo objavilo optužnicu protiv Mehmedalije Brkića

Foto: Arhiva

Redakcija Otiska 09.04. uputila je zahtjev putem elektronske pošte Tužilaštvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za dostavljanje informacija o tome da li je podignuta optužnica protiv lica Mehmedalije Brkića* (rođenog 1977. godine) i da li se protiv istog vodi sudski postupak, te zatražila odgovor u najkraćem mogućem roku, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini.

Optužnica podignuta prije pet mjeseci

Istog dana dostavljen je odgovor iz Tužilaštva kojim se potvrđuje da su protiv imenovanog podignuli optužnicu 16.11.2020. godine.

  • Obavještavamo Vas da je Tužilaštvo Brčko distrikta BiH 16.11.2020. godine podiglo optužnicu protiv Mehmedalije Brkića. Prema optužnici potvrđenoj 30.11.2020. g., on je optužen da je kao odgovorno lice iskoristio svoja ovlaštenja i pribavio drugom kakvu protivpravnu korist, a pribavljena imovinska korist prelazi 50.000,00 KM, čime je počinio krivično djelo Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 235a stav (2) u vezi sa stavom (1) Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH. Po ovoj optužnici u toku je postupak pred Osnovnim sudom Brčko distrikta BiH.

Međutim, iako je optužnica potvrđena prije skoro pet mjeseci, ona nije bila objavljena na oficijelnoj web-stranici Tužilaštva, što je bila dosadašnja praksa, posebno ukoliko se radi o značajnijim slučajevima, te je Otisak zamolio za dostavu iste 12.04.2021, a 14.04. dobio odgovor na svoj upit:

  • Obavještavamo Vas da je optužnica broj T18 0 KTК 0014249 20 od 16.11.2020. godine objavljena na internet stranici Tužilaštva Brčko distrikta BiH, na sljedećem linku https://pravosudje.ba/vstv/faces/vijesti.jsp?id=100777. Saglasno Smjernicama za objavljivanje tužilačkih i sudskih odluka na službenim web stranicama, koje je odlukom broj: 07-50-3031-1/2014 od 25.09.2014. godine usvojilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH sve se potvrđene optužnice mogu objaviti bez ograničenja vezanih za prirodu i težinu krivičnog djela, a u skladu sa kapacitetima i resursima pojedinih tužilaštava.

Optuženi povezan sa slučajem Ćazima Dačaja

Ulaskom na navedeni link može se vidjeti da je optužnica objavljena 13.04.2021, dakle nakon što je Otisak zatražio dostavu informacija.

  • U periodu od 2015. do 2020. godine u Brčkom, postupajući kao osobа ovlaštenа za zastupanje Udruge građana KBS „Lokomotiva“, te osobа koja faktički vrši ovlaštenja odgovorne osobe u udrugama građana ŽNK „Centar“, „Shotokan karate DO“, „Tradicionalna karate DO asocijacija“ i SD „Pobjednik“, iskoristio te svoje ovlasti, pa je u namjeri da za navedene udruge ostvari korist u vidu dobivanja novčanih sredstava – granta dogovorio sa Ćazimom Dačajem, zastupnikom u Skupštini Brčko distrikta BiH da mu Dačaj osigura sredstva za rad tih udruga, a da on Dačaju, nakon što novac bude isplaćen tim udrugama, preda polovinu dobijenih sredstava, pa kada je na račune tih udruga od strane Direkcije za financije Brčko distrikta BiH uplaćen ukupan iznos od 259.266,27 KM, predao Ćazimu Dačaju u više navrata iznos od 100.500,00 KM, dok je ostala novčana sredstva iskoristio za rad udruga građana KBS „Lokomotiva“, ŽNK „Centar“, „Shotokan karate DO“, „Tradicionalna karate DO asocijacija“ i SD „Pobjednik“, čime je navedenim udrugama pribavio imovinsku korist u iznosu od 158.766,27 KM dakle, kao odgovorna osoba iskoristio svoje ovlasti i pribavio drugom kakvu protupravnu korist, a pribavljena imovinska korist prelazi 50.000,00 KM čime je počinio kazneno djelo – Zloupotreba položaja odgovorne osobe – iz članka 235a. stavak (2) u svezi sa stavkom (1) Kaznenog zakona Brčko distrikta BiH – navodi se u optužnici.

Napominjemo da je u toku suđenje bivšem zastupniku Skupštine Brčko distrikta, Ćazimu Dačaju*, koji se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja u periodu od 2015-2020. godine, o čemu je Otisak ranije izvještavao.

*Preduzimanje radnji krivičnog gonjenja prema određenoj osobi ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.

Autorica: Azra Bijedić

--