More

    NAJAVA: Premijera dokumentarnog filma “Bolo Komandant”

    Udruženje demobilisanih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine 1992-1995 u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine i Udruženje građana “Dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan”, Brčko distrikt BiH, organizuju premijeru dokumentarnog filma “Bolo komandant”, čija projekcija će biti upriličena u petak 22. oktobra 2021. godine u 14:30 sati.

    Savez boraca 1992.-1995. FBiH i Udruženje demobilisanih boraca ARBIH 1992.-1995. Brčko-Distrikt

    Čitano

    Povezani članci