More

  Na Internacionalnom univerzitetu u Brčkom promoviran novi akademik, prof. dr Velimir Sotirović

  Autor: Kristian Bilić

  Na temelju prethodno pokrenute inicijative i prijedloga od strane Katedre za matematiku Fakulteta za informatiku Internacionalnog univerziteta Brčko, Senat Univerziteta na sjednici donio je ODLUKU o tome da se prof. dr Velimiru Sotiroviću dodjeli Sui generis Povelja Akademika i da se istom proizvodi u zvanje (Magna Charta Academic) u oblasti MATEMATIČKIH NAUKA.

  Prof. Sotirović je rođen u selu Bujanovac, Republika Srbija. Osnovnu školu je završio 1950. godine u Karavukovu. Petogodišnju učiteljsku školu je završio 1955. u Vranju i Somboru.

  Od prvog dana učiteljskog rada u Karavukovu, opština Odžaci uspješno je studirao historiju na Višoj pedagoškoj školi u Novom Sadu. Ljubav za matematikom ga je povela na studije matematike i fizike u Novom Sadu koje je završio 1960. godine, a 1976. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu je stekao zvanje profesora. Bio je i direktor škole Bora Stanković u Karavukovu.

  1984. godine na Pedagoško-tehničkom fakultetu u Zrenjaninu je odbranio doktorsku disertaciju te stekao zvanje doktora nauka.

  Dvije godine je bio prorektor i v.d. rektor Univerziteta u Novom Sadu, obnašao je i funkciju ministra naučnog i tehnološkog razvoja AP Vojvodine, objavio je 588 knjiga, istraživanja, naučnih i stručnih radova od predškolskog obrazovanja do doktorskih studija.

  POSLEDNJE VIJESTI

  - Advertisement -

  POVEZANE VIJESTI