Mehmedović: Za razvoj privredne saradnje BiH i Kosova mora postojati sloboda kretanja

  U intervjuu za Anadolu Agency predsjedavajući Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović govorio je o trgovinskoj saradnji BiH sa susjednima i Turskom, članstvu BiH u WTO, izvozu poljoprivrednih proizvoda na tržište EU, vanjskotrgovinskoj razmjeni BiH, te odlasku mladih kadrova iz BiH.

  [AA]

  Susjedi nikako da se odreknu nekih političkih ambicija prema Bosni i Hercegovini, a to se zapravo reflektuje i na spoljnotrgovinsku razmjenu i, inače, privrednu saradnju između BiH i njenih susjeda, poručio je u intervjuu za Anadolu Agency (AA) Šemsudin Mehmedović, predsjedavajući Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

  “Tu kao šlag na tortu dolaze odnosi sa Kosovom. To posebno iz razloga što je taj vizni režim postao toliko krut da zapravo bh. građani ili nemaju nikako šansu ili teško dolaze do viza koje trebaju za putovanja na Kosovo. A, da bi se razvila privredna aktivnost između BiH i Kosova mora postojati sloboda kretanja”, izričit je Mehmedović.

  On navodi da istovremeno Srbija sa Kosovom ima bezvizni režim, odnosno mogu čak sa ličnim dokumentima da putuju i time da razvijaju privrednu aktivnost.

  “Čini mi se da je ovdje više u pitanju ekonomski rat protiv Bosne i Hercegovine nego što su emotivne veze između Srbije i Kosova. To iz razloga što zapravo na taj način se sprečava saradnja i privredna aktivnost između BiH i Kosova, koja je tradicionalno bila na jednom visokom nivou, posebno kada je u pitanju proizvodnja u elektroenergetskom sektoru i održavanje postrojenja i servisiranje. Sada, dok bh. serviseri dobiju vize, posao propada, jer ne mogu građani Kosova čekati nekoliko mjeseci da budu bez električne energije. Samim tim, znači da se zapravo na taj način uskraćuje šansa BiH uopće da razvije privrednu aktivnost, ne samo u elektroenergetskom sektoru nego i u cestogradnji, hemijskoj industriji… Mislim da se ovdje Srbija odnosi maćehinski prema BiH. Nažalost, ti politički sateliti u BiH čine sve da idu naruku Srbiji, a na štetu države BiH u kojoj žive i u kojoj blagodatno uzimaju enormno visoke plate”, stav je Mehmedovića.

  Rusija zbog prodaje nafte lošijeg kvaliteta na tržištu BiH koči sporazum

  Predsjedavajući Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma PSBiH navodi kako je Bosni i Hercegovini još ostalo da zaključi bilateralni sporazum sa Ruskom Federacijom kako bi postala članicom Svjetske trgovinske organizacije (WTO).

  “Postoji problem sa plasmanom nafte i naftnih derivata sa nižim stepenom kvalitete koja se proizvodi u Bosanskom Brodu na tržištu BiH. To je kamen spoticanja upravo iz razloga što su predstavnici Ruske Federacije vlasnici i menadžeri te kompanije u Bosni i Hercegovini. Inače se ispregovaralo sa svim zemljama, a bilo je sporno sa Brazilom, Ukrajinom… Sve je to završeno i očekivalo se da će se ove godine potpisati ugovori između Bosne i Hercegovine i WTO-a o njenom pristupanju Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Očigledno je da je malo vjerovatno da će u toku ove godine doći do realizacije toga”, smatra Mehmedović.

  U svakom slučaju, pristupanje WTO-u je, navodi Mehmedović, ogromna šansa za privredu Bosne i Hercegovine, jer je to zapravo jedna široka lepeza mogućnosti u smislu plasmana proizvoda iz Bosne i Hercegovine.

  “Naravno, Bosna i Hercegovina i njena privreda, odnosno privrednici, moraju biti mnogo organizovaniji, eventualno u smislu izvoza bosanskohercegovačkih proizvoda diljem svijeta, odnosno u članicama WTO-a. To je i jedna ogromna šansa za povećanje stepena investiranja kada su u pitanju direktne strane investicije, jer i BiH tada postaje dio jedne trgovinske porodice u kojoj se unaprijed znaju i određena su pravila igre. To je jedna ogromna šansa za bosanskohercegovačku privredu i bosanskohercegovačku ekonomiju u punom kapacitetu, jer time bi povećali i broj radnih mjesta i, naravno, ojačali bi ekonomiju i ekonomske parametre u BiH”, poručio je Mehmedović.

  Svaka trgovinska razmjena Bosne i Hercegovine u oblasti poljoprivrednih proizvoda znači mnogo za BiH, kaže Mehmedović, te je stoga nužno osigurati da što više takvih proizvoda bude dostupno kako u EU tako i na drugim tržištima.

  “Mi nismo zemlja koja ima svemirska istraživanja, koja se bavi head tehnologijom. Ali, BiH u svakom slučaju ima ogromnu šansu kada su pitanju poljoprivredni proizvodi i plasman tih proizvoda na evropsko tržište”, ističe Mehmedović.

  Metalna industrija šansa razvoja sa Turskom

  Iako je EU nedavno donijela odluku o skidanju zabrane izvoza iz BiH za sve vrste mlijeka i mliječnih proizvoda, to što na njihovo tržište ne mogu i brojni poljoprivredni proizvodi iz BiH, predsjedavajući Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma PS BiH kaže kako mu se čini “da je tu više politika umiješala svoje prste, ona iz EU”.

  “Svake godine se problematizira izvoz, prvenstveno voća, a posebno šljive, iz BiH. Imamo je u dovoljnim količinama, čak i viška, tako da bi mogli da je izvozimo. Pred berbu uvijek se napravi neki problem, zabrani se izvoz iz BiH, odnosno uvoz u EU iz BiH. Čini mi se da Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH čini ogromne napore da se te stvari urede i da se koliko-toliko bosanskohercegovački proizvođači voća i povrća, pa i mliječnih proizvoda, osiguiraju, da se unaprijed znaju pravila igre, pravila trgovanja i pravila izvoza, kako i pod kojim uslovima i gdje se može izvoziti i ova vrsta proizvoda. Mislim da će vrijeme koje je pred nama sigurno doprinijeti da bh. proizvođači ove vrste proizvoda imaju garancije i sigurnost plasmana robe u inostranstvo”, stava je Mehmedović.

  Kada je u pitanju poremećaj na tržištu u proizvodnji malina u BiH, Mehmedović kaže da je on je nastao kada se pojavila Poljska sa ogromnim nasadima malina i bh. susjed Srbija.

  “Na taj način su zapravo bh. malinare, kao još slabe u smislu da se odupru takvim poremećajima na tržištu, da ne kažem uništili, ali u svakom slučaju stavili u jednu vrlo zavidnu poziciju. Mislim da su malinari trebali ovu sezonu po svaku cijenu da izdrže, bez obzira na sve izazove koje su imali i na taj način bi zapravo osigurali svoje mjesto na tržištu EU”, navodi Mehmedović.

  Predsjedavajući Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma PS BiH naglašava kako prijedlog ugovora o slobodnoj trgovini koje je utvrdilo Vijeće ministara BiH sa Turskom ima brojne šanse koje treba iskoristiti.

  “Turska kao država je prijateljski nastrojena prema Bosni i Hercegovini i mi gajimo takve dobre odnose između naše dvije zemlje. To je jedan početni stepen da bi se uopće povećala spoljnotrgovinska razmjena između BiH i Turske. Ono što je do sada bilo, otprilike je u smislu spoljnotrgovinske razmjene u oblasti tekstila, poljoprivrede. Mislim da je ogromna šansa u metalnoj industriji, prvenstveno u proizvodnji traktora ili dijelova za traktore, koji bi se izvozili za Tursku. Mislim da imamo pozitivne signale iz Turske u tom pravcu. Svakako, bh. privrednici trebaju da iskorsite tu svoju šansu”, cijeni Mehmedović.

  Metalnu industriju Mehmedović vidi kao šansu za unapređenje saradnje sa Turskom i iz razloga jer se ona naslanja na poljoprivredu, odnosno proizvodnju poljoprivrednih mašina.

  “Turska je otišla daleko u tom segmentu, iznad mnogih čak i evropskih zemalja, i tu šansku treba iskoristiti. Iskustva Turske u smislu poljoprivredne proizvodnje svakako treba koliko je moguće i u tom edukativnom smislu prenijeti u BiH. Jer, bez obzira na to što je u BiH uglavnom tradicionalna poljoprivredna proizvodnja, mislim da je treba osavremeniti. Zapravo da treba primijeniti savremena znanja, dostignuća i iskustva i onih zemalja koje se organizirano bave poljoprivrednom proizvodnjom u smislu masovne proizvodnje. Tako da BiH tu ima svoju šansu”, cijeni Mehmedović.

  Kaže da je BiH u saradnji sa Turskom, tu je namjenska industrija koja je uvijek aktuelna i bh. privrednici i namjenska industrija generalno.

  “Koliko ja znam, bh. privrednici dobro koriste tu mogućnost izvoza za Tursku”, naveo je Mehmedović.

  Vlasti BiH nemaju odgovora na odlaske mladih

  Unapređenje vanjskotrgovinske razmjene BiH sa inostranstvom, odnosno smanjenje deficita, cijeni predsjedavajući Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma PS BiH, “treba posmatrati i kroz političku prizmu”.

  “Bez obzira šta ko mislio, ali ovaj sastav Vijeća ministara BiH ipak je napravio jednu političku stabilizaciju prilika, ne samo u BiH nego i u regionu. To je osnovni uslov za bilo kakav ozbiljniji razvoj privrednih aktivnosti između BiH i susjednih zemalja. Naravno, susjedi kao susjedi imaju svoje i političke i ekonomske ciljeve i interese i oni nažalost to uz pomoć političkih satelita u BiH i ostvaruju. Ali, drugo je pitanje koliko ćemo mi biti u stanju da se odupremo takvim nasrtajima, a uspijevali smo do sada. Iskreno, nadam se i ubijeđen sam da ćemo znati odgovoriti na te izazove i u budućnosti iz razloga što zapravo, kao što se vidi, bez obzira na sve te nasrtaje, mi imamo ipak u BiH pokrivenosot uvoza izvozom na jednom zavidnom nivou i imamo stalno uzlaznu funkciju svih parametara. Tako u svim ekonomskim parametrima mi imamo rastuće elemente i to je ohrabrujuće kada je u pitanju razvoj privrede u BiH. I, naravno, kada je u pitanju kvalitet života građana BiH”, naglašava Mehmedović.

  Odlazak mladih kadrova iz BiH je jedno, kaže Mehmedović, teško političko pitanje na koje nažalost bh. vlasti nemaju odgovora.

  “A, vrlo teško se nositi sa zapadnim zemljama ili članicama EU u koje odlaze mladi iz BiH u kojima imaju daleko veće plate i primanja u odnosu na isti posao koji bi radili u BiH, ako budu sretni pa ga nađu. Mislim da zapravo, koliko god je to negativno, naravno, to dodatno košta BiH. Zamislite koliko košta izobrazba jednog doktora medicinskih nauka. To je 500.000 eura. To traje sedam godina školovanja. I, onda, zamislite takav jedan kadar samo poklonite Njemačkoj ili Austriji. To je i ekonomski gubitak, uz sve ostale aspekte tog problema”, ističe Mehmedović.

  Smatra da će odlasci iz BiH, ipak, doprinjeti i povećanju cijena rada na tržištu u BiH.

  “Mislim da će se poslodavci mnogo drugačije odnositi prema zaposlenim i prema radničkoj klasi, jer se već osjeća nedostatak radne snage na bh. tržištu. Svaki poslodavac mora itekako da vodi računa da vrlo suptilno i detaljno pristupa kada je u pitanju odgoj i proizvodnja kadrova za svoju proizvodnju. Mislim da bh. građane u narednom periodu, ipak, očekuje jedna mnogo pozitivnija atmosfera nego što je to možda bilo u prošlosti, prije tri, četiri ili pet godina. Jer, svi ekonomski parametri imaju rastuću funkciju i ukoliko obezbijedimo jednu političku stabilnost imat ćemo jedan kontinuitet u tom ekonomskom razvoju. I, onda, svakako, životne prilike u BiH neće biti ni izbliza kakve su bile. Siguran sam da će i mladi u tom segmentu onda razmišljati da ovdje grade svoju porodicu, svoju budućnost planiraju u BiH, a ne da to traže diljem svijeta”, smatra Mehmedović.

  Politička stabilnost preduslov za ubrzani napredak 

  Prvi i osnovni preduslov za bilo kakav napredak, pa tako i kada se govori o povećanju nivoa stranih investicija je, smatra Mehmedović, politička stabilnost.

  “Posebno pred izbore, a svjedoci smo proteklih nekoliko nedelja, pa i mjeseci, teških političkih izjava, ekstremno desničarskih, koje zapravo zabrinjavaju bh. građane, o tome da li će opstati ova država, to je problem. Naravno, opstat će ova država. Ja sam skloniji političkom dijalogu između, ne samo političkih lidera nego i određenih heterogenih političkih grupacija da zapravo utvrdimo najmanji zajednički sadržilac oko čega se slažemo. A, svi se moramo složiti da imamo problem iseljavanja mladih, da nam treba politička stabilnost, treba nam razvoj ekonomije i kontinuitet u smislu za privređivanje u BiH uopće. Mislim da tu vidim najveću šansu. Siguran sam da će građani prepoznati i na izborima one koji ne daju i ne zagovaraju teške, vatrene političke izjave, nego one koji imaju umjerenu politiku, koji vode politiku i imaju kulturu dijaloga. Jer, padnu teške riječi, a poslije izbora, kaže se: ‘Hajdemo zajedno praviti neke vlade, neke skupštinske većine.’ Vrlo teško je pomiriti neke koji daju tako teške izjave”, kaže Mehmedović.

  Naš sagovornik cijeni da u Bosni i Hercegovini ima prostora i mjesta za sve.

  “BiH je jedna bogata i prelijepa zemlja u kojoj ima šanse za sve da žive jednim normalnim životom, dostojnim čovjeka”, Mehmedovićeva je poruka.

  Cijeni da je razvojna šansa BiH, osim u elektroenergetskom sektoru, u proizvodnji minerala, proizvodnji i izvozu vode…

  “Tu smo jako dobri i, naravno, treba da obezbijedimo da ne izvozimo poluproizvode, sirovine, nego da osiguramo što je moguće veći stepen prerade i izvoza kao takvog bilo kojeg materijala i na taj način da bogatstva ostaju u BiH”, poručio je Šemsudin Mehmedović, predsjedavajući Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma PS BiH.

  --

  Ostavite komentar. NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove autora komentara, a ne stavove portala Otisak.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja jer takvi komentari neće biti objavljeni. Otisak.ba zadržava pravo da određene komentare obriše bez najave i objašnjenja.

  Molimo Vas unesite komentar
  Molimo Vas unesite Vaše ime ovdje

  + one = nine