Medžlis IZ Brčko uručio drugu donaciju Bolnici u vrijeme pandemije

Vrijednost današnje donacije je oko četiri hiljade KM, a nabavljeno je 50 kompleta za krevete, 50 kompleta za medicinsko osoblje i stotinu majica za medicinsko osoblje.