Krizni štab: Još jedan slučaj zaraze virusom korona u Brčkom

Foto-ilustracija: Pixabay.com

Presjek stanja za 03.07.2020. godine

Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge

Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je:
  Opis/datum         03.07. (u 11 sati)
I Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan)         56
II Broj lica koja su izašla iz zdravsrt. nadzora (istekao nadzorni period)         0
III Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II)         56
  Ukupan broj lica testiranih lica je:
  Opis/datum 03.07 (u 11 sati)
I Broj lica od kojih je uzet uzorak 1156
II Dobijeni rezultati, a od toga 1137
       a) Pozitivni 31
       b) Negativni 1106
III Čeka se na rezultate 19
IV Broj izliječenih 16
V Smrtni ishodi 5
NAPOMENA: Skreće se pažnja svim građanima Distrikta da se pridržavaju mjera koje su na snazi u Brčko distriktu.

  Javna zdravstvena ustanova

 „Zdravstveni centar Brčko“

Na Odjeljenju brčanske Bolnice za pacijente zaražene virusom korona COVID-19 smješteno je:
Ukupno pacijenata:                          3
Starosna dob pacijenata: Mlađi                      1
Srednje životne dobi                      1
Stariji                      1
Klinička slika pacijenata: Lakša klinička slika:                     
Srednje teška klinička slika:                      2
Teška klinička slika:                      1

Od juce je još jedan pacijent pozitivan na COVID-19, muškog pola, rodjen 1997. godine, primljen kao pacijent sa srednje-teskom slikom. Dominirala povišena tjelesna temperatura i neurološke komplikacije te temperature, nema respiratorne simptome.

Policija Brčko distrikta BiH

Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH u poslednja 24 časa su sproveli sledeće aktivnost:
Ukupan broj zaprimljenih prijava        1
Ukupan broj obilazaka lica kojima su od strane Inspektorata izdata rješenja o izolaciji:       35
Od ukupnog broja obilazaka broj lica pronađen na adresi:       34
Od ukupnog broja obilazaka broj lica koji nisu pronađeni na adresi:         1
Ukupan broj uručenih novih rješenja o izolaciji-   broj slučajeva:   broj lica:                    —-     
Ukupan broj obilazaka objekata u cilju kontrole poštovanja
   Naredbe o ograničenju radnog vremena
:
       —
Ukupan broj pratnji koje je izvršila Policija BD BiH        —
                                                             Ukupan broj lica obuhvaćenih pratnjom:        —

Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:


Pododjeljenje za javno zdravstvo za sve informacije u vezi sa korona virusom
0800 50 606

Policija Brčko distrikta BiH za sve prijave o nepostupanju građana po naredbama
122
Inspektorat Brčko distrikta BiH 049 220 061
Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije 121 i 123
#postujnaredbe #postujnaredbe #postujnaredbe
Autor: Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH