Korupcija u privredi

Foto-ilustracija

Korupcija u privredi predstavlja veliku prepreku u poslovanju i ekonomskom razvoju.

U anketi koju je sprovelo Udruženje poslodavaca Federacije BiH, na pitanje da li ste imali slučaj traženja mita od strane uposlenika u javnom sektoru u posljednjih 12 mjeseci, čak 70 posto ispitanika je odgovorilo sa „da“, a 30 posto sa „ne“.

Veliki broj poslovnih subjekata plaća mito javnim službencima više puta godišnje.

Javni službenici s najvišim rizikom podmićivanja, prilikom poslovanja s preduzećima, su policijski službenici, inspektori, carinici, sudije, tužioci i organi zdravstvenih ustanova.

Preduzeća navode da je najčešća svrha plaćanja mita, da se ubrza određeni postupak, omogući okončanje procedure, smanjenje troškova vezno za postupak, za dobivanje informacija o postupku i „osigura bolji tretman preduzeća“.

Veoma mali broj mita koje plate preduzeća bude prijavljen službenim vlastima, većinom policiji, što pokazuje da preduzeća u Bosni i Hercegovini većinom vide podmićivanje kao jedinu opciju u cilju njihove egzistencije.

Korupcija i druge forme kriminala značajan su teret za privredni razvoj Bosne i Hercegovine. Uspostavljanje većeg broja i preciznije ciljanih mjera za zaštitu preduzeća od kriminala, kao i sprečavanje korupcije, mogu ovaj teret značajno olakšati.

Ovaj članak je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog centra “Vermont” i Otisak.ba i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.