More

  Korupcija u javnim nabavkama: Sukob interesa

  spot_imgspot_img

  Evropska unija u izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija u 2020. godini navodi da je na svim nivoima političke vlasti zastupljena politička zarobljenost. Prethodno navedeno je izrazito zabrinjavajuća pojava posebno ukoliko se uzme u obzir da Indeks percepcije korupcije (CPI) Transparency International-a, kojim se mjeri percipirani nivo korupcije u javnom sektoru u zemljama širom svijeta, ukazuje na nezadovoljavajuće rezultate u BiH. Podaci za 2020. godinu, ukazuju da je od ukupno 180 država obuhvaćenih istraživanjem BiH na 111. mjestu, sa ocjenom 35. Uzimajući u obzir prethodne godine, ovo je najlošiji rezultat za BiH od 2012. godine (2012. godine BiH je bila rangirana na 72. mjestu sa ocjenom 42).

  Stvarni društveni trošak korupcije ne može se izračunati isključivo na temelju iznosa isplaćenih mita ili javnih sredstava koja su nezakonito korištena. On uključuje i gubitak outputa zbog nepropisne raspodjele sredstava, narušavanja podsticaja i drugih nedostataka koje uzrokuje korupcija. U iznimnim slučajevima može doći do gubitka legitimiteta države te političke i ekonomske nestabilnosti. Zbog nesigurnosti koja iz toga proizlazi privatna preduzeća nisu motivisana sprovoditi dugoročne razvojne strategije, stoga je teže ostvariti održiv razvoj.

  Sukob interesa u procesima javnih nabavki samo dodatno pogoršava stanje. Ukoliko se uzme u obzir da je sukob interesa situacija koja može (ali ne mora) dovesti u pitanje nepristrasnost odlučivanja, izbjegavanje korupcije u javnim nabavkama ima veliki uticaj na cjelokupan društveni razvoj. OECD prema podacima navodi da korupcija poskupljuje ugovore o nabavkama za prosječno 20% – 25%, a ponekad i do 50% vrijednosti ugovora. Izbjegavanje sukoba interesa predstavlja jedan od načina prevencije korupcije u javnim nabavkama i vraća povjerenje u legitimnost procesa. Obezbjeđivanje nepristrasnih članova koji odlučuju u procesu javnih nabavki je važna karika napretka Bosne i Hercegovine na putu evropskih integracija. Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine propisuje procedure eliminisanja i sankcionisanja kandidata/ponuđača koji krše pravila nepristrasnih javnih nabavki. Zakoni o sukobima interesa takođe propisuju načine eliminacije sukoba interesa. U narednom periodu ostaje samo da se institucije i pojedinci aktivnije uključe u prijavljivanje i sankcionisanje svih aktivnosti koje narušavaju legitimnost javnih nabavki i samim tim doprinesu razvoju BiH na putu evropskih integracija.

  Ovaj članak je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog centra “Vermont” i Otisak.ba i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.

  Čitano

  Povezani članci