Korupcija u javnim nabavkama: Izgraditi integritet

Foto-ilustracija

Javne nabavke su najčešći oblik sistemske korupcije zbog toga što javne nabavke predstavljaju najveći dio ekonomske aktivnosti ove zemlje.

Sukob interesa je drugi najčešći oblik koji se krši Zakonom o javnim nabavkama.

Osim otkrivanja ovog velikog problema koji je zadesio naše društvo, nije se puno pomaklo u borbi protiv korupcije, tako da nemamo adekvatne mehanizme koji bi mogli suzbiti korupciju kao bolest koja napada kako pojedince, tako i društvo u cjelini.

Tokom postupka javnih nabavki jedno od mogućih rješenja za suzbijanje korupcije je izgradnja integriteta.

Državnim službenicima koji učestvuju u procesu javnih nabavki veoma je važno izgrađivati integritet, kako bi poštenje, iskrenost, pouzdanost i druge moralne vrijednosti bile protivteža korupciji ili zloupotrebi službenog položaja.

Nažalost, o ovim ljudima se jako malo zna, ostaju u sjeni svojih kolega koji su skloni korupciji, zbog čega su oni stigmatizovani kao takvi i često izazivaju odbojnost.

U cilju sprečavanja malverzacija u postupcima javnih nabavki, potreban je integritet koji se uspostavlja kvalitetnim propisima, jasno definisan pravilima, dužnostima, obavezama i odgovornostima svih učesnika u postupku.

Zbog toga je potrebno uspostaviti veću transparentnost između ugovorenih organa, jednakom i nediskriminirajućem tretmanu svih  ponuđivača i osiguranja njihove konkurencije, a sve sa ciljem da se izabere što povoljnija ponuda.

Tokom postupka javnih nabavki može doći do povrede postupka u bilo kojem djelu, što najviše zavisi od lica koja učestvuju u postupku.

Ovaj članak je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog centra “Vermont” i Otisak.ba i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.