Korona virus u Brčko distriktu BiH: Naredba o početku nastave u školama i radu ugostiteljskih objekata

Urednik: Adis Mujdanović
Videonovinar: Kristian Bilić
Snimatelj: Samir Tukulj

Saopštenje Vlade Brčko distrikta BiH:

– Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH na današnjoj sjednici donio je Naredbu da nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području Brčko distrikta BiH počinje u ponedjeljak, 7. 12. 2020. godine.

Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Akif Pezerović kazao je da je Štab zadužio Odjeljenje za obrazovanje da organizuje nastavu u srednjim školama na način da se redukuje u smjenama na sedmičnom nivou, koje bi pohađalo 50% učenika jednog odjeljenja.

„To znači da svi oni razredi u srednjim školama koji imaju iznad 15 učenika podijeli bi se na dva razreda. Također, zadužen je i Inspektorat da vrši pojačanu kontrolu poštovanja epidemioloških mjera i Protokola i uslova za početak odvijanja nastave u svim osnovnim i srednjim školama“, istakao je Pezerović.

Na današnjoj sjednici Štab je donio i naredbu gdje se od 7. 12. 2020. godine do 19.00 sati odobrava obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području Brčko distrikta BiH, rad sportskih kladionica, kockarnica i drugih priređivanja igara na sreću, teretana, fitnes centara, škole sporta, rekreativne aktivnosti koje se obavljaju u zatvorenom prostoru kao i javni linijski prevoz putnika u prigradsko-gradskom saobraćaju. Ovom naredbom Štab je zadužio Inspektorat da vrši pojačanu kontrolu poštovanja mjera i naredbi Štaba za zaštitu i spašavanje u ugostiteljskim objektima, a sve s ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa – COVID-19.

Štab je zadržao naredbu policijskog sata gdje se zabranjuje kretanje u periodu od 22.00 do 5.00 sati. Ovom naredbom izuzimaju se svi zaposleni koji vrše službene dužnosti ili su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti u vezi s proglašenjem stanja prirodne nesreće zbog korona virusa, kao i zaposleni u pravnim licima u kojima se radi kontinuiteta proizvodnje rad odvija u smjenama.

Pezerović je na konferenciji za medije izjavio da je epidemiološka situacija i dalje loša, ali da su, ipak, primjetni određeni trendovi poboljšanja.

„To se prije svega odnosi na smanjenje pacijenata u našem zdravstvu, ali i na lagano smanjenje zaraženih. Apelujem još jednom na pridržavanje svega onoga što je naloženo od strane Štaba, jer ukoliko se situacija zadrži ili krene u dodatno pogoršanje, morat ćemo opet vratiti mjere, što nikome nije u interesu“, kazao je Pezerović.

Usvojen Program mjera za pomoć privrednim subjektima (01.12.2020)

Saopštenje Vlade Brčko distrikta BiH:

– Vlada Brčko distrikta BiH na današnjoj 129. vanrednoj sjednici usvojila je Program mjera za pomoć privrednim subjektima u Brčko distriktu BiH u vezi sa zabranom rada zbog pandemije izazvane korona virusom.

Ovaj program se odnosi na finansijsku pomoć preduzećima, preduzetnicima i poslovnim jedinicama kojima je naredbom Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH rad zabranjen od 22. novembra 2020. godine kada je od 22.00 sata nastupio i policijski sat na području Distrikta.

Djelatnici koji su obuhvaćeni ovim programom su hoteli i sličan smještaj, ostali smještaj, gradski i prigradski kopneni prevoz putnika, ostali kopneni prevoz putnika (d.n), djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane, djelatnosti pripreme i usluživanja pića, djelatnosti kockanja i klađenja i fitnes centri.

Korisnici ovog programa koji ispunjavaju uslove i kriterije imat će pravo na nadoknadu bruto plata u visini isplaćenih bruto plata u oktobru 2020. godine.

Visina sredstava za subvenciju nadoknade isplaćene bruto plate u periodu zabrane utvrdit će se na osnovu zaprimljenih zahtjeva po javnom pozivu, po ovom programu srazmjerno broju dana trajanja zabrane rada.

Iz Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta BiH kazali su da korisnici ovog programa uskoro mogu očekivati i objavljivanje javnog poziva.

Vlada je na današnjoj vanrednoj sjednici primila k znanju i Informaciju o troškovima plata za subjekte kojima je po odluci Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH zabranjen rad u trajanju od 15 dana.

Novembar 30.

Saopštenje za javnost Policije Brčko distrikta BiH (26. novembar)

Povodom okupljanja grupe građana koji su se predstavljali kao uposlenici u ugostiteljskoj uslužnoj djelatnosti i vlasnici ugostiteljskih objekata koji su u dane 23. i 25.11.2020. godine iskazali svoje nezadovoljstvo najnovijim mjerama Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH, obavještavamo javnost da smo preduzeli niz mjera shodno zakonskim nadležnostima, niti jednog momenta ne ograničavajući pravo na mirno okupljanje i izražavanje mišljenja i prenošenja stavova i poruka pod uslovima propisanim Zakonom o mirnom okupljanju.

Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH je dana 20.11.2020. godine donio Naredbu broj predmeta: 02-000049/20, broj akta: 01.1.1149AD-430/20 kojom se između ostalog zabranjuje rad ugostiteljskih objekata u narednih 15 dana od dana stupanja Naredbe na snagu (član 3. stav (1) Naredbe), te se zadužuje Direkcija za finasije Brčko distrikta BiH da u roku 10 dana od dana stupanja Naredbe na snagu izvrši analizu naređenih mjera i predloži način finansijskog obeštećenja privrednih subjekata kojima će biti onemogućen rad (član 8. Naredbe).

Odmah nakon donošenja Naredbe, na društvenim mrežama je zabilježen niz negativnih komentara, među kojima je bio i dio komentara kojima se pozivalo i podstrekavalo na rušilačke demonstracije usmjerene prema institucijama Vlade Brčko distrikta BiH.

Tokom okupljanja dana 23. i 25.11. Policija je među inicijatorima okupljanja identifikovala određen broj lica koja formalno nisu ni uposlenici niti vlasnici ugostiteljskih objekata, određen broj lica koja nisu sa područja Brčko distrikta BiH, kao i određen broj lica koja su se u medijskom eksponiranju iz njima poznatih motiva lažno predstavljala.

Prema svim identifikovanim licima za koja smo utvrdili da su prekršili Naredbe Štaba za zaštitu i spasavanje, kao i Zakon o mirnom okupljanju Brčko distrikta BiH, Zakon o javnom redu i miru Brčko distrikta BiH Policija će preduzeti mjere iz svoje nadležnosti u cilju prekršajnog i eventualno krivičnog procesuiranja.

Tokom utvrđivanja i dokumentovanja gore navedenih činjenica ostvarena je saradnja na veoma visokom profesionalnom nivou sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske i Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Obzirom da je trenutna epidemiološka situacija zbog ekspanzije zarazne bolesti uzrokovane virusom Korona (Covid-19) veoma složena, da je direktno ugroženo zdravlje kao i životi većeg broja stanovnika Brčko distrikta BiH, Policija će bez obzira na opterećenost u izvršavanju primarnih poslova i zadataka iz nadležnosti Policije, nastaviti sa preduzimanjem svih potrebnih mjera kako bi se sačuvalo zdravlje i životi stanovnika Brčko distrikta BiH.

Saopštenje Udruženja ugostitelja

Udruženje ugostitelja Brčko distrikta BiH, ovim putem, oštro osuđuje indiferentno ponašanje relevantnih nadležnih organa Brčko distrikta u vezi sa trenutnim stanjem u gradu izazvanim nametanjem restriktivnih mjera neposredno prema ugostiteljima, a posredno prema cjelokupnom stanovništvu, te najoštrije osuđuje represiju koju primjenjuje policija BD BiH prema građanima koji se bore za svoja, zakonom, ustavom, kao i svim obaveznopravnim međunarodnim dokumentima, priznata ljudska prava.

Naime, Naredbom gradonačelnika Brčkog od 20.11.2020. godine je, između ostalog, u periodu od 15 dana počev od 22.11.2020. godine, zabranjeno kretanje na području grada od 22.00 do 05.00h, obustavljena nastava u osnovnim i srednjim školama, te zabranjeno obavljanje ugostiteljske djelatnosti, kao i rad sportskih kladionica, kockarnica, teretana, fitnes centara itd.

Predmetnom naredbom su ukinuta ili ograničena osnovna ljudska prava garantovana kako domaćim tako i međunarodnim dokumentima, uključujući, ali se ne ograničavajući na: pravo na slobodu kretanja, na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja, pravo na obrazovanje, pravo na rad.

Ovdje posebno ukazujemo na pravo na rad koje je, između ostalog, garantovano Međunardnim paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima iz 1966, koji je sastavni dio Ustava BiH te kao takav neposredno primjenljiv na teritoriji BiH, a koji pravo na rad sadrži u članu 6. stav 1. propisujući da “države članice ovoga Pakta priznaju pravo na rad koje uključuje pravo svakoga na mogućnost da živi od slobodno izabranog ili prihvaćenog rada, i poduzet će odgovarajuće mjere kako bi zaštitile to pravo”.

Naredbom gradonačelnik ne samo da ne poštuje citiranu odredbu, nego to čini uz kršenje osnovnog principa djelovanja svih nivoa vlasti, koji je ugrađen u temelj svih relevantnih pravnih propisa o ljudskim pravima, a to je princip nediskriminacije, koji je najvišim pravnim aktom u BiH uređen u članu II stav 4. Ustava BiH gdje je predviđeno da je uživanje prava i sloboda, predviđenih u ovom članu ili u međunarodnim sporazumima navedenim u Aneksu I ovog Ustava, osigurano svim licima u Bosni i Hercegovini bez diskriminacije po bilo kojem osnovu.

Postupajući direktno suprotno ustavu, krizni štab pomenutom naredbom zabranjuje rad samo ugostiteljima i srodnim djelatnostima, dok svi ostali mogu nesmetano da nastave da se bave poslom od koga privređuju i obezbjeđuju egzistenciju svojim porodicama.

Sva nepravnost, nepravičnost, diskriminatorski karakter i drskost ovakvog postupanja kriznog štaba jasno se vidi čim se u obzir uzme činjenica da ne postoji nijedan dokaz da su ugostiteljski objekti, uz pravilno primjenjivanje svih epidemioloških mjera, povećan izvor zaraze i prenošenja virusa.

To ćemo najbolje vidjeti ako uporedimo stanje u raznim oblastima rada u našem gradu, te odmah uočimo da statistiku novooboljelih od virusa pune službenici i namještenici u Vladi, radnici u javnim preduzećima i ustanovama kao što su JP Komunalno, FZO, Sud, Poreska uprava, Inspektorat, Pravobranilaštvo itd.

Postavlja se logično pitanje koje glasi: Zašto se ne zabrani rad nabrojanih institucija kao mjera suzbijanja virusa Korona, a mi koji postujemo sve mjere i ne stvaramo novozaražene ne pustimo da normalno radimo?

Posebno ukazujemo da među novozaraženima ima i veliki broj političara koji su virus dobili i prenosili u predizbornoj kampanji, na raznim skupovima koji su tada bili dopušteni i u redu, pa su sada neki od njih u izolaciji ili nažalost bolnici, a da sada mi treba da snosimo posljedice njihove neodgovornosti i želje za promovisanjem u javnosti u vrijeme teške epidemiološke situacije. E pa nećemo.

Sve ovo dovodimo u vezu i sa nesposobnošću lica nadležnih za obezbjeđivanje svih resursa, kako ljudskih, tako i materijalnih i prostornih, potrebnih za normalno funkionisanje zdravstvenog sistema u ovom gradu.

Naime, prije 6 mjeseci iz rukovodstva JZU su rekli da imaju 80 slobodnih mjesta za Covid pacijente, a prije 6 dana da imaju 100. Pa da li je to normalno? Da se za 6 mjeseci, uz sve pare koje se ulažu u zdravstvo, obezbjedi 20 kreveta???

Poslije svega navedenog, da li je nekome normalno da se čitava epidemiološka situacija pokušava prevazići tako što će se ljudima onemogućiti da se kreću po noći, kada se svako ko je jednom prošao gradom mogao uvjeriti da “nema žive duše” svakako, a ugostiteljima koji su vec 8 mjeseci na meti svih inspekcija koje provjeravaju poštovanje svih mjera, onemogućiti da rade?

Pa bolje je da omladina koja izlazi u lokale bude pod nadzorom, nego da idu na privatne žurke na kojima ih niko ne može kontrolisati, a da ih ograničimo da žive je nemoguće, jer kao što reče jedna sudija, upravo u jednom od mnogobrojnih postupaka koji se vode protiv ugostitelja, “mladost se ne može zaustaviti”.

Na kraju, osuđujemo ponašanje naše policije, koja postaje instrument neodgovorne vlasti, koja preko njih prijetnjama i privođenjima zastrašuje građane koji mirno i dostojanstveno iskazuju svoje nezadovoljstvo i traže samo osnovno, da im se omogući da rade i žive od svog rada.

Na protestu izneseni zahtjevi Kriznom štabu (25. novembar)

Vakcinacija protiv gripe

Vakcinacija protiv gripe u sezoni 2020/2021. godini počela je danas gužvama ispred Doma zdravlja Brčko.

Vakcinacija je besplatna za sljedeće kategorije stanovništva:

 • lica starija od 65 godina života
 • hronični bolesnici
 • osobe s posebnim potrebama
 • korisnici socijalne pomoći
 • porodice poginulih boraca
 • ratni vojni invalidi
 • civilne žrtve rata
 • dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali više od deset puta
 • lica koja su na trajnom kolektivnom smještaju (domovi za njegu starijih osoba, starački domovi)
 • lica zaposlena u zdravstvenim ustanovama.

Sastav vakcine odgovara preporukama Svjetske zdravstvene organizacije za ovu sezonu.

Cijena jedne doze vakcine za one koji ne spadaju u oslobođene kategorije je 25 KM.

Vakcinacija će se vršiti svaki radni dan od 11.00 do 15.00 sati u zdravstvenoj stanici Brčko, a u zdravstvenim stanicama Maoča, Bijela i Brezik svaki radni dan od 8.00 do 15.00 sati.

Foto: Ustupljeno Otisku

Dopis Udruženja hotelijera i restoratera Kriznom štabu (24.11.2020)

Obavještavamo Vas da smo održali sastanak Udruženja hotelijera i restoratera povodom mjera Kriznog štaba i jednoglasno smo usvojili slijedeći stav: Svi članovi Udruženja će u narednih 15 dana otpustiti sve radnike, što minimalno iznosi 200 radnika, i uputiti na Biro, te onemogućiti smještaj bilo kom gostu u Brčko Distriktu.

Šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta BiH Pero Gudeljević na današnjoj konferenciji za medije izjavio je da je jutros na sjednici Kolegija Vlada Brčko distrikta BiH dala zadatak Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu da zajedno s Direkcijom za finansije pripremi program sanacije štete privrednim subjektima koji su donesenom naredbom Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH spriječeni da od 22. 11. 2020. godine obavljaju svoje djelatnosti.

 • S obzirom da su mjere koje je propisao Štab za zaštitu i spašavanje stupile na snagu u nedjelju navečer i da je tim mjerama zabranjen rad ugostiteljskim objektima i još nekim drugim branšama, kolegij Vlade je dao zadatak nama da se privrednim subjektima koji su pogođeni ovim mjerama izvrši isplata. Ideja je da to bude isplata bruto plate za vrijeme u koje ljudi nisu radili s pripadajućim porezima i doprinosima. Detalje ćemo znati onda kada budemo pripremili taj program na kojem već radimo i u narednih četiri do pet dana ćemo to predložiti Vladi – kazao je Gudeljević.

Direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Mato Lučić kazao je da će se potruditi da se ovaj posao pravedno uradi na osnovu relevantnih evidencija koje postoje u Direkciji za finansije.

 • Svi oni koji imaju prijavljene djelatnosti kao i broj radnika, mjesečne izvještaje i sl. dobit će svoj dio. Koliko novca ima, teško je sada o tome govoriti, ali osigurat ćemo na nekakav način da ljudi budu pravedno i u svojim zahtjevima izmireni – istakao je Lučić.

Poziv privrednim subjektima

Poštovani,

Privredna komora Brčko distrikta BiH od početka pandemije COVID-19 kontinuirano prati stanje u privredi Distrikta i sa velikom pažnjom neprestano identifikuje težak položaj naših privrednih subjekata. Pored značajno manjeg obima poslovanja, te samim time i raspoloživih sredstava za redovne troškove, pandemije je rezultirala između ostalog i smanjenjem broja zaposlenih u Brčkom.

U nastavku daljeg rada na pronalaženju rješanja za situaciju u kojoj se nalaze privrednici, na 17. Redovnoj sjednici Upravnog odbora Privredne komore Brčko distrikta BiH osnovna tema bila je analiza posljedica pandemije COVID–19 na privredu Brčko distrikta.

Ukoliko imate probleme u poslovanju koji su izazvani pandemijom COVID-19 i imate prijedlog kako da uz pomoć nadležnih intitucija Brčko distrikta BiH prevaziđete trenutnu situaciju, molimo Vas da isto pošaljete pisanim putem na e-mail pkomora.bd@gmail.com. Za sve dodatne informacije Privredna komora Brčko distrikta Vam stoji na raspolaganju na brojeve telefona: 049/216-116 i 049/217-556.

S poštovanjem,

Privredna komora Brčko distrikta BiH

Protesti protiv covid-mjera (23. novembar)

Danas su u Brčkom organizovani protesti protiv covid-mjera. Okupljeni su tražili razgovor sa nadležnima, ali to se nije desilo. Najavljuju nove proteste u narednim danima.

Otisak.ba je kontaktirao komandanta Kriznog štaba i gradonačelnika Sinišu Milića, koji nije mogao govoriti jer je na bolovanju, dok se njegov zamjenik Anto Domić nije javio na poziv novinara.

Rigoroznije mjere (20. novembar)

Na osnovu Naredbe komandanta Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH, broj 02/000049/20 od 20. 11. 2020. godine, kojom se zabranjuje kretanje osobama na području Brčko distrikta BiH u narednih 15 dana u vremenskom periodu od 22.00 do 5.00 sati počev od nedjelje 22. 11. 2020. godine u 22.00 sati, Policija Brčko distrikta BiH obavještava sve privredne subjekte da dostave spiskove radnika koji su angažovani za rad u noćnoj smjeni, odnosno koji se moraju kretati u vrijeme policijskog sata, isključivo e-mailom.

 • Napominjemo da spisak radnika angažovanih u noćnoj smjeni u vrijeme trajanja policijskog sata, mora biti potpisan od strane ovlaštenog lica, odnosno direktora i poslan sa službenog mejla privrednog subjekta na mejl policije okc@policijabdbih.gov.ba. – navedeno je u saopštenju iz Policije.

Na osnovu Naredbe komandanta Štaba za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta BiH, broj 02/000049/20 od 20. 11. 2020. godine, kojom se zabranjuje kretanje osobama na području Brčko distrikta BiH u narednih 15 dana u vremenskom periodu od 22.00 do 5.00 sati počev od nedjelje 22. 11. 2020. godine u 22.00 sati, Policija Brčko distrikta BiH obavještava javnost da će se sav saobraćaj na relaciji Bijeljina-Brčko-Banja Luka u vrijeme trajanja policijskog sata odvijati zaobilaznicom.

Medijima u Brčkom danas su se obratili šef Odjela za zdravstvo Akif Pezerović i direktor Bolnice Dušan Stokić, povodom uvođenja novih rigoroznijih mjera za suzbijanje korona virusa.

Muhamed Hurko: Uprkos negativnom testu, majku su mi proglasili preminulom od korona virusa (19. novembar)