„Kažnjavanje“ zviždača u Bosni i Hercegovini

Foto-ilustracija

Prijaviti korupciju ili ne? Postati prijavitelj korupcije (zviždač) ili ne?

Pitanja su koja se svakodnevno nameću građanima Bosne i Hercegovine u procesu borbe protiv korupcije.

Iz razgovora sa građanima nameće se zaključak da je većina građana u Bosni i Hercegovini mišljenja da ne bi imali hrabrosti da prijave korupciju. Na pitanje „Zašto?“ odgovori su bili različiti:

  • „Ne bih nikad prijavio korupciju. Danas je jako teško preživjeti i kada radiš, ne bih rizikovao da ostanem bez posla, jer novac mi treba da preživimo porodica i ja“.
  • „Čula sad da takvi dobiju otkaz. Nije to tako jednostavno kao ni ništa drugo u našoj državi. Teško je to dokazati. A i drugi neće da vjeruju u to što pričaš. Tako je to kad nas“.
  • „Godinama sam radio da postignem unaprijeđenje. U medijima možete pročitati na desetine slučajeva gdje su prijavili neku sumnjivu radnju na poslu pa su trpili pritisak kolega, direktora, dobili disciplinsku prijavu, smanjenje plate i premještaj na niže rangirano radno mjesto. Bolje je ne rizikovati kad već ne postoji zakonska zaštita. Lako je to reći, ali treba to na kraju i dokazati što je skoro pa nemoguće“.
  • „Možda bih i rizikovala. Znam da ima onih koji su uspjeli da dokažu mobing, korupciju i ostvarili svoja prava. Moramo se boriti za našu djecu“.

Podsjećamo da je Brčko distrikt BiH u junu 2018. godine usvojio Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju. Zakonom su definisani pojmovni oblici korupcije, načini prijave, definisan pojam „zviždač“ kao i drugi pojmovi koji su bitni za borbu protiv korupcije u smislu zaštite lica koja su prijavljivači koruptivnih radnji. Brčko distrikt BiH trenutno radi na izradi i usvajanju i niza drugih zakonskih rješenja sa ciljem sprječavanja korupcije i zaštite prijavljivača.

Ovaj članak je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog centra “Vermont” i Otisak.ba i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.

--