Kako napredovati u borbi protiv korupcije?

Foto-ilustracija: Canva

Ljudi se ili bore protiv korupcije ili su decenijama bili žrtve iste. Postavlja se pitanje, da li korupciju treba tretirati kao sastavni dio života ili je ipak neophodno podržavati aktivistički duh i boriti se protiv korupcije gdje god je to moguće?

Utvrđene studije slučaja pokazuju kako su vlade i organizacije civilnog društva nastrojene prema reformama doprinijele smanjenju korupcije u njihovim specifičnim kontekstima ili postavile važne temelje na kojima mogu graditi drugi.

Virus Korupcija

Gotovo svaki kontinent, od Azije do Afrike, Europe i Amerike, suočava se s počiniteljima koji zaobilaze ili iskorištavaju slabosti postojećih zakona i propisa kako bi izvršili koruptivne radnje koje se drastično razlikuju u razmjeru i složenosti. Korupcija pored toga ugrožava vjerodostojnost javnog sektora, narušava povjerenje građana u vladu i umanjuje sposobnosti vlada da postignu porast ekonomskog rada i zajedničkog prosperiteta.   

Nerijetko virus poznatiji kao Korupcija slabi uticaj pružanja javnih usluga obuhvatajući sve segmente života, od obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva pa čak i stambenog zbrinjavanja. Nepovoljno utiče na sve građana a posebno na siromašne.

Podriva vjerodostojnost javnog sektora, nagriza povjerenje u vlade i njihovu sposobnost usmjeravanja zemlje da postigne visok gospodarski rast i zajednički prosperitet. Često slabi utjecaj pružanja javnih usluga, nepovoljno utječući na sve građane, posebno na siromašne.

Korupcija u vrijeme pandemije

Prema istraživanjima Svjetske banke, u vrijeme pandemije, koja je promijenila način funkcionisanja društva, sve se vrtilo oko kapaciteta i integriteta javnog sektora, prije svega u dijelu odgovora na zdravstvenu krizu.

Hitne reakcije na pandemiju COVID-19 rezultirale su velikim vladinim izdacima, zaobilazeći standardne operativne postupke i postupke odobravanja. Ova situacija je predstavljala plodno tlo za stvaranje novih ranjivosti podložnih za koruptivne radnje.  

Ali nije sve tako crno, studije slučaja koje je sprovela Svjetska banka pokazuju da je moguće smanjiti rizik od korupcije i u najzahtjevnijim okruženjima. Složena priroda korupcije znači da tehnička rješenja i dodane mjere usklađenosti obično neće biti dovoljne.

Kako se boriti protiv korupcije?

Moderni zakoni, učinkovita policija i sudstvo samo su neke od nužnih pretpostavki. Uspješna borba protiv korupcije traži aktivno sudjelovanje građana na tri nivoa. Ne zaboravimo da nas Zakon štiti čak i ako smo dali mito na zahtjev službene ili odgovorne osobe, ako smo to dojavili nadležnim tijelima prije nego su to sama saznala, ili ako smo im to dojavili ne znajući da oni to već znaju. Ako smo na ovakav način postupili, sud će nam vratiti imovinsku korist ili dar kojeg smo prethodno predali putem mita.

Tri nivoa borbe protiv korupcije:

  • Kod sebe i drugih razvijamo visoku svijest o štetnosti korupcije – izražavamo svoj stav da je nužno izbaciti korupciju iz sredine u kojoj živimo i radimo, vlastitim primjerom utječemo na druge, čvrsto držimo svoj stav, iako znamo da je to dugoročan proces.
  • Odbacujemo ponudu da sudjelujemo u korupciji – shvaćamo da smo, ako se prepustimo korupciji, nanijeli društvu u kojem živimo štetu koja je mnogo veća od koristi koju smo ostvarili, svjesni smo da se izlažemo udaru kaznene sankcije, svjesni smo nemoralnosti tog čina i na kraju, ako popustimo, svjesni smo da našim postupanjem hranimo i potičemo korumpirane da jačaju svoje pozicije.
  • Surađujemo s tijelima kaznenog progona – želimo spriječiti korupciju u kojoj sudjeluju osobe za koje nema nade da će odustati na vlastitu inicijativu, već samo ukoliko budu spriječeni djelovanjem zakonskih sredstava pravne države.

Zapamtite, korupcija predstavlja društveno neprihvatljivu pojavu koja izravno ugrožava ljudska prava, razara moral te ugrožava stabilnost i ekonomski napredak države. Osim što je u suprotnosti s pozitivnim zakonskim propisima, ona predstavlja i devijaciju temeljnih društvenih načela. Upravo zato borba protiv korupcije predstavlja osnovni preduslov za razvoj otvorenog i demokratskog društva.

Ovaj članak je omogućen zahvaljujući velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je odgovornost Omladinskog centra “Vermont” i Otisak.ba i kao takav ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.